גיל נדל משרד עורכי דין

 

יבואן: שילמת עמלות מיותרות לדעתך? אל תישן על זכויותיך

 
עוד בנושא
בית המשפט: מה שמותר למוביל הימי, מותר גם לאחרים
בית המשפט: משלח אינו צריך לבלוש אחרי יבואן בקשר לתוכן המשלוח
העליון מאשר: תביעה נגד משלח אמריקאי תתברר בישראל
נכנסו לתוקף תקנות חדשות המגבירות את חובת הגילוי בהצעות מחיר של משלחים בינלאומיים
עוד בנושא
בית המשפט קבע שוב: תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל
האם תניית שיפוט ייחודית בחוזה/שטר מטען תכובד בכל מצב?
תביעת שיפוי של משלח נגד מוביל אווירי- כפופה להתיישנות מקוצרת
מי שאין בידיו שטר מטען מקורי- לא זכאי לקבל את הסחורה
תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל? הדעות בנושא חלוקות
מה היקף השירותים הנלווים שמשלח בינלאומי נדרש לספק ללקוחותיו?
אין לסלק על הסף תביעה נגד מוביל אווירי בגין נזק למטען
מתי יעניק בית המשפט פטור למוביל הימי ולמשלח הבינלאומי מאחריות למטען שהגיע באיחור?
יבואן שתבע חברת תעופה יחשוף בפניה נתוני רווחיות
תביעה נגד משלח בינלאומי מגרמניה תתברר בישראל
בפעם הנוספת: מסוף המטענים סוויספורט לא יהנה מהגבלת אחריות של מוביל אווירי
על מי מוטלת האחריות במקרה של גניבת מכולה?
האם סוכן אנייה אחראי לפצות את המדינה בגין נזק שגרמה האניה?
לא מסרת סחורה במקום המוסכם? הנטל ההוכחתי עובר אליך
מי יפצה את בעלי המכולות? בעקבות טביעתה של MOL Comfort
המשלח, האורז או המבטח- מי יישא באחריות למטען שניזוק?
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
משלח בינלאומי יישא באחריות לנזק למשלוח של תכשיטים
בית המשפט: ממ"ן איננה מוביל אווירי ; תפצה בגין סחורות אשר נגנבו ממחסניה
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור יצואן ; יפוצה על ידי משלח הבינלאומי בגין נזק לסחורה
נזק למטען שנשלח מארה"ב ליוון? הדיון המשפטי יתקיים בישראל
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
מי אחראי לנזק למכונות צילום- המוכר או הקונה?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
משלח בינלאומי אינו אחראי לאיחור של כעשרה ימים בהגעת משלוח לישראל
האם משלח בינלאומי רשאי לעדכן הצעת מחיר שכבר נתן ללקוחו היבואן?
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
למי שייכים הלקוחות?
בית המשפט: המוביל וממ"ן פטורים מאחריות בגין נזק למטען מיובא
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
אחריות משלח בינלאומי לאיחורים בהגעת המטען- עדכונים
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
כתב ויתור שנחתם מול משלח בינלאומי - האם בעל תוקף?
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
האם משלח בינלאומי יכול לחזור בו מהצעת מחיר?
שירותי שילוח מישראל לדנמרק- מי ישלם בעבורם - השולח או המקבל?
בית המשפט: יש למכור סחורה המוחזקת בנמל - ושאלת הבעלות בה תוכרע בעתיד
אוניה זרה חויבה להפקיד ערבות על מנת לבטל צו מעצר שהוצא נגדה
גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה שהוכנסו שלא לצורך למאבק בין יבואן ליצואן – יפוצו
הליכי משא ומתן לפשרה בתחום השילוח- בעקבות פסק-דין חדש מאנגליה
נדחה ניסיון של משלח להסתמך על התיישנות קצרה שהופיעה בשטר מטען
נדחתה בקשת משלח לסלק תביעה שהוגשה נגדו לאור תנית הימלאיה
תנאי המכר אינקוטרמס 2010 נכנסו לתוקף
משלח בינלאומי הטיל עיקול בגובה של כ-900,000 ש"ח על כספי לקוחו
האומנם משלח לא זכאי לתקופת התיישנות מקוצרת, מכוח שטר מטען?
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
דמי הובלה בהיעדר סיכום בכתב- על סכסוך בין יבואן לחברת הובלות
בית המשפט מכריע בהתחשבנות בין יבואן ומשלח בינלאומי
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
"הרמת מסך" בעקבות קנסות השהיית מכולה
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
בית המשפט הורה לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות מספיקה
בית המשפט: אין לאפשר לחברת שילוח לבצע קיזוז בין חוב של סוכן מכירות לבין כספים המגיעים ליבואן
יש לשלם לחברת שילוח גם כשהסחורה לא משוחררת מהמכס בפועל
בית המשפט הרשיע יבואן ישראלי בהברחת טובין לרשות הפלסטינאית
איחור של שבוע בהגעת מטען- אינו באחריות המשלח
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים
בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען
בשלב מקדמי: היבואן הצליח להתגבר על תניית שיפוט בשטר מטען
בית המשפט: אי הפעלת זכות העיכבון מלמדת על ויתור מצידו של בעל הזכות
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי וכמוביל אווירי? עדכוני פסיקה
חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות
בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
נדחתה בקשה מקדמית של משלח בינלאומי ליהנות מהוראות אמנת ורשה
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
עם מי נכרת חוזה ההובלה?
המשלח יפצה בשל מסירת סחורה שלא כנגד שטר מטען - סקירה ביקורתית
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
האם המשלח הבינלאומי יזכה להגנות הניתנות למוביל הימי?
בית המשפט המחוזי בחיפה: המוביל התרשל באי שמירה על מסמכי השחרור
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
מה עושים במקרה של חובות אחסנה? - חלק ראשון
בית משפט השלום: המשלח יפצה את היצואנית בשל אי הגעת המשלוח במועד ליעדו
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
היבואן ישלם למשלח השהיות, אבל לא ישלם לו ריביות
משלח הפועל כמתאם הובלה אינו חסין מתביעות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
המשלח התרשל אך לא חויב לפצות את היצואן
ההתיישנות חסמה את המשלח
שילוח בינלאומי – עד כמה ניתן להגביל את ניידות העובדים
משלח בינלאומי שהסתבך בטיפול באשראי דוקומנטרי
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
הגבינות התקלקלו, אך האירוע לא כוסה בפוליסת הביטוח
על טעות של משלח בינלאומי ברישום היעד
על מקרה שבו נמצא המוביל היבשתי אחראי לנזק
סעיף פטור גורף בשטר מטען של משלח בינלאומי לא התקבל
היבואן התעשר על חשבון המשלח
סעיף בוררות בלתי תקף בשטר המטען
מתי ניתן לפרוץ את גבולות האחריות של המוביל האווירי. וגם- האם המשלח אחראי בגין נזק שנגרם לסחורה.
משלח בינלאומי אחראי בגין מילוי לא נכון של שטר המטען האווירי
האם מי שפועל כסוכן (AS AGENT) אחראי לנזקים הקשורים להובלה?
על סעיפי הגבלת אחריות והתיישנות בשטר מטען משולב
חסר במטען - על סכסוך בין יבואן, מבטח, סוכן מכס, ומוביל יבשתי
עוד בנושא


עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ
 
בפני בית המשפט השלום בהרצליה הובאו שתי תביעות העוסקות בסכסוך בענין גובה העמלות שסוכמו בין היבואן לסוכן המכס. מדובר בשתי חברות אשר עוסקות ביבוא מוצרי ברזל ובטון, אשר רכשו שירותי עמילות מכס מחברת אילת גייטפורט (להלן - חברת עמילות המכס). לטענתן, הן החליפו את עמיל המכס הקודם, כיוון שהם הגיעו להסכם עם חברת עמילות המכס על תעריף ועמלות נמוכים יותר ממה שהן שילמו לעמיל המכס הקודם.
 
אלא שלאחר זמן  גילו היבואניות כי הן מחויבות בתעריף גבוה יותר ממה שהוסכם ביניהן לבין חברת עמילות המכס. לטענתן, חברת עמילות המכס חייבת להם כסף בסך של 46,088 ₪ לאחר קיזוז חובות של החברות לטובת חברת עמילות המכס. מנגד, חברת עמילות המכס טענה כי בינה לבין החברות הוסכם על תנאי אשראי נוחים אך לא בתעריף הנמוך מהתעריף הרגיל של חברת עמילות המכס, ולכן החברות בעצם חייבות לה כסף. החברות השיבו על כך בטענה כי אם כך היה המצב, למעשה לא הייתה להן שום סיבה לעזוב את עמיל המכס הקודם שנתן להם את אותם תנאי אשראי ואף בתעריף ובעמלות הנמוכים מאלו חברת עמילות המכס.
 
כתבנו לעיל כמה פעמים את המילה "הוסכם", וזהו המקום להבהיר כי ההסכם בין החברות ובין חברת עמילות המכס הוסכם בע"פ ולא הייתה לאף אחד מהצדדים ראייה המגבה את טענותיהם.
 
בית המשפט קבע, כי באופן עקרוני היה מקבל את טענת החברות כיוון שניתן להניח כי לא הייתה להן סיבה לעזוב את עמיל המכס הקודם, אלמלא קיבלו מחברת עמילות המכס תנאים טובים יותר מבחינת סכום התעריף והעמלות. כמו כן, העובדה כי לאחר שגילו החברות כי הן מחויבות בסכום גבוה יותר ממה שהוסכם ביניהן לחברת עמילות המכס הן חזרו לעבוד עם עמיל המכס הקודם, מחזקת את טענתן כי הן סיכמו על תעריף ועמלות נמוכים יותר עם חברת עמילות המכס.
 
ואולם, בית המשפט קבע כי למרות שהחברות גילו שהן מחויבות בסכום גבוה יותר מהמוסכם ביניהן לחברת עמילות המכס, הן השתהו בפנייתן לחברת עמילות המכס. בית המשפט ציין כי, בנסיבות הענין, העובדה כי ההסכם ביניהן לחברת עמילות המכס היה בעל פה, היתה צריכה להביא את החברות לערוך בדיקות מיידיות לאחר קבלת החיובים הראשונים, וזאת על מנת לוודא כי אכן התעריף והעמלות הן כפי שהוסכם בין הצדדים. 
 
בית המשפט ניתח וקבע כי מדובר בטעות הדדית שנבעה בראש ובראשונה מכך שהסיכום בין הצדדים היה ערטילאי בלתי ברור ולא נעשה בכתב. היבואניות, בהתנהלותן במשך מעל לשנה שלמה, יצרו מצג לפיו תנאי התשלום של חברת העמילות מקובלים עליהן, ולכן לא קמה להן הזכות לשנות את תנאי התשלום בצורה רטרואקטיבית ולקבל החזר בהתאם.
 
לאור זאת, פסק בי המשפט כי היבואניות ישלמו את חובן (כמה עשרות אלפי ₪ בודדים) אל חברת עמילות המכס.
 
(תאק' 2598-12-07 איילת גייטפורט נגה (1982) בע"מ נ' רשמאן תעשיות רשת בע"מ, פס"ד מיום 11.8.09, לא צוינו שמות ב"כ הצדדים(
 
נציין כי בנסיבות אחרות פסק הדין היה יכול להיות שונה לגמרי. כבר בענייננו ציין בית המשפט כי הוא היה מקבל את טענת היבואניות אילו היו הן מעלות אותה לאחר תקופה קצרה.  למעשה, תביעת היבואניות לקתה בשני כשלים עיקריים: האחד – העדר מסמך בכתב, דבר שיצר מצב משפטי בלתי ברור. השני – השיהוי בהעברת ההשגה על חיובי העמלות. בנסיבות אחרות בתי המשפט לא קיבלו את עמדת סוכן המכס, ודחו את תביעותיו. ראו על כך בסקירתנו "על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן" שניתן לקראה כאן:
http://www.nadel-law.co.il/Index.asp?ArticleID=1197&CategoryID=87&Page=1