גיל נדל משרד עורכי דין

 

תעודות מקור על פי הסכמי הסחר – סיכויים וסיכונים

עוד בנושא
בית המשפט השלום בפתח תקוה: כלי הרכב נראה ומשמש כרכב שטח ועל כן יסווג ככזה
המכס פסל את ההנחה - בית המשפט הכשיר
על גבולותיו של "השופינג הסיווגי"
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים בסוגיית סיווג מכשירי אלקטרוניקה
עוד בנושא
גילוי מסמכים במחלוקת סיווג מול רשות המכס
בית המשפט דחה בקשה לחשיפת מידע אודות יבואנים
בית המשפט: לא ניתן לאשר בדיעבד חתימה על תעודות מקור
ארגז כלים המורכב ברכב אך משמש לאחסנה לא יסווג כ"משמש ברכב מנועי"
מקדחי כוס נפטרו מתשלום מכס
סוגיית התמלוגים והמכס - פסק דין נוסף
בית המשפט אישר הרמת ערך ביבוא אישי של רכב
הכרעת בית המשפט בנושא סיווג מערכות תקשורת חזותית
התקבלה תביעתו של יבואן אישי כנגד חברה ליבוא רכביםבגין מסי יבוא נוספים שנדרש לשלם למכס
הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא
בקשת יבואן ישראלי למתן צו לגילוי מסמכים
בית המשפט מכריע בענין סיווגן של ערכות משקפי קריאה
בית המשפט: המכס קיבל את עמדת היבואן וישלם הוצאות ליבואן
השבת מסי יבוא בגין טובין שנדרשו לאיסוף מהשוק (recall)
משרדי הממשלה בוחנים רפורמה בתחום היבוא אישי
יש לכלול בערך הטובין לצרכי מכס ומע"מ עזרים לייצור שסופקו למוכר ללא תמורה
מכס על תמלוגים: החוזה אינו חזות הכל
האם מע"מ ששולם באירופה צריך להיכלל בערך העסקה ביבוא?
בית המשפט: אין מניעה לזמן לעדות עובד מכס אשר פרש מתפקידו, ואין להעלות בתצהירים טענות סיווג שלא נטענו
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
התקבלה ארכה להסדרת עלויות הכשרות מול המכס עד ליום 31.12.16
בית המשפט המחוזי בירושלים: אין להקנות חיסיון לרשות המיסים על מסמכים ששימשו בקבלת החלטה מנהלית
כשרות באור הזרקורים
בית המשפט קובע שחובת הגילוי גוברת על הוראות החסיון של רשויות המס
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
ערכו של רכב אספנות ייקבע על פי עמדת רשות המכס
אימתי תוכר הנחה לצורך חישוב מסי יבוא?
בית המשפט: אין לחשוף פרטים אודות "גילוי מרצון" שבוצע באופן אנונימי
הגילוי נגד החיסיון- על חובת השקיפות של רשות המכס
בית המשפט מרכך את סעיף ההתיישנות להגשת תביעות להשבת מסי יבוא
יעוץ בנושא סחר בינלאומי חייב בדיווח לרשות המיסים
לא כל עיכוב של המכס מצדיק פיצוי
בית המשפט: יבואן אישי של רכב לא יקבל מידע על יבואנים אחרים
סוף הסאגה בבית המשפט העליון: כשרות חייבת במכס
בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל
טעות בסיווג מסננים לא תמיד גוררת תשלום מס
פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן
בית המשפט: לא כל חלק של גלאי ייחשב כגלאי
מיהו בית המשפט המוסמך לדון בהשגה על דרישת תשלום מסי יבוא?
בית המשפט: היבואן (ולא המכס) נדרש להוכיח שתעודת המקור קבילה
בית המשפט פטר מחסן מטענים מתשלום מסי יבוא על סחורה שנגנבה
בניגוד לעמדת המכס: שעון דופק יסווג בהתאם לעמדת היבואן
מחלוקת בסיווג של גלאי עשן מוכרעת לטובת היבואן
רשות המכס תחשוף ותמסור ליבואן 100 רשימונים של סיווגים דומים
הפחתת מכס על מוצרים "ירוקים" התורמים לאיכות הסביבה
בית המשפט: הרמת מסך חלקית לגביית מיסי יבוא
מייצבים בתעשיית הפלסטיקה יסווגו בהתאם לעמדת רשות המכס
מכס על כשרות: שמן נגרר אחרי בשר כבש
עובד מכס שסייע להתחמקות מתשלום מס - מה דינו?
בית המשפט: רשות המכס תחשוף סיווגי מכס של יבואנים אחרים
המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות
עדכון ליבואנים: גם רשות המכס מבקשת לעיין בתיקים משפטיים
גם במיסי יבוא: נוהל חדש לגילוי מרצון
רשות המכס מרחיבה את חובת הגשת תצהיר יבואן שנתי
עיקול על רכב ביבוא אישי מונע הליכי גביית מיסים
בית המשפט: פרוטוקולים של דיוני ארגון המכס העולמי רלוונטיים לתיקי סיווג הנידונים בבתי המשפט
מכס על תמלוגים: התנהגות הצדדים גוברת על לשון החוזה
הליכי גביית חוב מיסים ביבוא אישי לא יעוכבו עד להכרעה בתביעה אחרת
יבואן של מיסבים מפרי סימן מסחר יפצה את בעל המותג
בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"
בדומה לבשר כבש: יוטל מכס על כשרות של שמן מיובא
מס כשרות על מוצר מזון מיובא - פסק-דין נוסף וקשה עבור ציבור היבואנים
רשיון יבוא שווה הרבה יותר מקליפת השום
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
העליון דחה את ערעור גוטקס: לא תקבל הישבון על בגדים שהוצגו ולא נמכרו
פסילת תעודת מקור - יש צורך בהתערבות המחוקק
תיקוני מכס חדשים שכדאי להכיר
בית המשפט: יש מקום לאפשר הגשת תעודות מקור באיחור קל
בית המשפט: שמן יסווג לפי ייעודו ולא לפי החומר ממנו הוא עשוי
עדכון ליבואני המזון: כיצד יש לנהוג בעקבות "מס הכשרות"?)בעקבות פסק-הדין המחייב במכס עלויות כשרות(
אי שמירת מסמכים חושפת יבואן לתשלום גרעונות מכס
המחוזי מאשר: יוטל מכס על כשרות של בשר כבש
האם רשות המיסים יכולה להרים את מסך ההתאגדות לצורך גביית חובות מיסים?
האם יתוקן החוק בנושא מכס על כשרות?
סלחנות כלפי איחור או פגם טכני בהגשת תעודות מקור- לא בכל המקרים
יבואן יהיה זכאי לקבל מידע מהמכס חרף סעיפי החסיון
יבוא בחלקים או שינוי יעוד לאחר היבוא - מהו הסיווג הנכון?
סדקים נוספים בסעיף ההתיישנות בפקודת המכס?
עיכוב הליכי אכיפה וגבייה- בית המשפט מאזן בין זכויות המכס לזכויות היבואן
חברת פנדור תובעת את המכס: פרופילים יש לסווג כפרופילים, ולא כמוצרים אחרים
בשורה רעה ליבואני הדגים: העלאת מכס על דגים מעובדים
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג עפיפוני גלישה
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג תיקים
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג כלי רכב תפעוליים (שופכנים)
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
לידיעת היבואנים - הגדלת הערך לצרכי מכס בדלת האחורית (במסגרת חוק ההסדרים)
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג שמיכות פעילות לתינוקות
על קו הגבול שבין אופניים חשמליים לאופניים רגילים
רוח ליברלית מבית המשפט העליון בעניין השבת מסי יבוא
שחרור דגים שסיווגם שנוי במחלוקת - ערבות בנקאית במקום תשלום המכס
מה ניתן לעשות בעקבות פסק הדין החדש בענין מכס על תמלוגים
עדכון פסיקה: סיווג בוטנים למאכל או לתעשייה
דחיית תביעה נגד המכס בגין התיישנות- עדכוני פסיקה
בקיצור נמרץ: עדכונים בתחום המזון
פטור ממכס באמצעות תעודות מקור – הסיכונים, והדרך להימנע מהם
הנחות פרסום, דמי הפצה ואחריות ‑ וערך טובין-(הרחבה בעקבות הנחיה חדשה של רשות המכס)
שמן למאכל לעומת שמן לשימושים אחרים - ביקורת על ההנחיה החדשה של המכס
נדחתה תביעת יבואן להשבת מחרטות שנתפסו על ידי המכס
באילו תנאים יקבל נישום מידע אודות נישומים אחרים?
סיווג יין ושאלת ההתיישנות - פסק-דין קשה עבור הנישומים
הנחות פרסום, דמי הפצה ודמי אחריות - האם הם חלק מהערך לצרכי מכס?
בית המשפט: לא בנקל יימחקו על הסף תביעות נגד המכס
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
בית המשפט המחוזי פסק: הפיסטוקים מתורכיה ולא מאיראן
בית המשפט פסק: מכס גם על הקרח
. בית המשפט המחוזי וארגון המכס העולמי - על פרשיית סיווג רסקיו רמדי
היבואן מול המכס - נטל ההוכחה במקרה של פסילת ערך העסקה (אוגוסט 2011)
המחיר שהוצהר נמוך מדי? על דחיית תביעת יבואן משקאות אלכוהוליים נגד רשות המכס
האם מחיר היבוא כפוף לתנאי שלא ניתן לאומדן?
חברת גוטקס הורשעה בבית המשפט בהטעיית המכס והתחמקות ממסים
עם קרח או בלי קרח? על אופן הטלת המכס על דגים מיובאים
טעיתם? תשלמו! על הפעלה לקויה של סמכות הגבייה של רשות המסים
סמכות רשות המכס לערוך בדיקות ביטחוניות בטובין מיובאים מקבלת רוח גבית מבית המשפט
מחסום ההתיישנות בפקודת המכס - הגיע הזמן לשנות
פיסטוקים מתורכיה ולא מאיראן - המכס ישיב את הסחורה ליבואן
סיגריות במקום מפיות נייר - המבריח נתפס והורשע
בית המשפט - תושב החוץ התכוון להבריח יהלומים לישראל
בית המשפט - המכס פעל כדין בתפיסת חלקי אופנוע האסור ביבוא לישראל
בית המשפט העליון – המכס לא ישיב את המס ליבואן בגין טובין שנגנבו ממחסן הרשוי
מסלול אדום - מסלול ירוק
בית המשפט העליון – הרשות המנהלית לא תוכל לנקוט בהליכי גבייה לחובות מס שהתיישנו
על קורקינטים שנתפסו על ידי המכס
ויתור על קנס פיגורים - נקודות למחשבה
בית המשפט איפשר עריכת "מקצה שיפורים" בהוצאת דרישות חיוב לתשלום מכס
תשלום כופר כסף ותשלום אגב מחאה – בעקבות מכתבו של מר ראובן מלצר, סגן ראש מינהל המכס
חובת דיווח על הכנסה והוצאה של כספים מישראל
עונשי מאסר בפועל למנמיכי מחירים לצורך הקטנת תשלומי מכס
הרמת מסך לצורך גביית מס – הפסיקה העדכנית
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
על סיווגו של מקלחון לאמבטיה
יצוא מוצרי יו"ש לאיחוד אירופי - בעקבות פסק דינו האחרון של בית המשפט האירופי
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק ראשון
סיווג טובין ופמיניזם – גלגול נוסף
האם יש לקבל הודעת נאשם בעבירות מס אשר נגבתה שלא כדין?
פרשנות כלל 2 לחלק ה - XVI של צו תעריף המכס
פטור ממכסים לפי הסכמי אזור סחר חופשי של מדינת ישראל - חלק א`
פסק הדין בענין אגרוקל - על מעמדם של דברי ההסבר (explanatory notes) של השיטה ההרמונית
אימתי ייפטר היבואן מתשלום גרעונות מכס?
תיקוני חקיקה - פקודת המכס-מספיחי התוכנית הכלכלית - הקשחה והחמרה של הוראות בפקודת המכס
יצוא מהשטחים ומרמת הגולן לקהילייה האירופית - יש פתרון!
תשלומי מכס אגב מחאה
סיווג טובין בצו תעריף המכס – שאלות פרשניות
תשלום מכס / מס קניה אגב מחאה
מכס על היבוא – דרושה רפורמה והפחתת מכסים
חידושי חקיקה ופסיקה בענייני מסים עקיפים
תשלומי אגרה בתביעות מול רשות המכס בענייני מיסי יבוא (בעקבות פסק הדין בענין טבע)
בית המשפט וסיווג טובין: כיצד מפרשים את המונח "המיוחדים ל...."
ישראל מפירה את ההסכם הבינלאומי בענייני מכס לגבי תשלום תמלוגים ויבואני המותגים הגדולים משלמים על כך
פסק דין מחמיר בענין פסילת ערך עיסקה לצרכי מכס
יבואנים אישיים של רכב: משרד התחבורה עיכב את הנפקת רישיונות היבוא, ובשל כך נאלץ לשלם יותר מיסים
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
היבואן והמכס בבית המשפט - מי צריך להוכיח את עמדתו? חלק א'
סיווג טובין ופמיניזם – על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א בענין סיווג אימובילייזר
שימוש בתעודות מקור ביבוא טובין לישראל - היתרונות והחשיפות
על תחילת נפילתו של סעיף 154 לפקודת המכס
נדחתה תביעת ענק של יבואנית סוללות לטלפונים סלולריים נגד רשות המכס
האם ניתן לבצע הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא?
סעיף 154 לרעת היבואן - בעקבות החלטתו האחרונה של בית משפט השלום בראשון לציון
ביקורת קשה על רשות המכס בעקבות הפרת חובותיה כלפי האזרח
בית המשפט העליון – צמצום הזכות לקבלת הישבון
תשלום מסים ביבוא דוגמאות ללא תמורה – האם לא מדובר בכפל מס?
אל תגעו לי במחיר – על פסילת ערך עיסקה לצרכי מכס
תשלומי מכס אגב מחאה – פסק דין מחמיר של בית המשפט המחוזי
הרמת מסך לצרכי גבית מסי יבוא
בית משפט השלום בת"א: חיזוק נוסף של זכויות הנחקר בחקירת מס
עדכוני פסיקה קצרים בענייני מכס
ארגון המכס העולמי: "גם לנו קשה להקפיד על אחידות ביישום השיטה ההרמונית"
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
בית המשפט העליון קורא למחוקק לתקן את סעיף 154 לפקודת המכס
איזו אגרה צריך לשלם בתביעה לביטול גרעונות?
בית המשפט אישר את פסילת תעודות המקור
פרשנות תעריף המכס – הבחנה בין סוגים שונים של שימוש בטובין
בית משפט השלום בירושלים: ריכוך הדרישה לתשלום "אגב מחאה"
סיגריות שנגנבו ממסוף מטענים: המסוף יפצה, המכס לא יחזיר את המס
היבואן נגד המכס – הצלחות בבתי המשפט בשנת 2006
עיכוב הליכי אכיפה וגביה בגין חוב מסי יבוא
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"ו – 2006
הרמת מסך ההתאגדות לצרכי גבית מס
בית המשפט המחוזי: לפעמים לא צריך להיעזר בדברי ההסבר של השיטה ההרמונית
תצהיר יבואן וערך טובין לצרכי מכס – דברים שחייבים לדעת (חלק ראשון)
בית המשפט המחוזי בירושלים: הרמת מסך בין חברות לצורך גביית מס צריכה להיעשות בצמצום
הסתמכות לגיטימית של היבואן על התנהגות רשות המכס
סיווגן של במות הרמה של חברת החשמל, וגם - האם בית מכס אחד יכול לשנות מקביעתו של בית מכס אחר?
אחוז הישבון שנקבע לפי שיטת האחוזים הינו אחוז זמני בלבד
תשלום מס על אריזת מוצר הנמכרת יחד עם המוצר
הישבון על יבוא מוחזר לא יינתן כאשר היבואן מכר את הסחורה והיא הוחזרה לחו"ל ע"י גורם אחר
פרשנות סעיף 150 לפקודת מכס - לטובת היבואן
בית משפט השלום חוזר וקובע – הסתמכות על תעודת יורו 1 (שנפסלה) לא תספק הגנה לצורך חוק מסים עקיפים
ערכות (קיטים) - האם מקור הטובין יקבע לפי המרכיב המאפיין אותם ביותר
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

 

העוסקים ביבוא מוצרים ממדינות שעימן למדינת ישראל הסכמי סחר, נהנים באופן שוטף מפטור ממכס, אך חשופים באופן תמידי לסכנה שהטבת המכס תישלל בדיעבד.

 

בעלי עסקים רבים אינם מודעים לגודל הסכנה האורבת להם כאשר נשללת בדיעבד הטבת המכס. פעמים רבות, הדרישה מרשות המכס בישראל מגיעה שנים רבות לאחר היבוא ומכירת הטובין בישראל, בנסיבות בהן לעיתים כבר אין קשר בין היבואן ליצואן, ואין ליבואן אפשרות ריאלית להוכיח בדיעבד את מקור הטובין.

 

במאמר זה ננסה לעמוד על הסכנות ולבדוק כיצד ביכולתו של היבואן להתגונן כנגד דרישת מכס רטרואקטיבית בגין פסילת מקור טובין.

 

הסכמי סחר- רקע:

 

מדינת ישראל חתומה על הסכמי סחר חופשי עם שורה ארוכה של מדינות, וביניהן: מדינות האיחוד האירופי, מדינות אפט"א (נורבגיה, איסלנד, שוויץ, ליכטנשטיין), טורקיה, קנדה, ארה"ב, מכסיקו, מדינות מרקוסור (ברזיל, פרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה) וירדן.

לאחרונה, נחתם גם הסכם סחר חדש עם קולומביה אך ההסכם טרם נכנס לתוקף.

כמו כן, ידוע שמדינת ישראל בוחנת חתימה על הסכמי סחר חופשי נוספים, עם הודו, דרום קוריאה, סין, צ'ילה ואוקראינה.

 

מבחינת היבואנים, ההטבה המרכזית הגלומה בהסכמי הסחר הללו הינה פטור ממכס או מכס מופחת ליבוא מוצרים תעשיתיים מאותן מדינות, למדינת ישראל, ובתנאי שמדובר במוצרי מקור.

 

איך נדע מהו מוצר מקורי?

 

הסכמי הסחר השונים אינם אחידים אלא שכל הסכם קובע מערכת כללי מקור שונה  rules of origin)), שעל פיה יוחלט האם מוצר שמכיל חומרי גלם זרים, ייחשב ממקור מדינה מסוימת או לא.

ישנם הסכמים שקובעים כללי מקור אחידים לכל המוצרים, וישנם הסכמים שקובעים כללי מקור נפרדים לכל סוג של מוצר.

 

מבחינה טכנית, על מנת ליהנות מן הפטור ממכס או מן המכס המופחת, על היבואן להצטייד במסמך העדפה (preferential) המכונה גם כ"תעודת מקור" (certificate of origin)ולהגישו לרשות המכס בישראל.

 

הגורם אשר מנפיק את תעודת המקור הוא בדרך כלל היצואן, אך לעיתים גורמים אחרים עשויים להנפיק את התעודה בשמו, וביניהם המשלח הבינלאומי או סוכן המכס.

 

במסמך זה מצהיר היצואן כי הטובין שנמכרו למדינת ישראל עומדים בכללי המקור וזכאים להטבת מכס עם כניסתם לישראל.

 

בדרך כלל, רשות המכס במדינה המייבאת- ישראל- מסתמכת על התעודה ומעניקה בזמן אמת את הפטור ממכס, מבלי לבצע בדיקה דקדקנית בשאלה האם אכן המוצר עומד בתנאים. גם היבואן, בדרך כלל, אינו יודע האם המוצר עומד בתנאי הסכם הסחר אם לאו, אלא שהוא מסתמך על הצהרת היצואן.

 

הסכנה מתחילה כשמגיע תהליך אימות המקור

 

רשות המכס בישראל נוטה לשלוח תעודות לאימות המקור בדיעבד, במדינה שממנה הגיע היצואן אשר חתום על התעודה. הליכים כאלה לעיתים מתקיימים מספר שנים לאחר היבוא ומכירת הטובין בישראל.

 

במצב שבו היצואן עדיין קיים ומשתף פעולה עם הליך האימות, לא עומד היבואן בישראל בפני חשש ממשי.

 

הסכנה האמיתית האורבת ליבואן בישראל הינה כאשר היצואן כבר אינו קיים (נכנס להליכי כינוס נכסים, חדלות פרעון), או כאשר הקשרים העסקיים ביניהם פסקו והיצואן לא משתף פעולה עם הליך האימות של רשות המכס במדינתו.

 

במצבים כאלה, בהם רשות המכס במדינת היצוא לא זוכה לשיתוף פעולה מכל סיבה שהיא, צפויה היא להשיב לרשות המכס הישראלית כי מבדיקה שערכה לא ניתן לאמת את מקור הטובין ביבוא לישראל.

או אז, צפויה רשות המכס בישראל להודיע ליבואן כי היא שוללת ממנו את הטבת המכס בדיעבד, והיא צפויה לדרוש ממנו הודעת חיוב רטרואקטיבית בגין המכס שממנו הופטר.

 

האם היבואן יוכל להוכיח שהטובין מקוריים?

 

בדרך כלל, ליבואן בישראל אין די כלים כדי להוכיח באופן פוזיטיבי שהטובין הם מקוריים, משום שכל המידע אודות חומרי הגלם, תהליכי הייצור וכו' מהווה סוד מסחרי של היצואן אשר בדרך כלל אינו משתף את היבואן במידע זה. כלומר, בעניין מקור הטובין, היבואן תלוי באופן כמעט טוטלי ביצואן ובמידת שיתוף הפעולה שלו.

 

האם היבואן יוכל להסתמך על חוק מסים עקיפים?

 

כמו כן, דרכו של היבואן לטעון לפטור מן הגרעון לפי חוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר) נחסמה בצורה משמעותית לאור פסקי-דין שונים שניתנו על ידי בתי המשפט, ובראשם פסק-דין טמפו שניתן בבית המשפט העליון בשנת 2010.

 

באותו מקרה, הסתבר בדיעבד כי משקאות מסוג בקרדי בריזר אינם זכאים ליהנות ממעמד מקור אנגליה. נסיונה של חברת טמפו ליהנות מפטור על פי סעיף 3 לחוק מסים עקיפים נדחה שם בטענה, בין היתר, כי כאשר נפסלת תעודת מקור, מדובר בידיעה לא נכונה שמסר הנישום לרשות המכס, ואין מדובר ב"טעות משפטית" (זאת בשונה מטעות בנושא סיווג, שעשויה להיחשב כטעות משפטית).

 

פסקי-דין נוספים המשיכו קו קשה זה כלפי היבואן, למרות שהם כללו גם אמירות חיוביות מנקודת מבטו של היבואן.

 

למשל, בתיק דורון רובין שנפסק לאחרונה (ת.א. 1001-10), טען היבואן כי בשל שיהוי של המכס בשליחת התעודה לאימות, הספק/יצואן פשט את הרגל. בית המשפט קבע כי מבחינה עובדתית לא היה שיהוי, אך יתכן שאם בית המשפט היה מוצא שיהוי בלתי סביר של רשות המכס, היה מגיע לתוצאה שונה.

 

בתיק רוזנטל אינטימייטס שנפסק לאחרונה (ת.א. 1048-07), ציין בית המשפט כי רשות המכס בישראל נדרשת להפעיל שיקול דעת האם לקבל את קביעת המכס הזר ככתבה וכלשונה, כמו כן צוין כי על רשות המכס לסייע ליבואן להתנהל מול המכס הזר בנוגע לאימות מקור.

 

למרות אמירות מעודדות אלה ואחרות, בסופו של דבר התוצאה הסופית בשני המקרים הייתה דומה למקרה של פסק-דין טמפו, ובית המשפט שלל את עמידת היבואן בתנאי חוק מסים עקיפים.

 

אז מה ביכולתו של היבואן לעשות?

 

כאשר יבואן מקבל תעודת מקור חתומה על ידי היצואן הזר, מומלץ להכניס סעיף לחוזה ביניהם ולפיו היצואן מתחייב שהטובין עומדים בכללי המקור, ובאם יסתבר בדיעבד שלא- אזי היצואן יפצה את היבואן בסכומי המכס שיידרשו בדיעבד.

 

כמו כן, למרות שהיבואן אינו יודע בוודאות כיצד מיוצר המוצר, מומלץ לברר היטב עם היצואן האם הטובין עומדים בכללי המקור, ובמקרה הצורך מומלץ להתייעץ עם מומחה בתחום על מנת למנוע הפתעות בהמשך הדרך. חשוב לזכור שלא כל מוצר שעבר תהליך עיבוד נחשב באופן אוטומטי כמוצר מקור של אותה מדינה שבה התקיים התהליך.

 

לדעתנו, טוב היה עושה המחוקק אילו היה מתקן את חוק מסים עקיפים וקובע כי מסירת מידע אודות מקור הטובין, המגיע מן היצואן, לא ישלול עמידה בתנאי החוק אם המידע יסתבר כשגוי. כמו כן, לדעתנו מן הראוי לקבוע נוהל לאימות מקור של טובין בדיעבד, אשר יגביל את האפשרות לשלוח תעודות לאימות לכל היותר עד שנה מיום הגשתן לרשות המכס.