גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט: המוביל וממ"ן פטורים מאחריות בגין נזק למטען מיובא

 
עוד בנושא
בית המשפט: מה שמותר למוביל הימי, מותר גם לאחרים
בית המשפט: משלח אינו צריך לבלוש אחרי יבואן בקשר לתוכן המשלוח
העליון מאשר: תביעה נגד משלח אמריקאי תתברר בישראל
נכנסו לתוקף תקנות חדשות המגבירות את חובת הגילוי בהצעות מחיר של משלחים בינלאומיים
עוד בנושא
בית המשפט קבע שוב: תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל
האם תניית שיפוט ייחודית בחוזה/שטר מטען תכובד בכל מצב?
תביעת שיפוי של משלח נגד מוביל אווירי- כפופה להתיישנות מקוצרת
מי שאין בידיו שטר מטען מקורי- לא זכאי לקבל את הסחורה
תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל? הדעות בנושא חלוקות
מה היקף השירותים הנלווים שמשלח בינלאומי נדרש לספק ללקוחותיו?
אין לסלק על הסף תביעה נגד מוביל אווירי בגין נזק למטען
מתי יעניק בית המשפט פטור למוביל הימי ולמשלח הבינלאומי מאחריות למטען שהגיע באיחור?
יבואן שתבע חברת תעופה יחשוף בפניה נתוני רווחיות
תביעה נגד משלח בינלאומי מגרמניה תתברר בישראל
בפעם הנוספת: מסוף המטענים סוויספורט לא יהנה מהגבלת אחריות של מוביל אווירי
על מי מוטלת האחריות במקרה של גניבת מכולה?
האם סוכן אנייה אחראי לפצות את המדינה בגין נזק שגרמה האניה?
לא מסרת סחורה במקום המוסכם? הנטל ההוכחתי עובר אליך
מי יפצה את בעלי המכולות? בעקבות טביעתה של MOL Comfort
המשלח, האורז או המבטח- מי יישא באחריות למטען שניזוק?
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
משלח בינלאומי יישא באחריות לנזק למשלוח של תכשיטים
בית המשפט: ממ"ן איננה מוביל אווירי ; תפצה בגין סחורות אשר נגנבו ממחסניה
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור יצואן ; יפוצה על ידי משלח הבינלאומי בגין נזק לסחורה
נזק למטען שנשלח מארה"ב ליוון? הדיון המשפטי יתקיים בישראל
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
מי אחראי לנזק למכונות צילום- המוכר או הקונה?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
משלח בינלאומי אינו אחראי לאיחור של כעשרה ימים בהגעת משלוח לישראל
האם משלח בינלאומי רשאי לעדכן הצעת מחיר שכבר נתן ללקוחו היבואן?
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
למי שייכים הלקוחות?
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
אחריות משלח בינלאומי לאיחורים בהגעת המטען- עדכונים
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
כתב ויתור שנחתם מול משלח בינלאומי - האם בעל תוקף?
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
האם משלח בינלאומי יכול לחזור בו מהצעת מחיר?
שירותי שילוח מישראל לדנמרק- מי ישלם בעבורם - השולח או המקבל?
בית המשפט: יש למכור סחורה המוחזקת בנמל - ושאלת הבעלות בה תוכרע בעתיד
אוניה זרה חויבה להפקיד ערבות על מנת לבטל צו מעצר שהוצא נגדה
גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה שהוכנסו שלא לצורך למאבק בין יבואן ליצואן – יפוצו
הליכי משא ומתן לפשרה בתחום השילוח- בעקבות פסק-דין חדש מאנגליה
נדחה ניסיון של משלח להסתמך על התיישנות קצרה שהופיעה בשטר מטען
נדחתה בקשת משלח לסלק תביעה שהוגשה נגדו לאור תנית הימלאיה
תנאי המכר אינקוטרמס 2010 נכנסו לתוקף
משלח בינלאומי הטיל עיקול בגובה של כ-900,000 ש"ח על כספי לקוחו
האומנם משלח לא זכאי לתקופת התיישנות מקוצרת, מכוח שטר מטען?
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
דמי הובלה בהיעדר סיכום בכתב- על סכסוך בין יבואן לחברת הובלות
בית המשפט מכריע בהתחשבנות בין יבואן ומשלח בינלאומי
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
"הרמת מסך" בעקבות קנסות השהיית מכולה
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
בית המשפט הורה לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות מספיקה
בית המשפט: אין לאפשר לחברת שילוח לבצע קיזוז בין חוב של סוכן מכירות לבין כספים המגיעים ליבואן
יש לשלם לחברת שילוח גם כשהסחורה לא משוחררת מהמכס בפועל
בית המשפט הרשיע יבואן ישראלי בהברחת טובין לרשות הפלסטינאית
איחור של שבוע בהגעת מטען- אינו באחריות המשלח
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים
בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען
בשלב מקדמי: היבואן הצליח להתגבר על תניית שיפוט בשטר מטען
בית המשפט: אי הפעלת זכות העיכבון מלמדת על ויתור מצידו של בעל הזכות
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי וכמוביל אווירי? עדכוני פסיקה
חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות
בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
יבואן: שילמת עמלות מיותרות לדעתך? אל תישן על זכויותיך
נדחתה בקשה מקדמית של משלח בינלאומי ליהנות מהוראות אמנת ורשה
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
עם מי נכרת חוזה ההובלה?
המשלח יפצה בשל מסירת סחורה שלא כנגד שטר מטען - סקירה ביקורתית
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
האם המשלח הבינלאומי יזכה להגנות הניתנות למוביל הימי?
בית המשפט המחוזי בחיפה: המוביל התרשל באי שמירה על מסמכי השחרור
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
מה עושים במקרה של חובות אחסנה? - חלק ראשון
בית משפט השלום: המשלח יפצה את היצואנית בשל אי הגעת המשלוח במועד ליעדו
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
היבואן ישלם למשלח השהיות, אבל לא ישלם לו ריביות
משלח הפועל כמתאם הובלה אינו חסין מתביעות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
המשלח התרשל אך לא חויב לפצות את היצואן
ההתיישנות חסמה את המשלח
שילוח בינלאומי – עד כמה ניתן להגביל את ניידות העובדים
משלח בינלאומי שהסתבך בטיפול באשראי דוקומנטרי
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
הגבינות התקלקלו, אך האירוע לא כוסה בפוליסת הביטוח
על טעות של משלח בינלאומי ברישום היעד
על מקרה שבו נמצא המוביל היבשתי אחראי לנזק
סעיף פטור גורף בשטר מטען של משלח בינלאומי לא התקבל
היבואן התעשר על חשבון המשלח
סעיף בוררות בלתי תקף בשטר המטען
מתי ניתן לפרוץ את גבולות האחריות של המוביל האווירי. וגם- האם המשלח אחראי בגין נזק שנגרם לסחורה.
משלח בינלאומי אחראי בגין מילוי לא נכון של שטר המטען האווירי
האם מי שפועל כסוכן (AS AGENT) אחראי לנזקים הקשורים להובלה?
על סעיפי הגבלת אחריות והתיישנות בשטר מטען משולב
חסר במטען - על סכסוך בין יבואן, מבטח, סוכן מכס, ומוביל יבשתי
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, אור כהן-ששון

 

לאחרונה, דחה בית המשפט תביעת יבואן כנגד מוביל (חברת תעופה) וממ"ן ("מסופי מטען וניטול") וקבע כי אין הם אחראים לנזק אשר נגרם למשלוח עקב אי אחסנתו בקירור. בית המשפט למעשה זקף את המחדל של אי אחסון המשלוח בקירור לחובת היבואן עצמו.

 

סיפור המקרה וטענות הצדדים:

 

חברת אל-וט בע"מ (היבואן) העוסקת ביבוא של תרכיבים וחומרים ביולוגיים בתחום הווטרינריה, ייבאה תרכיב ביולוגי מסוג סרום, ושכרה את שירותי ההובלה האווירית של חברת בריטיש איירוואיס פלס (המוביל), על מנת שזו תוביל את הטובין מארה"ב לישראל.

 

בשעה שהגיעו הטובין לישראל, טרם עלה בידו של היבואן להצטייד בכל האישורים הוטרינריים הדרושים בכדי לשחרר את המשלוח, משכך, העביר המוביל את המשלוח לידי ממ"ן, אשר דאגו לאחסנו.

 

עם השגת המסמכים הרלוונטיים לשחרור המשלוח, התייצב היבואן בממ"ן בכדי לשחרר את המשלוח, או אז גילה כי הטובין אוחסנו במחסנים ללא קירור, דבר שעלול להביא, ואכן הביא, לקלקולם של מרבית הטובין, כך שמעל ל-300 יחידות ניזוקו מתוך סך כולל של 500 יחידות.

 

היבואן טען כי הרס הטובין נגרם כתוצאה מאחסון כושל, ונובע מרשלנותם של המוביל וממ"ן אשר לא מילאו את חובותיהם לאחסן את הטובין בתנאים נאותיים ובראשם קירור. לנוכח זאת, תבע היבואן פיצוי הן בגין הנזק לטובין עצמם והן בגין הנזק למוניטין החברה.

 

המוביל התגונן בטענה כי על פי תנאי שטר המטען, המשלוח לא היה חייב להישמר בתנאי קירור, אלא במקרה של עיכוב בהובלה, ומשלא חל שום עיכוב בהובלה והמשלוח הגיע במועד, היבואן שלא הצטייד באישורים לשחרור המשלוח, הוא שנושא באחריות לקלקול המשלוח.

המוביל טען עוד כי הנזק למשלוח נגרם עקב אחסנתו המוטעית במחסן ללא קירור, ולא עקב הובלתו שנעשתה כנדרש וללא עיכובים.

 

ממ"ן התנערה מאחריות בטענה כי לא ידעה ואף לא היה עליה לדעת שיש לאחסן את המטען בקירור, ועל כן אין לקבוע את אחריותה לנזק שנגרם. בתשובה לטענת היבואן לגבי הוראת האחסנה בקירור המופיעה בשטר המטען – ענתה כי אינה מקבלת שטרי מטען ולא קיבלה מהמוביל או מהיבואן כל הוראה לגבי דרישת אחסנה בקירור של הטובין, ובהתאם לכך אחסנה אותם במחסן רגיל.

 

קביעת בית המשפט:

בשטר המטען צוינה ההערה הבאה: "Perishable, Please refrigerate if delayed in transit"

 

בית המשפט קבע כי דרישת הקירור בשטר המטען החלה על המוביל, מתייחסת לקירור אך ורק במקרה של עיכוב בהובלה, ואילו במקרה הנוכחי אין מחלוקת לגבי כך שלא התרחש עיכוב. מתוך כך הסיק בית המשפט כי למוביל אין אחריות לעניין הנזק מאחר שמילא את כל החובות המוטלים עליו וביצע את ההובלה במועד.

 

בדבריו לגבי אחריותה של ממ"ן, התייחס בית המשפט לכך שאף גורם לא יידע אותה בדבר הוראת הקירור, וכי במניפסט המכיל הערות לגבי המשלוח, לא צוין דבר בעניין אחסנה בקירור.


בית המשפט הוסיף כי בעקבות מחדלו של היבואן להצטייד באישורים המתאימים לשחרור הטובין, חלף פרק זמן של 12 ימים מעת הגעת המשלוח ועד שחרורו. בית המשפט ציין כי היבואן, שהיה מודע לפער זה, היה צריך למסור הוראות מתאימות לממ"ן בכדי שיאחסנו את המשלוח בתנאים הראויים, או לכל הפחות לעדכן את המוביל בכדי שזה יורה לממ"ן כיצד לפעול בתקופת הביניים עד לשחרור המשלוח. משלא עשה כן, אין לו על מי להלין, אלא על עצמו.

 

בית המשפט ציין אמנם כי התרשם שהמוביל לא היה מודע לכך שמדובר במטען "פסיד" שדורש קירור אם יתבצע עיכוב בהובלה, אך אין לזקוף זאת לחובת המוביל, שלא היה יכול לצפות ששחרור המשלוח יתעכב זמן רב בשל אי-השגת אישורים מצד היבואן.

 

בית המשפט דחה את תביעת היבואן, ופסק תשלום של 7,500 ש"ח לכל נתבעת.

 

[ת.א. (שלום ת"א-יפו) 38800-01-10 אל-וט 2001 בע"מ נ' בריטיש איירוואיס פלס, פסק-דין מיום 7.4.13, השופט מרדכי בן חיים. לא צוינו ב"כ הצדדים].