גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 612, יוני 2010