גיל נדל משרד עורכי דין

 

האם מי שפועל כסוכן (AS AGENT) אחראי לנזקים הקשורים להובלה?

עוד בנושא
בית המשפט: מה שמותר למוביל הימי, מותר גם לאחרים
בית המשפט: משלח אינו צריך לבלוש אחרי יבואן בקשר לתוכן המשלוח
העליון מאשר: תביעה נגד משלח אמריקאי תתברר בישראל
נכנסו לתוקף תקנות חדשות המגבירות את חובת הגילוי בהצעות מחיר של משלחים בינלאומיים
עוד בנושא
בית המשפט קבע שוב: תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל
האם תניית שיפוט ייחודית בחוזה/שטר מטען תכובד בכל מצב?
תביעת שיפוי של משלח נגד מוביל אווירי- כפופה להתיישנות מקוצרת
מי שאין בידיו שטר מטען מקורי- לא זכאי לקבל את הסחורה
תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל? הדעות בנושא חלוקות
מה היקף השירותים הנלווים שמשלח בינלאומי נדרש לספק ללקוחותיו?
אין לסלק על הסף תביעה נגד מוביל אווירי בגין נזק למטען
מתי יעניק בית המשפט פטור למוביל הימי ולמשלח הבינלאומי מאחריות למטען שהגיע באיחור?
יבואן שתבע חברת תעופה יחשוף בפניה נתוני רווחיות
תביעה נגד משלח בינלאומי מגרמניה תתברר בישראל
בפעם הנוספת: מסוף המטענים סוויספורט לא יהנה מהגבלת אחריות של מוביל אווירי
על מי מוטלת האחריות במקרה של גניבת מכולה?
האם סוכן אנייה אחראי לפצות את המדינה בגין נזק שגרמה האניה?
לא מסרת סחורה במקום המוסכם? הנטל ההוכחתי עובר אליך
מי יפצה את בעלי המכולות? בעקבות טביעתה של MOL Comfort
המשלח, האורז או המבטח- מי יישא באחריות למטען שניזוק?
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
משלח בינלאומי יישא באחריות לנזק למשלוח של תכשיטים
בית המשפט: ממ"ן איננה מוביל אווירי ; תפצה בגין סחורות אשר נגנבו ממחסניה
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור יצואן ; יפוצה על ידי משלח הבינלאומי בגין נזק לסחורה
נזק למטען שנשלח מארה"ב ליוון? הדיון המשפטי יתקיים בישראל
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
מי אחראי לנזק למכונות צילום- המוכר או הקונה?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
משלח בינלאומי אינו אחראי לאיחור של כעשרה ימים בהגעת משלוח לישראל
האם משלח בינלאומי רשאי לעדכן הצעת מחיר שכבר נתן ללקוחו היבואן?
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
למי שייכים הלקוחות?
בית המשפט: המוביל וממ"ן פטורים מאחריות בגין נזק למטען מיובא
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
אחריות משלח בינלאומי לאיחורים בהגעת המטען- עדכונים
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
כתב ויתור שנחתם מול משלח בינלאומי - האם בעל תוקף?
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
האם משלח בינלאומי יכול לחזור בו מהצעת מחיר?
שירותי שילוח מישראל לדנמרק- מי ישלם בעבורם - השולח או המקבל?
בית המשפט: יש למכור סחורה המוחזקת בנמל - ושאלת הבעלות בה תוכרע בעתיד
אוניה זרה חויבה להפקיד ערבות על מנת לבטל צו מעצר שהוצא נגדה
גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה שהוכנסו שלא לצורך למאבק בין יבואן ליצואן – יפוצו
הליכי משא ומתן לפשרה בתחום השילוח- בעקבות פסק-דין חדש מאנגליה
נדחה ניסיון של משלח להסתמך על התיישנות קצרה שהופיעה בשטר מטען
נדחתה בקשת משלח לסלק תביעה שהוגשה נגדו לאור תנית הימלאיה
תנאי המכר אינקוטרמס 2010 נכנסו לתוקף
משלח בינלאומי הטיל עיקול בגובה של כ-900,000 ש"ח על כספי לקוחו
האומנם משלח לא זכאי לתקופת התיישנות מקוצרת, מכוח שטר מטען?
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
דמי הובלה בהיעדר סיכום בכתב- על סכסוך בין יבואן לחברת הובלות
בית המשפט מכריע בהתחשבנות בין יבואן ומשלח בינלאומי
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
"הרמת מסך" בעקבות קנסות השהיית מכולה
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
בית המשפט הורה לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות מספיקה
בית המשפט: אין לאפשר לחברת שילוח לבצע קיזוז בין חוב של סוכן מכירות לבין כספים המגיעים ליבואן
יש לשלם לחברת שילוח גם כשהסחורה לא משוחררת מהמכס בפועל
בית המשפט הרשיע יבואן ישראלי בהברחת טובין לרשות הפלסטינאית
איחור של שבוע בהגעת מטען- אינו באחריות המשלח
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים
בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען
בשלב מקדמי: היבואן הצליח להתגבר על תניית שיפוט בשטר מטען
בית המשפט: אי הפעלת זכות העיכבון מלמדת על ויתור מצידו של בעל הזכות
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי וכמוביל אווירי? עדכוני פסיקה
חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות
בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
יבואן: שילמת עמלות מיותרות לדעתך? אל תישן על זכויותיך
נדחתה בקשה מקדמית של משלח בינלאומי ליהנות מהוראות אמנת ורשה
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
עם מי נכרת חוזה ההובלה?
המשלח יפצה בשל מסירת סחורה שלא כנגד שטר מטען - סקירה ביקורתית
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
האם המשלח הבינלאומי יזכה להגנות הניתנות למוביל הימי?
בית המשפט המחוזי בחיפה: המוביל התרשל באי שמירה על מסמכי השחרור
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
מה עושים במקרה של חובות אחסנה? - חלק ראשון
בית משפט השלום: המשלח יפצה את היצואנית בשל אי הגעת המשלוח במועד ליעדו
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
היבואן ישלם למשלח השהיות, אבל לא ישלם לו ריביות
משלח הפועל כמתאם הובלה אינו חסין מתביעות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
המשלח התרשל אך לא חויב לפצות את היצואן
ההתיישנות חסמה את המשלח
שילוח בינלאומי – עד כמה ניתן להגביל את ניידות העובדים
משלח בינלאומי שהסתבך בטיפול באשראי דוקומנטרי
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
הגבינות התקלקלו, אך האירוע לא כוסה בפוליסת הביטוח
על טעות של משלח בינלאומי ברישום היעד
על מקרה שבו נמצא המוביל היבשתי אחראי לנזק
סעיף פטור גורף בשטר מטען של משלח בינלאומי לא התקבל
היבואן התעשר על חשבון המשלח
סעיף בוררות בלתי תקף בשטר המטען
מתי ניתן לפרוץ את גבולות האחריות של המוביל האווירי. וגם- האם המשלח אחראי בגין נזק שנגרם לסחורה.
משלח בינלאומי אחראי בגין מילוי לא נכון של שטר המטען האווירי
על סעיפי הגבלת אחריות והתיישנות בשטר מטען משולב
חסר במטען - על סכסוך בין יבואן, מבטח, סוכן מכס, ומוביל יבשתי
עוד בנושא

סיפור המקרה:

יבואן שוכר שירותי משלח, על מנת להוביל לישראל מטען. המשלח פונה לסוכן אוניות, המסדיר את ההובלה הימית באמצעות חברות אוניות שונות. המטען מגיע לישראל, באיחור ניכר. האם על סוכן האוניות לשאת בנזקי היבואן שנגרמו בגלל האיחור בהגעת המטען לישראל? 

עמית תעשיה מקומית בע"מ (=עמית), יבואן קטרים, שכר את שירותי אגיש הובלה בינלאומית בע"מ (=אגיש), על מנת להוביל קטרים מספרד לישראל. אגיש פנתה לסוכנות ימית ישראלית סקנדינבית בע"מ (=סקנדינבית), שפעלה כסוכן אוניות, על מנת שזו תסדיר את הובלת המטען לישראל. סקנדינבית, פונה לקבלת שירותיו של מוביל ימי בשם נאטא.

האוניה אשר תואמה על ידי סקנדינבית למשלוח הראשון לא מגיעה. בסופו של דבר מגיע המשלוח הראשון באמצעות אוניה אחרת של מוביל אחר באיחור ניכר הגורם נזקים ליבואן ובעלויות גבוהות בהרבה ליבואן. חמישה משלוחים נוספים, מגיעים בסופו של דבר באמצעות מוביל שונה מזה שתואם מלכתחילה, כאשר עלויות ההובלה בהן מחויב היבואן גבוהות בהרבה מאלו אשר סוכמו עמו מלכתחילה.

היבואן והמשלח הגישו תביעה כנגד סקנדינבית, מנהל החברה, ואיש המכירות של החברה.

פסק הדין:

1. מסקנת בית המשפט הנה שעל סוכן האוניות לשאת בנזקי היבואן – ההפרש בעלויות ההובלה בין המחיר שסוכם לבין העלויות בפועל וכן בנזקי האיחור. כמו כן, מחויב סוכן האוניות בעמלות המשלח, ובסכום ששילם המשלח ליבואן להפחתת נזקים.

2. בית המשפט ניתח לפרטי פרטים את המסמכים הנוגעים להזמנת ההובלות, התאריכים, האוניות ומעמד המעורבים השונים. פרטי העובדות אינם מעניינים אותנו במסגרת זו, אלא הקביעות בנוגע למעמד סוכן האוניות, והמקור לחיובו בנזקי היבואן והמשלח.  בית המשפט הבהיר כי "התואר AS AGENT אינו מיועד להקנות חסינות ולא יכול להקנות חסינות, למי שמנצל לרעה את מעמדו כמומחה ובעל הקשרים, ומוליך שולל את מי שסמך עליו".

3. בית המשפט קבע כי התנהגות סוכן האוניות הייתה חסרת תום לב, לא ראויה ולא הגונה, שכן בשלב בו הסתבר כי האוניות לא יעמדו בזמנים, לא פעל סוכן האוניות בצורה ראויה להשיג אוניות חלופיות, והפעיל לחץ על היבואן אשר היה במצוקה על מנת לשפר את תנאי החוזה ולהוריד מאחריותו. בית המשפט הבהיר, כי בנסיבות אלו אין לתת לסוכן האוניות לחמוק מאחריות ולהתחמק מהתחייבויות שנתן, בטענה שפעל רק כסוכן ושלוח של המובילים הימיים.  בית המשפט מוצא מקור נוסף לחייב את סקנדינבית והיא העובדה שסקנדינבית, בהתנהגותה, גרמה להפרת החוזים בין המובילים הימיים לבין היבואן.

פרשנות :

1. פסק הדין מבהיר, שהשימוש במונח AS AGENT ONLY על גבי מסמכים המוחלפים בין הצדדים, אינו מקנה פטור אוטומטי מאחריות, ויש לבדוק מה הייתה סיבת ההתקשרות, אופן ההתקשרות, והתנהגותו של סוכן האוניות. העובדה שהסוכן פועל בשם חברות ההובלה, אינה יכולה לתת לו פטור מאחריות, במיוחד לא במצב בו היבואן/המשלח מעוניינים במקצוענות סוכן האוניות ולא מתמקדים בזהות האוניה/המוביל אשר יביא את הסחורה, ולמעשה מתקשרים עם סוכן אוניות על מנת שיטפל בענייניהם, מתוך עניין בשירותיו.

2. לדעתנו, פסק הדין אינו ניתן ליישום "אחד על אחד" על כלל סוכני האוניה. כאמור לעיל, פסק הדין מדגיש כי בנסיבות הענין למזמיני ההובלה - היבואן והמשלח - לא היה ענין בשאלה מי יהיה המוביל הימי שיבצע בפועל את ההובלה, וסוכן האונייה פעל, למעשה, כמארגן הובלה. בנסיבות אלו, קמה חובה לסוכן האוניה לארגן את ההובלה כיאות, דבר שלא נעשה בענייננו.  באותם מקרים שסוכן האוניה אינו מארגן את ההובלה, אלא רק משמש כנציגה של חברת הספנות, יהיה קשה להיעזר בפסק הדין שלפנינו. מצד שני, פסק הדין מתאים ליישום, בשינויים המחוייבים, על  משלחים בינלאומיים המארגנים את ההובלה, גם אם אינם מנפיקים שטר מטען. כאשר המשלח הבינלאומי שארגן את ההובלה אינו דואג לנתיב הובלה נכון, ואינו נותן מענה לפתרון בעיות המתעוררות במסגרת ההובלה, וכיו"ב, תחול עליו אחריות בגין נזקי בעל המטען.

3. ראו לענין זה גם בגליון 7 של "יבוא ויצוא" Index.asp?ArticleID=69&CategoryID=91&Page=1 בכתבה "סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק למטען שנגרם במהלך ההובלה".

ע"א 1107/00 עמית תעשיה מקומית בע"מ נ` סוכנות ימית ישראלית סקנדינבית בע"מ, בית המשפט המחוזי בחיפה, פס"ד מיום 18.2.2005

לראש העמוד