גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 608, אפריל 2010