גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 610, מאי 2010