גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעשיות, גיליון 616, אוגוסט 2010