גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 611, מאי 2010