גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 615, יולי 2010