גיל נדל משרד עורכי דין

 

ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם

 
עוד בנושא
בית המשפט: מה שמותר למוביל הימי, מותר גם לאחרים
בית המשפט: משלח אינו צריך לבלוש אחרי יבואן בקשר לתוכן המשלוח
העליון מאשר: תביעה נגד משלח אמריקאי תתברר בישראל
נכנסו לתוקף תקנות חדשות המגבירות את חובת הגילוי בהצעות מחיר של משלחים בינלאומיים
עוד בנושא
בית המשפט קבע שוב: תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל
האם תניית שיפוט ייחודית בחוזה/שטר מטען תכובד בכל מצב?
תביעת שיפוי של משלח נגד מוביל אווירי- כפופה להתיישנות מקוצרת
מי שאין בידיו שטר מטען מקורי- לא זכאי לקבל את הסחורה
תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל? הדעות בנושא חלוקות
מה היקף השירותים הנלווים שמשלח בינלאומי נדרש לספק ללקוחותיו?
אין לסלק על הסף תביעה נגד מוביל אווירי בגין נזק למטען
מתי יעניק בית המשפט פטור למוביל הימי ולמשלח הבינלאומי מאחריות למטען שהגיע באיחור?
יבואן שתבע חברת תעופה יחשוף בפניה נתוני רווחיות
תביעה נגד משלח בינלאומי מגרמניה תתברר בישראל
בפעם הנוספת: מסוף המטענים סוויספורט לא יהנה מהגבלת אחריות של מוביל אווירי
על מי מוטלת האחריות במקרה של גניבת מכולה?
האם סוכן אנייה אחראי לפצות את המדינה בגין נזק שגרמה האניה?
לא מסרת סחורה במקום המוסכם? הנטל ההוכחתי עובר אליך
מי יפצה את בעלי המכולות? בעקבות טביעתה של MOL Comfort
המשלח, האורז או המבטח- מי יישא באחריות למטען שניזוק?
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
משלח בינלאומי יישא באחריות לנזק למשלוח של תכשיטים
בית המשפט: ממ"ן איננה מוביל אווירי ; תפצה בגין סחורות אשר נגנבו ממחסניה
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור יצואן ; יפוצה על ידי משלח הבינלאומי בגין נזק לסחורה
נזק למטען שנשלח מארה"ב ליוון? הדיון המשפטי יתקיים בישראל
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
מי אחראי לנזק למכונות צילום- המוכר או הקונה?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
משלח בינלאומי אינו אחראי לאיחור של כעשרה ימים בהגעת משלוח לישראל
האם משלח בינלאומי רשאי לעדכן הצעת מחיר שכבר נתן ללקוחו היבואן?
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
למי שייכים הלקוחות?
בית המשפט: המוביל וממ"ן פטורים מאחריות בגין נזק למטען מיובא
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
אחריות משלח בינלאומי לאיחורים בהגעת המטען- עדכונים
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
כתב ויתור שנחתם מול משלח בינלאומי - האם בעל תוקף?
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
האם משלח בינלאומי יכול לחזור בו מהצעת מחיר?
שירותי שילוח מישראל לדנמרק- מי ישלם בעבורם - השולח או המקבל?
בית המשפט: יש למכור סחורה המוחזקת בנמל - ושאלת הבעלות בה תוכרע בעתיד
אוניה זרה חויבה להפקיד ערבות על מנת לבטל צו מעצר שהוצא נגדה
גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה שהוכנסו שלא לצורך למאבק בין יבואן ליצואן – יפוצו
הליכי משא ומתן לפשרה בתחום השילוח- בעקבות פסק-דין חדש מאנגליה
נדחה ניסיון של משלח להסתמך על התיישנות קצרה שהופיעה בשטר מטען
נדחתה בקשת משלח לסלק תביעה שהוגשה נגדו לאור תנית הימלאיה
תנאי המכר אינקוטרמס 2010 נכנסו לתוקף
משלח בינלאומי הטיל עיקול בגובה של כ-900,000 ש"ח על כספי לקוחו
האומנם משלח לא זכאי לתקופת התיישנות מקוצרת, מכוח שטר מטען?
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
דמי הובלה בהיעדר סיכום בכתב- על סכסוך בין יבואן לחברת הובלות
בית המשפט מכריע בהתחשבנות בין יבואן ומשלח בינלאומי
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
"הרמת מסך" בעקבות קנסות השהיית מכולה
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
בית המשפט הורה לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות מספיקה
בית המשפט: אין לאפשר לחברת שילוח לבצע קיזוז בין חוב של סוכן מכירות לבין כספים המגיעים ליבואן
יש לשלם לחברת שילוח גם כשהסחורה לא משוחררת מהמכס בפועל
בית המשפט הרשיע יבואן ישראלי בהברחת טובין לרשות הפלסטינאית
איחור של שבוע בהגעת מטען- אינו באחריות המשלח
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים
בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען
בשלב מקדמי: היבואן הצליח להתגבר על תניית שיפוט בשטר מטען
בית המשפט: אי הפעלת זכות העיכבון מלמדת על ויתור מצידו של בעל הזכות
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי וכמוביל אווירי? עדכוני פסיקה
חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות
בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא
יבואן: שילמת עמלות מיותרות לדעתך? אל תישן על זכויותיך
נדחתה בקשה מקדמית של משלח בינלאומי ליהנות מהוראות אמנת ורשה
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
עם מי נכרת חוזה ההובלה?
המשלח יפצה בשל מסירת סחורה שלא כנגד שטר מטען - סקירה ביקורתית
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
האם המשלח הבינלאומי יזכה להגנות הניתנות למוביל הימי?
בית המשפט המחוזי בחיפה: המוביל התרשל באי שמירה על מסמכי השחרור
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
מה עושים במקרה של חובות אחסנה? - חלק ראשון
בית משפט השלום: המשלח יפצה את היצואנית בשל אי הגעת המשלוח במועד ליעדו
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
היבואן ישלם למשלח השהיות, אבל לא ישלם לו ריביות
משלח הפועל כמתאם הובלה אינו חסין מתביעות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
המשלח התרשל אך לא חויב לפצות את היצואן
ההתיישנות חסמה את המשלח
שילוח בינלאומי – עד כמה ניתן להגביל את ניידות העובדים
משלח בינלאומי שהסתבך בטיפול באשראי דוקומנטרי
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
הגבינות התקלקלו, אך האירוע לא כוסה בפוליסת הביטוח
על טעות של משלח בינלאומי ברישום היעד
על מקרה שבו נמצא המוביל היבשתי אחראי לנזק
סעיף פטור גורף בשטר מטען של משלח בינלאומי לא התקבל
היבואן התעשר על חשבון המשלח
סעיף בוררות בלתי תקף בשטר המטען
מתי ניתן לפרוץ את גבולות האחריות של המוביל האווירי. וגם- האם המשלח אחראי בגין נזק שנגרם לסחורה.
משלח בינלאומי אחראי בגין מילוי לא נכון של שטר המטען האווירי
האם מי שפועל כסוכן (AS AGENT) אחראי לנזקים הקשורים להובלה?
על סעיפי הגבלת אחריות והתיישנות בשטר מטען משולב
חסר במטען - על סכסוך בין יבואן, מבטח, סוכן מכס, ומוביל יבשתי
עוד בנושא

ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם

 

           עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ

 

לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, שדחה את ערעורו של נהג מונית שחויב לפצות עמילת מכס בגין נזק שנגרם לציוד רפואי אשר נרטב בגשם.

 

במקרה זה דובר בעמילת מכס של חברת לתרופות ציוד רפואי, אשר התחייבה לטפל בשחרור המטען מרשויות המכס ובהובלתו לחצרי חברת הציוד הרפואי. לצורך כך, שכרה עמילת המכס את שירותיו של נהג מונית.

 

באחת ההובלות, הוביל נהג המונית 19 קרטונים של ציוד רפואי לחצרי החברה. במהלך ההובלה, נרטבו ארבעה קרטונים מהגשם, ונגרם נזק לתכולתם. חברת הביטוח של חברת הציוד פיצתה את החברה בגין הנזק ושילמה לה סכום של 60,738 ש"ח. בעקבות זאת, תבעה חברת הביטוח את נהג המונית (ואת חברת עמילות המכס) בתביעת שיבוב על הסכום אותו שילמה לחברה.

 

בית המשפט השלום קבע כי נהג המונית אחראי למלוא הנזק וחייב אותו להשיב לחברת הביטוח את מלוא הסכום ששילמה. נהג המונית ערער לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

 

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של נהג המונית מהטעמים הבאים:

 

בית המשפט דחה את טענת נהג המונית כי לא היה מודע לתכולת הקרטונים ורגישותם היתרה להירטבות, זאת לאור העובדה, כי הוכח בפני בית המשפט המחוזי כי נהג המונית עסק בהובלות עבור החברה לתקופה של שנתיים, תקופה בה יכול היה לדעת כי הטובין הינם מסוג ציוד רפואי, ואין ספק כי ציוד רפואי רגיש להירטבות. בהתאם לכך קבע בית המשפט כי לא היה אשם תורם מצידה של עמילת המכס כאילו היה עליה לתת אזהרה מיוחדת לנהג המונית בדבר המטען, שכן נהג המונית העביר לא אחר מטענים מטעם עמילת המכס אל חברת הציוד הרפואי וידע כי חברת הציוד עוסקת בתחום זה.

 

בית המשפט קבע כי נהג המונית לא עמד בנטל ההוכחה כי לא התרשל שעה שהטובין היו בחזקתו וכי הטובין לא נרטבו בעת שהיו תחת פיקוחו ואחריותו. בית המשפט יישם את הוראותיו של סעיף 41 לפקודת הנזיקין, הקובע את הכלל המשפטי בנסיבות שבהן "הדבר מדבר בעד עצמו" וקבע כי נהג המונית לא סיפק הסבר המניח את הדעת כיצד נרטבו הקרטונים או הסבר שממנו יעלה כי הרטיבות לא אירעה בעת שהמטען היה בחזקתו, ושלא היתה התרשלות כלשהי בהקשר זה. בית המשפט ציין כי עצם העובדה שהקרטונים נרטבו בהיותם בחזקתו ובמשמרתו של נהג המונית, מלמדת כשלעצמה כי יש להחיל את הכלל "הדבר מדבר בעד עצמו".

 

 

כמו כן בית המשפט דחה את טענת נהג המונית כי התקיימו נסיבות של כוח עליון כנדרש לשם שחרורו מאחריות בהיותו שומר שכר לנזק שנגרם, שכן גם אם מדובר ביום גשום במיוחד, עדין אין הדבר מהווה משום כוח עליון.

 

בית המשפט קבע כי אמנם טענת נהג המונית כי הנזק בו חויב אינו עומד בפרופורציה לתמורה שקיבל בעד השירות, הינה נכונה, אך טענה זאת אינה מספיקה על מנת להתערב במסקנותיו וקביעותיו של בית המשפט השלום אשר ניתח כראוי את המצב המשפטי. בית המשפט העיר כי: "חבל שהמערער לא דאג לבטח עצמו בביטוח לסחורות בהעברה, כאשר היה מודע לכך שלא אחת הוביל סחורות יקרות ערך, ולא הסתפק בהסעת נוסעים". 

 

לאור כך, קבע בית המשפט כי יש להשאיר את פסיקת בית המשפט השלום על כנה.

 

ע"א 3417/07 גבר שלום נ' קונטיננטל חברה לביטוח ואח', פס"ד מיום 21.10.09, לנהג המונית - עו"ד שמואל גרוסמן ועו"ד יונגר רינת, לעמילת המכס -  עו"ד שירזלי ירון.

 

לפירוט נוסף בענין "הדבר מדבר בעד עצמו" ראה במאמרנו:

 

העברת נטל ההוכחה – סוגיה משפטית שמי שעוסק במטענים צריך להכיר,שפורסם כאן: http://www.nadel-law.co.il/Index.asp?ArticleID=166&CategoryID=236