גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 614, יולי 2010