גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 609, מאי 2010