גיל נדל משרד עורכי דין

 

היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה

 
עוד בנושא
בית המשפט: מה שמותר למוביל הימי, מותר גם לאחרים
בית המשפט: משלח אינו צריך לבלוש אחרי יבואן בקשר לתוכן המשלוח
העליון מאשר: תביעה נגד משלח אמריקאי תתברר בישראל
נכנסו לתוקף תקנות חדשות המגבירות את חובת הגילוי בהצעות מחיר של משלחים בינלאומיים
עוד בנושא
בית המשפט קבע שוב: תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל
האם תניית שיפוט ייחודית בחוזה/שטר מטען תכובד בכל מצב?
תביעת שיפוי של משלח נגד מוביל אווירי- כפופה להתיישנות מקוצרת
מי שאין בידיו שטר מטען מקורי- לא זכאי לקבל את הסחורה
תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל? הדעות בנושא חלוקות
מה היקף השירותים הנלווים שמשלח בינלאומי נדרש לספק ללקוחותיו?
אין לסלק על הסף תביעה נגד מוביל אווירי בגין נזק למטען
מתי יעניק בית המשפט פטור למוביל הימי ולמשלח הבינלאומי מאחריות למטען שהגיע באיחור?
יבואן שתבע חברת תעופה יחשוף בפניה נתוני רווחיות
תביעה נגד משלח בינלאומי מגרמניה תתברר בישראל
בפעם הנוספת: מסוף המטענים סוויספורט לא יהנה מהגבלת אחריות של מוביל אווירי
על מי מוטלת האחריות במקרה של גניבת מכולה?
האם סוכן אנייה אחראי לפצות את המדינה בגין נזק שגרמה האניה?
לא מסרת סחורה במקום המוסכם? הנטל ההוכחתי עובר אליך
מי יפצה את בעלי המכולות? בעקבות טביעתה של MOL Comfort
המשלח, האורז או המבטח- מי יישא באחריות למטען שניזוק?
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
משלח בינלאומי יישא באחריות לנזק למשלוח של תכשיטים
בית המשפט: ממ"ן איננה מוביל אווירי ; תפצה בגין סחורות אשר נגנבו ממחסניה
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור יצואן ; יפוצה על ידי משלח הבינלאומי בגין נזק לסחורה
נזק למטען שנשלח מארה"ב ליוון? הדיון המשפטי יתקיים בישראל
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
מי אחראי לנזק למכונות צילום- המוכר או הקונה?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
משלח בינלאומי אינו אחראי לאיחור של כעשרה ימים בהגעת משלוח לישראל
האם משלח בינלאומי רשאי לעדכן הצעת מחיר שכבר נתן ללקוחו היבואן?
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
למי שייכים הלקוחות?
בית המשפט: המוביל וממ"ן פטורים מאחריות בגין נזק למטען מיובא
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
אחריות משלח בינלאומי לאיחורים בהגעת המטען- עדכונים
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
כתב ויתור שנחתם מול משלח בינלאומי - האם בעל תוקף?
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
האם משלח בינלאומי יכול לחזור בו מהצעת מחיר?
שירותי שילוח מישראל לדנמרק- מי ישלם בעבורם - השולח או המקבל?
בית המשפט: יש למכור סחורה המוחזקת בנמל - ושאלת הבעלות בה תוכרע בעתיד
אוניה זרה חויבה להפקיד ערבות על מנת לבטל צו מעצר שהוצא נגדה
גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה שהוכנסו שלא לצורך למאבק בין יבואן ליצואן – יפוצו
הליכי משא ומתן לפשרה בתחום השילוח- בעקבות פסק-דין חדש מאנגליה
נדחה ניסיון של משלח להסתמך על התיישנות קצרה שהופיעה בשטר מטען
נדחתה בקשת משלח לסלק תביעה שהוגשה נגדו לאור תנית הימלאיה
תנאי המכר אינקוטרמס 2010 נכנסו לתוקף
משלח בינלאומי הטיל עיקול בגובה של כ-900,000 ש"ח על כספי לקוחו
האומנם משלח לא זכאי לתקופת התיישנות מקוצרת, מכוח שטר מטען?
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
דמי הובלה בהיעדר סיכום בכתב- על סכסוך בין יבואן לחברת הובלות
בית המשפט מכריע בהתחשבנות בין יבואן ומשלח בינלאומי
"הרמת מסך" בעקבות קנסות השהיית מכולה
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
בית המשפט הורה לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות מספיקה
בית המשפט: אין לאפשר לחברת שילוח לבצע קיזוז בין חוב של סוכן מכירות לבין כספים המגיעים ליבואן
יש לשלם לחברת שילוח גם כשהסחורה לא משוחררת מהמכס בפועל
בית המשפט הרשיע יבואן ישראלי בהברחת טובין לרשות הפלסטינאית
איחור של שבוע בהגעת מטען- אינו באחריות המשלח
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים
בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען
בשלב מקדמי: היבואן הצליח להתגבר על תניית שיפוט בשטר מטען
בית המשפט: אי הפעלת זכות העיכבון מלמדת על ויתור מצידו של בעל הזכות
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי וכמוביל אווירי? עדכוני פסיקה
חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות
בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
יבואן: שילמת עמלות מיותרות לדעתך? אל תישן על זכויותיך
נדחתה בקשה מקדמית של משלח בינלאומי ליהנות מהוראות אמנת ורשה
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
עם מי נכרת חוזה ההובלה?
המשלח יפצה בשל מסירת סחורה שלא כנגד שטר מטען - סקירה ביקורתית
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
האם המשלח הבינלאומי יזכה להגנות הניתנות למוביל הימי?
בית המשפט המחוזי בחיפה: המוביל התרשל באי שמירה על מסמכי השחרור
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
מה עושים במקרה של חובות אחסנה? - חלק ראשון
בית משפט השלום: המשלח יפצה את היצואנית בשל אי הגעת המשלוח במועד ליעדו
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
היבואן ישלם למשלח השהיות, אבל לא ישלם לו ריביות
משלח הפועל כמתאם הובלה אינו חסין מתביעות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
המשלח התרשל אך לא חויב לפצות את היצואן
ההתיישנות חסמה את המשלח
שילוח בינלאומי – עד כמה ניתן להגביל את ניידות העובדים
משלח בינלאומי שהסתבך בטיפול באשראי דוקומנטרי
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
הגבינות התקלקלו, אך האירוע לא כוסה בפוליסת הביטוח
על טעות של משלח בינלאומי ברישום היעד
על מקרה שבו נמצא המוביל היבשתי אחראי לנזק
סעיף פטור גורף בשטר מטען של משלח בינלאומי לא התקבל
היבואן התעשר על חשבון המשלח
סעיף בוררות בלתי תקף בשטר המטען
מתי ניתן לפרוץ את גבולות האחריות של המוביל האווירי. וגם- האם המשלח אחראי בגין נזק שנגרם לסחורה.
משלח בינלאומי אחראי בגין מילוי לא נכון של שטר המטען האווירי
האם מי שפועל כסוכן (AS AGENT) אחראי לנזקים הקשורים להובלה?
על סעיפי הגבלת אחריות והתיישנות בשטר מטען משולב
חסר במטען - על סכסוך בין יבואן, מבטח, סוכן מכס, ומוביל יבשתי
עוד בנושא

עו"ד הילה וולגמוט, עו"ד גיל נדל

 

בית משפט השלום בחדרה קיבל תביעתה של חברת השילוח קרגוליין בע"מ אשר יוצגה על ידי משרדנו, כנגד היבואן א. טלדן בע"מ לתשלום חשבון דמי השהיה ששילמה קרגוליין למוביל הימי בגין איחור של 52 יום בהשבת המכולה.

 

במסגרת התביעה טענה קרגוליין כי היא נאלצה לשלם למוביל הימי חוב בגין איחור בהשבת המכולה מהיבואן למוביל הימי, חוב אשר על היבואן לשלם לה, שכן הוא זה האחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי. קרגוליין נסמכה על סעיפי שטר המטען אשר לפיהם נקבעה האחריות לתשלומים השונים למוביל הימי על היבואן.

 

היבואן סירב  לשלם את דמי ההשהיה שכן לטענתו לא נמסרה לו כל הודעה על הגעת האניה לנמל. עוד טען היבואן כי לאחר פריקת המכולה , המכולה הוסבה ללקוח אחר על ידי המוביל הימי, כך שלמעשה חוב דמי ההשהיה מצטצמם רק עד למועד הסבת המכולה ואין לקבל את דרישת המוביל הימי לתשלום חוב בסכום גבוה עד למועד השבת המכולה פיזית לידי המוביל הימי.

 

היבואן הגיש הודעת צד ג' כנגד עמיל המכס אשר לטענתו היה אמון על טיפול השחרור מהמכס.

 

סוכן המכס מצידו טען כי כל תפקידו היה לטפל בשחרור מהמכס בלבד וזאת לאחר שהוא יקבל הודעה על כך שהמשלוח הגיע לנמל ומוכן לשחרור, לטענתו לא היה זה מתפקידו לבדוק ולוודא אם ומתי מגיעה המכולה לנמל.

 

במסגרת התביעה הוכיחה קרגוליין כי משך כל התקופה הרלבנטית יידעה הן את נציגי היבואן והן את עמיל המכס במועד ההגעה המשוער. בית המשפט קיבל את  טענתה של קרגו ליין לפיה די היה בנסיבות העניין בהודעה טלפונית לעמיל המכס ו/או לנציג היבואן. בית המשפט ייחס משקל לעובדה שהיבואן נמנע מלהעיד את איש הקשר מטעמו על כך שלא נמסרה לו הודעה על הגעת המכולה, בניגוד לעדותו הברורה של מנהל קרגוליין על כך שנמסרה הודעה כזו בסמוך להגעת המכולה לנמל.

 

עוד קבע בית המשפט כי אין זה בלתי סביר להטיל על היבואן עצמו לערוך בירור ישיר מול קרגוליין בחלוף המועד המשוער להגעת המכולה וכי אין לנתבעת להלין אלא על עצמה אם בשלב זה בחרה להסתמך על עמיל המכס כמקור היחיד למידע ולא ליצור קשר ישיר עם קרגו ליין.

 

לאור נסיבות המקרה קבע בית המשפט כי קרגו ליין לא התרשלה בתפקידה וכי הודעה על הגעת המכולה הועברה על ידה לעמיל המכס או לנציג היבואן ישירות.

 

לעניין גובה דמי ההשהיה, אימץ בית המשפט מאת חוות דעתו של המומחה מטעם התובעת, מר ברי פינטוב, לפיה גובה דמי ההשהיה ששולמו על ידי קרגוליין למוביל הימי הוא סביר.

 

לעניין הסבת המכולה קבע בית המשפט כי טענה זו הועלתה לראשונה בהליך המשפטי, וכי אין לקרגוליין כל אפשרות לדעת על הסבת המכולה לאחר;

 

"במסגרת תפקידה אין התובעת צריכה להתערב במחלוקות המתעוררות בנושא החיובים השונים של התובעת בין המשלח לנתבעת ומכל מקום אין לה כל אפשרות לדעת מה התרחש בפרק הזמן שבין הגעת המכולה לנמל ועד למועד  השבתה למוביל הימי. לתובעת לא הייתה כל סיבה להניח כי החשבון שנתקבל אינו מדויק, ועל אף עדותה של נציגת מיירון שיפינג לגבי יחסי העבודה המתמשכים בינם לבין התובעת אין הדבר מטיל חובה על התובעת לדרוש השבת חלקית של דמי ההשהיה. התובעת זכאית להיפרע מן הנתבעת ולהותיר לנתבעת לפתור את חילוקי הדעות עם חברת מיירון שיפינג".

 

על כן, אין על קרגוליין להניח שחשבון דמי ההשהיה אינו נכון. בית המשפט קיבל את טענת קרגוליין לפיה היא משמשת כצינור להעברת הכספים בלבד ואין לה כל אינטרס להגדיל את תשלום דמי ההשהיה. לאור זאת, קבע בית המשפט כי אם אכן היה כפל גביה, על היבואן לפנות ישירות למוביל הימי לאחר שתוסדר התביעה וישולם החוב כפי שנדרשה קרגוליין לשלמו.

 

לעניין אחריותו של עמיל המכס, קבע בית המשפט כי לסוכן המכס חובת זהירות מושגית וספציפית כלפי היבואן אשר שכר אותו לצורך שחרור הסחורה וכי יש לצפות מסוכן מכס לפעול לבירור מועד הגעת המכולה בכל האמצעים הקיימים לרשותו ולא לסמוך רק על הודעות התובעת שלטענתו לא הגיעו אליו [ טענה אשר ממילא נדחתה על ידי בית המשפט ].בית המשפט קבע כי מתפקידו של  סוכן המכס לייעץ ליבואן  בכל הקשור לשחרור המכולה, לקדם את הטיפול בשחרור המכולה, ולהתרות ביבואן כי יהא עליו לשלם דמי השהייה גבוהים עקב אי שחרור המכולה במועד.

 

"כחלק מתפקידו לייעץ לנתבעת וללוות אותה בכל הקשור לשחרור המכולה והסחורה הייתה מוטלת על צד ג לקדם את הטיפול בשחרור המכולה לרבות בפניות חוזרות לנתבעת ולנציגיה בהתראה כי יהא עליהם לשלם דמי השהייה גבוהים עקב אי שיחרור המכולה במועד, שכן גם אם לא מדובר במשלוח הראשון אותו ביצעה הנתבעת, ברי כי אין מדובר בהליך שבשגרה".

 

על אף האמור, קבע בית המשפט כי ליבואן אשם תורם בשיעור 40% בכל הנוגע להודעת צד ג' שהגישה כנגד עמיל המכס, שכן האדם הסביר היה פונה לבדוק בעצמו אל מול קרגוליין אם המכולה הגיעה ליעדה, בייחוד בנסיבות העניין בו לטענת היבואן נגרמו לו נזקים רבים עם כל יום שחלף:

 

...לאור עדותו של מנהל הנתבעת לגבי הדחיפות והחשיבות בהגעת המכולה בהקדם  האפשרי, והעובדה כי המכולה התעכבה לכאורה בלמעלה מחודש ימים, יש לצפות כי הנתבעת תנהג כאדם הסביר בנעליו, ותפנה לבדוק בעצמה מול התובעת עימה הייתה בקשר קבוע עובר להגעת המכולה לגבי סיבת העיכוב, וזאת גם אם מדובר ביבואנית חסרת ניסיון. אין זה בלתי סביר להניח כי לו הייתה התובעת מקבלת פנייה טלפונית ישירה מהנתבעת, אזי הייתה זו נותנת לה את  המידע המבוקש".

 

בסופו של דבר קבע בית המשפט כי על היבואן לשלם לקרגו ליין את מלוא סכום דמי ההשהיה ששילמה קרגוליין למוביל הימי בצירוף ריבית והצמדה וכי על עמיל המכס לשלם ליבואן 60% מסכום זה, [לאחר הפחתה של אשם תורם בשיעור 40% ]. כמו כן חוייבו הנתבעת וצד ג' בהוצאות התובעת בסך של 12,000 ₪ בצרוף מע"מ.

 

לקחי המקרה;

על המשלח הבינלאומי לתעד בכתב כל הודעה שניתנת ליבואן או לנציגו על הגעת המכולה. מומלץ גם ליבואן עצמו לתעד הודעות או שיחות שהתנהלו בינו לבין המשלח בעניין זה.

לסוכן המכס היכולת ועליו מוטלת החובה לפעול בעצמו לבירור מועד הגעת המכולה על מנת שיוכל להתחיל בטיפול בשחרור מהמכס. כמו כן מוטלת עליו החובה ליידע את היבואן על דמי ההשהיה שיוטלו על היבואן בתום הימים החופשיים מדמי השהיה.

היבואן עצמו –  גם הוא אינו יכול לשבת בחיבוק ידיים משך תקפה ארוכה ולטעון כי לא ידעו אותו על הגעת המכולה, גם עליו מוטלת חובה לפעול בסבירות ולוודא ישירות מול המשלח מה עלה בגורל המכולה והאם היא הגיעה ליעדה.  בחינת סבירות פעולתו של היבואן, תלויה כמובן בנסיבות כל מקרה לגופו.

 

תא"מ 2520/05 קרגון ליין בע"מ נ' א.טל דן בע"מ. ניתן ביום 22.9.10.

ב"כ הצדדים: לקרגו ליין – עו"ד גיל נדל, ליבואן – עו"ד ניסאם אסמר, לעמיל המכס – עו"ד ג'סאן מטאנס