גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 607, מרץ 2010