גיל נדל משרד עורכי דין

 

האומנם משלח לא זכאי לתקופת התיישנות מקוצרת, מכוח שטר מטען?

 
עוד בנושא
בית המשפט: מה שמותר למוביל הימי, מותר גם לאחרים
בית המשפט: משלח אינו צריך לבלוש אחרי יבואן בקשר לתוכן המשלוח
העליון מאשר: תביעה נגד משלח אמריקאי תתברר בישראל
נכנסו לתוקף תקנות חדשות המגבירות את חובת הגילוי בהצעות מחיר של משלחים בינלאומיים
עוד בנושא
בית המשפט קבע שוב: תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל
האם תניית שיפוט ייחודית בחוזה/שטר מטען תכובד בכל מצב?
תביעת שיפוי של משלח נגד מוביל אווירי- כפופה להתיישנות מקוצרת
מי שאין בידיו שטר מטען מקורי- לא זכאי לקבל את הסחורה
תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל? הדעות בנושא חלוקות
מה היקף השירותים הנלווים שמשלח בינלאומי נדרש לספק ללקוחותיו?
אין לסלק על הסף תביעה נגד מוביל אווירי בגין נזק למטען
מתי יעניק בית המשפט פטור למוביל הימי ולמשלח הבינלאומי מאחריות למטען שהגיע באיחור?
יבואן שתבע חברת תעופה יחשוף בפניה נתוני רווחיות
תביעה נגד משלח בינלאומי מגרמניה תתברר בישראל
בפעם הנוספת: מסוף המטענים סוויספורט לא יהנה מהגבלת אחריות של מוביל אווירי
על מי מוטלת האחריות במקרה של גניבת מכולה?
האם סוכן אנייה אחראי לפצות את המדינה בגין נזק שגרמה האניה?
לא מסרת סחורה במקום המוסכם? הנטל ההוכחתי עובר אליך
מי יפצה את בעלי המכולות? בעקבות טביעתה של MOL Comfort
המשלח, האורז או המבטח- מי יישא באחריות למטען שניזוק?
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
משלח בינלאומי יישא באחריות לנזק למשלוח של תכשיטים
בית המשפט: ממ"ן איננה מוביל אווירי ; תפצה בגין סחורות אשר נגנבו ממחסניה
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור יצואן ; יפוצה על ידי משלח הבינלאומי בגין נזק לסחורה
נזק למטען שנשלח מארה"ב ליוון? הדיון המשפטי יתקיים בישראל
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
מי אחראי לנזק למכונות צילום- המוכר או הקונה?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
משלח בינלאומי אינו אחראי לאיחור של כעשרה ימים בהגעת משלוח לישראל
האם משלח בינלאומי רשאי לעדכן הצעת מחיר שכבר נתן ללקוחו היבואן?
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
למי שייכים הלקוחות?
בית המשפט: המוביל וממ"ן פטורים מאחריות בגין נזק למטען מיובא
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
אחריות משלח בינלאומי לאיחורים בהגעת המטען- עדכונים
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
כתב ויתור שנחתם מול משלח בינלאומי - האם בעל תוקף?
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
האם משלח בינלאומי יכול לחזור בו מהצעת מחיר?
שירותי שילוח מישראל לדנמרק- מי ישלם בעבורם - השולח או המקבל?
בית המשפט: יש למכור סחורה המוחזקת בנמל - ושאלת הבעלות בה תוכרע בעתיד
אוניה זרה חויבה להפקיד ערבות על מנת לבטל צו מעצר שהוצא נגדה
גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה שהוכנסו שלא לצורך למאבק בין יבואן ליצואן – יפוצו
הליכי משא ומתן לפשרה בתחום השילוח- בעקבות פסק-דין חדש מאנגליה
נדחה ניסיון של משלח להסתמך על התיישנות קצרה שהופיעה בשטר מטען
נדחתה בקשת משלח לסלק תביעה שהוגשה נגדו לאור תנית הימלאיה
תנאי המכר אינקוטרמס 2010 נכנסו לתוקף
משלח בינלאומי הטיל עיקול בגובה של כ-900,000 ש"ח על כספי לקוחו
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
דמי הובלה בהיעדר סיכום בכתב- על סכסוך בין יבואן לחברת הובלות
בית המשפט מכריע בהתחשבנות בין יבואן ומשלח בינלאומי
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
"הרמת מסך" בעקבות קנסות השהיית מכולה
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
יבואן שאינו צד לשטר המטען חויב בתשלום דמי השהייה
בית המשפט המחוזי: היטל THC והיטל מעבר שלא שולמו לצדדים שלישיים לא יוחזרו ליצואן הישראלי
המשלוח לא הגיע ליעדו במועד - הנזק התחלק בין בעל המטען למשלח
בית המשפט הורה לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות מספיקה
בית המשפט: אין לאפשר לחברת שילוח לבצע קיזוז בין חוב של סוכן מכירות לבין כספים המגיעים ליבואן
יש לשלם לחברת שילוח גם כשהסחורה לא משוחררת מהמכס בפועל
בית המשפט הרשיע יבואן ישראלי בהברחת טובין לרשות הפלסטינאית
איחור של שבוע בהגעת מטען- אינו באחריות המשלח
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים
בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען
בשלב מקדמי: היבואן הצליח להתגבר על תניית שיפוט בשטר מטען
בית המשפט: אי הפעלת זכות העיכבון מלמדת על ויתור מצידו של בעל הזכות
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי וכמוביל אווירי? עדכוני פסיקה
חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות
בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
יבואן: שילמת עמלות מיותרות לדעתך? אל תישן על זכויותיך
נדחתה בקשה מקדמית של משלח בינלאומי ליהנות מהוראות אמנת ורשה
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
עם מי נכרת חוזה ההובלה?
המשלח יפצה בשל מסירת סחורה שלא כנגד שטר מטען - סקירה ביקורתית
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
האם המשלח הבינלאומי יזכה להגנות הניתנות למוביל הימי?
בית המשפט המחוזי בחיפה: המוביל התרשל באי שמירה על מסמכי השחרור
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
מה עושים במקרה של חובות אחסנה? - חלק ראשון
בית משפט השלום: המשלח יפצה את היצואנית בשל אי הגעת המשלוח במועד ליעדו
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
היבואן ישלם למשלח השהיות, אבל לא ישלם לו ריביות
משלח הפועל כמתאם הובלה אינו חסין מתביעות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
המשלח התרשל אך לא חויב לפצות את היצואן
ההתיישנות חסמה את המשלח
שילוח בינלאומי – עד כמה ניתן להגביל את ניידות העובדים
משלח בינלאומי שהסתבך בטיפול באשראי דוקומנטרי
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
הגבינות התקלקלו, אך האירוע לא כוסה בפוליסת הביטוח
על טעות של משלח בינלאומי ברישום היעד
על מקרה שבו נמצא המוביל היבשתי אחראי לנזק
סעיף פטור גורף בשטר מטען של משלח בינלאומי לא התקבל
היבואן התעשר על חשבון המשלח
סעיף בוררות בלתי תקף בשטר המטען
מתי ניתן לפרוץ את גבולות האחריות של המוביל האווירי. וגם- האם המשלח אחראי בגין נזק שנגרם לסחורה.
משלח בינלאומי אחראי בגין מילוי לא נכון של שטר המטען האווירי
האם מי שפועל כסוכן (AS AGENT) אחראי לנזקים הקשורים להובלה?
על סעיפי הגבלת אחריות והתיישנות בשטר מטען משולב
חסר במטען - על סכסוך בין יבואן, מבטח, סוכן מכס, ומוביל יבשתי
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

 

לאחרונה, ניתנה באתר זה סקירה בעניין החלטת על ידי בית משפט השלום בתל-אביב, במסגרתה דחה בית המשפט טענת התיישנות של משלח בינלאומי, שהתבססה על ההנחה כי דינו כמוביל ימי, ועל תניית התיישנות שהופיעה בשטר המטען הימי. נבקש להרחיב את הדיון בכמה נקודות הנוגעות לפסק דין זה. 

 

באותו מקרה, חברת ביטוח הגישה תביעת שיבוב נגד משלח בינלאומי על סך כ-98,000 ש"ח, בגין נזק שנגרם למטען במהלך הובלתו. חברת הביטוח פיצתה את בעל המטען והגישה את התביעה נגד המשלח הבינלאומי, בטענה כי הוא אחראי לנזק.

 

המשלח הבינלאומי טען כי התביעה נגדו התיישנה, בין אם מכח החוק (פקודת הובלת טובין בים, המבוססת על כללי האג-ויסבי, הקובעים תקופת התיישנות של שנה), ובין אם מכח שטר המטען בו נקצבה תקופת התיישנות של תשעה חודשים.

 

בית המשפט החליט לדחות את טענת המשלח בשני המישורים. בעניין ההתיישנות לפי החוק, קבע בית המשפט כי מאחר והמשלח התכחש, בכתב ההגנה, להיותו מוביל המטען, וציין במפורש כי לא הוביל אותו, לא המכיל אותו, ולא הוציא שטר מטען המתייחס אליו - אין לקבל את טענת המשלח הבינלאומי כי הוא זכאי ליהנות מתקופת התיישנות קצרה, אשר לפי החוק והאמנה הבינלאומית, חלה רק על מובילים ימיים ולא על משלחים.

 

בעניין ההתיישנות בשטר המטען, קבע בית המשפט כי מאחר והמשלח הבינלאומי טען שלא הוא הוציא את שטר המטען אלא המוביל הימי, אין מקום לאפשר למשלח הבינלאומי להסתמך על תנאים המופיעים בשטר המטען. בנוסף, ובלי כל קשר, קבע בית המשפט כי תנייה בשטר מטען המקצרת את תקופת ההתיישנות לעומת זו המופיעה בפקודה (9 חודשים במקום שנה), מפחיתה את אחריות המוביל, ועל כן תנייה זו בטלה ואין לה תוקף.  

 

מספר נקודות בהחלטה זו אשר לדעתנו מצריכות התייחסות:

 

בעניין הסתמכות המשלח על הדינים הקשורים למובילים ימיים, לדעתנו, קיים ספק אם טענת המשלח הבינלאומי כי דינו כדין מוביל ימי תתקבל בהמשך ההליך, במיוחד לאור פסק-דין של בית המשפט המחוזי בירושלים שדחה טענה דומה, וקבע כי משלח בינלאומי שאינו בעלים או שוכר של כלי שיט, לא יכול להיחשב כמוביל ימי לצורך תקופת ההתיישנות, בלי קשר לשאלת זהות מנפיק שטר המטען. ע"א (ירושלים) 2239/08 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' הלן כ"ץ ואח'; פסיקה ברוח דומה: ת.א. (ת"א) 44474/04  נתנאל חיים בע"מ נ' Special Metals Wiggin Limited; ע"ש 7029/99 טרנסכלל סחר בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'.

 

בעניין הסתמכות המשלח על ההתיישנות בשטר המטען, נציין, כי מקריאת ההחלטה, נראה כי במקרה זה היו שני שטרי מטען- אחד שהוציא המוביל הימי, ואחד שהוציא המשלח הבינלאומי, ובו הייתה תניית התיישנות של תשעה חודשים, שכן תניית התיישנות של תשעה חודשים נהוגה בשטרי מטען של משלחים, ולא בשטרי מטען של מובילים ימיים.

 

אנו מניחים כי במקרה זה בית המשפט לא הבחין כראוי בין שני שטרי המטען, ולכן דחה את טענת המשלח מתוך סברה (מוטעית) כי המשלח מסתמך על שטר מטען שלא הוא עצמו הוציא. 

 

לדעתנו, ניתן להטיל ספק גם בקביעת בית המשפט לפיה משלח אינו יכול להסתמך על תניית התיישנות קצרה של תשעה חודשים, מאחר והדבר מהווה הפחתה אסורה של אחריותו לפי פקודת הובלת טובין בים, היות ושטר מטען של המשלח (בשונה מזה של המוביל) אינו כפוף לדינים אלה.

 

כמו כן, נציין כי מוכרת בתחום השילוח הבינלאומי הגנה למשלח שאינו משמש כמוביל, בתנאי שהמשלח משמש כסוכן משנה של המוביל (הנקרא "סעיף הימלאיה"). במקרים כאלו, נהוג לכתוב בשטר המטען שמוציא המוביל, כי כל סוכן משנה שפועל מטעמו יהא פטור מאחריות לנזקים, ויוכל להשתמש בכל טענת הגנה המוקנית גם למוביל הימי (לרבות טענת התיישנות). מקריאת ההחלטה עולה, כי טענה בכיוון זה לא נטענה על ידי המשלח ולכן לא נדונה.

 

עוד נציין, בשולי הדברים, כי כאשר משלחים מנסים להסתמך על דיני תובלה אווירית לצורך קבלת תקופת התיישנות קצרה, קיימת פתיחות של בתי המשפט לקבל טענה זו (ת.א.מ 1003/09 זיווה נ' מעגן סוכנות לביטוח (1997) בע"מ; ת.א.מ. 161220-09 עמילות מכס ותחבורה עמית בע"מ נ' ברזילי מעצבים בע"מ; ת.א. 7744/05 שפי תעשיות אופטיקה בע"מ נ' DHL  ישראל בע"מ; ת.א. (רמלה) 17697-10-09 ברוך פרנק נ' גל-אר שילוח בינלאומי בע"מ. ).

 

(ת.א. (תל-אביב) 47870/08 חתמי ללוידס ואח' נ' כסלו תובלה ואח', החלטה מיום 28.11.10, השופט מרדכי בן-חיים. שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בהחלטה).