גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 613, יוני 2010