גיל נדל משרד עורכי דין

 

האם רשות המיסים יכולה להרים את מסך ההתאגדות לצורך גביית חובות מיסים?

עוד בנושא
בית המשפט השלום בפתח תקוה: כלי הרכב נראה ומשמש כרכב שטח ועל כן יסווג ככזה
המכס פסל את ההנחה - בית המשפט הכשיר
על גבולותיו של "השופינג הסיווגי"
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים בסוגיית סיווג מכשירי אלקטרוניקה
עוד בנושא
גילוי מסמכים במחלוקת סיווג מול רשות המכס
בית המשפט דחה בקשה לחשיפת מידע אודות יבואנים
בית המשפט: לא ניתן לאשר בדיעבד חתימה על תעודות מקור
ארגז כלים המורכב ברכב אך משמש לאחסנה לא יסווג כ"משמש ברכב מנועי"
מקדחי כוס נפטרו מתשלום מכס
סוגיית התמלוגים והמכס - פסק דין נוסף
בית המשפט אישר הרמת ערך ביבוא אישי של רכב
הכרעת בית המשפט בנושא סיווג מערכות תקשורת חזותית
התקבלה תביעתו של יבואן אישי כנגד חברה ליבוא רכביםבגין מסי יבוא נוספים שנדרש לשלם למכס
הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא
בקשת יבואן ישראלי למתן צו לגילוי מסמכים
בית המשפט מכריע בענין סיווגן של ערכות משקפי קריאה
בית המשפט: המכס קיבל את עמדת היבואן וישלם הוצאות ליבואן
השבת מסי יבוא בגין טובין שנדרשו לאיסוף מהשוק (recall)
משרדי הממשלה בוחנים רפורמה בתחום היבוא אישי
יש לכלול בערך הטובין לצרכי מכס ומע"מ עזרים לייצור שסופקו למוכר ללא תמורה
מכס על תמלוגים: החוזה אינו חזות הכל
האם מע"מ ששולם באירופה צריך להיכלל בערך העסקה ביבוא?
בית המשפט: אין מניעה לזמן לעדות עובד מכס אשר פרש מתפקידו, ואין להעלות בתצהירים טענות סיווג שלא נטענו
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
התקבלה ארכה להסדרת עלויות הכשרות מול המכס עד ליום 31.12.16
בית המשפט המחוזי בירושלים: אין להקנות חיסיון לרשות המיסים על מסמכים ששימשו בקבלת החלטה מנהלית
כשרות באור הזרקורים
בית המשפט קובע שחובת הגילוי גוברת על הוראות החסיון של רשויות המס
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
ערכו של רכב אספנות ייקבע על פי עמדת רשות המכס
אימתי תוכר הנחה לצורך חישוב מסי יבוא?
בית המשפט: אין לחשוף פרטים אודות "גילוי מרצון" שבוצע באופן אנונימי
הגילוי נגד החיסיון- על חובת השקיפות של רשות המכס
בית המשפט מרכך את סעיף ההתיישנות להגשת תביעות להשבת מסי יבוא
יעוץ בנושא סחר בינלאומי חייב בדיווח לרשות המיסים
לא כל עיכוב של המכס מצדיק פיצוי
בית המשפט: יבואן אישי של רכב לא יקבל מידע על יבואנים אחרים
סוף הסאגה בבית המשפט העליון: כשרות חייבת במכס
בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל
טעות בסיווג מסננים לא תמיד גוררת תשלום מס
פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן
בית המשפט: לא כל חלק של גלאי ייחשב כגלאי
מיהו בית המשפט המוסמך לדון בהשגה על דרישת תשלום מסי יבוא?
בית המשפט: היבואן (ולא המכס) נדרש להוכיח שתעודת המקור קבילה
בית המשפט פטר מחסן מטענים מתשלום מסי יבוא על סחורה שנגנבה
בניגוד לעמדת המכס: שעון דופק יסווג בהתאם לעמדת היבואן
מחלוקת בסיווג של גלאי עשן מוכרעת לטובת היבואן
רשות המכס תחשוף ותמסור ליבואן 100 רשימונים של סיווגים דומים
הפחתת מכס על מוצרים "ירוקים" התורמים לאיכות הסביבה
בית המשפט: הרמת מסך חלקית לגביית מיסי יבוא
מייצבים בתעשיית הפלסטיקה יסווגו בהתאם לעמדת רשות המכס
מכס על כשרות: שמן נגרר אחרי בשר כבש
עובד מכס שסייע להתחמקות מתשלום מס - מה דינו?
בית המשפט: רשות המכס תחשוף סיווגי מכס של יבואנים אחרים
המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות
עדכון ליבואנים: גם רשות המכס מבקשת לעיין בתיקים משפטיים
גם במיסי יבוא: נוהל חדש לגילוי מרצון
רשות המכס מרחיבה את חובת הגשת תצהיר יבואן שנתי
עיקול על רכב ביבוא אישי מונע הליכי גביית מיסים
בית המשפט: פרוטוקולים של דיוני ארגון המכס העולמי רלוונטיים לתיקי סיווג הנידונים בבתי המשפט
מכס על תמלוגים: התנהגות הצדדים גוברת על לשון החוזה
הליכי גביית חוב מיסים ביבוא אישי לא יעוכבו עד להכרעה בתביעה אחרת
יבואן של מיסבים מפרי סימן מסחר יפצה את בעל המותג
בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"
בדומה לבשר כבש: יוטל מכס על כשרות של שמן מיובא
מס כשרות על מוצר מזון מיובא - פסק-דין נוסף וקשה עבור ציבור היבואנים
רשיון יבוא שווה הרבה יותר מקליפת השום
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
העליון דחה את ערעור גוטקס: לא תקבל הישבון על בגדים שהוצגו ולא נמכרו
פסילת תעודת מקור - יש צורך בהתערבות המחוקק
תיקוני מכס חדשים שכדאי להכיר
בית המשפט: יש מקום לאפשר הגשת תעודות מקור באיחור קל
בית המשפט: שמן יסווג לפי ייעודו ולא לפי החומר ממנו הוא עשוי
עדכון ליבואני המזון: כיצד יש לנהוג בעקבות "מס הכשרות"?)בעקבות פסק-הדין המחייב במכס עלויות כשרות(
אי שמירת מסמכים חושפת יבואן לתשלום גרעונות מכס
המחוזי מאשר: יוטל מכס על כשרות של בשר כבש
האם יתוקן החוק בנושא מכס על כשרות?
סלחנות כלפי איחור או פגם טכני בהגשת תעודות מקור- לא בכל המקרים
יבואן יהיה זכאי לקבל מידע מהמכס חרף סעיפי החסיון
יבוא בחלקים או שינוי יעוד לאחר היבוא - מהו הסיווג הנכון?
סדקים נוספים בסעיף ההתיישנות בפקודת המכס?
עיכוב הליכי אכיפה וגבייה- בית המשפט מאזן בין זכויות המכס לזכויות היבואן
תעודות מקור על פי הסכמי הסחר – סיכויים וסיכונים
חברת פנדור תובעת את המכס: פרופילים יש לסווג כפרופילים, ולא כמוצרים אחרים
בשורה רעה ליבואני הדגים: העלאת מכס על דגים מעובדים
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג עפיפוני גלישה
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג תיקים
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג כלי רכב תפעוליים (שופכנים)
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
לידיעת היבואנים - הגדלת הערך לצרכי מכס בדלת האחורית (במסגרת חוק ההסדרים)
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג שמיכות פעילות לתינוקות
על קו הגבול שבין אופניים חשמליים לאופניים רגילים
רוח ליברלית מבית המשפט העליון בעניין השבת מסי יבוא
שחרור דגים שסיווגם שנוי במחלוקת - ערבות בנקאית במקום תשלום המכס
מה ניתן לעשות בעקבות פסק הדין החדש בענין מכס על תמלוגים
עדכון פסיקה: סיווג בוטנים למאכל או לתעשייה
דחיית תביעה נגד המכס בגין התיישנות- עדכוני פסיקה
בקיצור נמרץ: עדכונים בתחום המזון
פטור ממכס באמצעות תעודות מקור – הסיכונים, והדרך להימנע מהם
הנחות פרסום, דמי הפצה ואחריות ‑ וערך טובין-(הרחבה בעקבות הנחיה חדשה של רשות המכס)
שמן למאכל לעומת שמן לשימושים אחרים - ביקורת על ההנחיה החדשה של המכס
נדחתה תביעת יבואן להשבת מחרטות שנתפסו על ידי המכס
באילו תנאים יקבל נישום מידע אודות נישומים אחרים?
סיווג יין ושאלת ההתיישנות - פסק-דין קשה עבור הנישומים
הנחות פרסום, דמי הפצה ודמי אחריות - האם הם חלק מהערך לצרכי מכס?
בית המשפט: לא בנקל יימחקו על הסף תביעות נגד המכס
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
בית המשפט המחוזי פסק: הפיסטוקים מתורכיה ולא מאיראן
בית המשפט פסק: מכס גם על הקרח
. בית המשפט המחוזי וארגון המכס העולמי - על פרשיית סיווג רסקיו רמדי
היבואן מול המכס - נטל ההוכחה במקרה של פסילת ערך העסקה (אוגוסט 2011)
המחיר שהוצהר נמוך מדי? על דחיית תביעת יבואן משקאות אלכוהוליים נגד רשות המכס
האם מחיר היבוא כפוף לתנאי שלא ניתן לאומדן?
חברת גוטקס הורשעה בבית המשפט בהטעיית המכס והתחמקות ממסים
עם קרח או בלי קרח? על אופן הטלת המכס על דגים מיובאים
טעיתם? תשלמו! על הפעלה לקויה של סמכות הגבייה של רשות המסים
סמכות רשות המכס לערוך בדיקות ביטחוניות בטובין מיובאים מקבלת רוח גבית מבית המשפט
מחסום ההתיישנות בפקודת המכס - הגיע הזמן לשנות
פיסטוקים מתורכיה ולא מאיראן - המכס ישיב את הסחורה ליבואן
סיגריות במקום מפיות נייר - המבריח נתפס והורשע
בית המשפט - תושב החוץ התכוון להבריח יהלומים לישראל
בית המשפט - המכס פעל כדין בתפיסת חלקי אופנוע האסור ביבוא לישראל
בית המשפט העליון – המכס לא ישיב את המס ליבואן בגין טובין שנגנבו ממחסן הרשוי
מסלול אדום - מסלול ירוק
בית המשפט העליון – הרשות המנהלית לא תוכל לנקוט בהליכי גבייה לחובות מס שהתיישנו
על קורקינטים שנתפסו על ידי המכס
ויתור על קנס פיגורים - נקודות למחשבה
בית המשפט איפשר עריכת "מקצה שיפורים" בהוצאת דרישות חיוב לתשלום מכס
תשלום כופר כסף ותשלום אגב מחאה – בעקבות מכתבו של מר ראובן מלצר, סגן ראש מינהל המכס
חובת דיווח על הכנסה והוצאה של כספים מישראל
עונשי מאסר בפועל למנמיכי מחירים לצורך הקטנת תשלומי מכס
הרמת מסך לצורך גביית מס – הפסיקה העדכנית
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
על סיווגו של מקלחון לאמבטיה
יצוא מוצרי יו"ש לאיחוד אירופי - בעקבות פסק דינו האחרון של בית המשפט האירופי
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק ראשון
סיווג טובין ופמיניזם – גלגול נוסף
האם יש לקבל הודעת נאשם בעבירות מס אשר נגבתה שלא כדין?
פרשנות כלל 2 לחלק ה - XVI של צו תעריף המכס
פטור ממכסים לפי הסכמי אזור סחר חופשי של מדינת ישראל - חלק א`
פסק הדין בענין אגרוקל - על מעמדם של דברי ההסבר (explanatory notes) של השיטה ההרמונית
אימתי ייפטר היבואן מתשלום גרעונות מכס?
תיקוני חקיקה - פקודת המכס-מספיחי התוכנית הכלכלית - הקשחה והחמרה של הוראות בפקודת המכס
יצוא מהשטחים ומרמת הגולן לקהילייה האירופית - יש פתרון!
תשלומי מכס אגב מחאה
סיווג טובין בצו תעריף המכס – שאלות פרשניות
תשלום מכס / מס קניה אגב מחאה
מכס על היבוא – דרושה רפורמה והפחתת מכסים
חידושי חקיקה ופסיקה בענייני מסים עקיפים
תשלומי אגרה בתביעות מול רשות המכס בענייני מיסי יבוא (בעקבות פסק הדין בענין טבע)
בית המשפט וסיווג טובין: כיצד מפרשים את המונח "המיוחדים ל...."
ישראל מפירה את ההסכם הבינלאומי בענייני מכס לגבי תשלום תמלוגים ויבואני המותגים הגדולים משלמים על כך
פסק דין מחמיר בענין פסילת ערך עיסקה לצרכי מכס
יבואנים אישיים של רכב: משרד התחבורה עיכב את הנפקת רישיונות היבוא, ובשל כך נאלץ לשלם יותר מיסים
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
היבואן והמכס בבית המשפט - מי צריך להוכיח את עמדתו? חלק א'
סיווג טובין ופמיניזם – על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א בענין סיווג אימובילייזר
שימוש בתעודות מקור ביבוא טובין לישראל - היתרונות והחשיפות
על תחילת נפילתו של סעיף 154 לפקודת המכס
נדחתה תביעת ענק של יבואנית סוללות לטלפונים סלולריים נגד רשות המכס
האם ניתן לבצע הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא?
סעיף 154 לרעת היבואן - בעקבות החלטתו האחרונה של בית משפט השלום בראשון לציון
ביקורת קשה על רשות המכס בעקבות הפרת חובותיה כלפי האזרח
בית המשפט העליון – צמצום הזכות לקבלת הישבון
תשלום מסים ביבוא דוגמאות ללא תמורה – האם לא מדובר בכפל מס?
אל תגעו לי במחיר – על פסילת ערך עיסקה לצרכי מכס
תשלומי מכס אגב מחאה – פסק דין מחמיר של בית המשפט המחוזי
הרמת מסך לצרכי גבית מסי יבוא
בית משפט השלום בת"א: חיזוק נוסף של זכויות הנחקר בחקירת מס
עדכוני פסיקה קצרים בענייני מכס
ארגון המכס העולמי: "גם לנו קשה להקפיד על אחידות ביישום השיטה ההרמונית"
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
בית המשפט העליון קורא למחוקק לתקן את סעיף 154 לפקודת המכס
איזו אגרה צריך לשלם בתביעה לביטול גרעונות?
בית המשפט אישר את פסילת תעודות המקור
פרשנות תעריף המכס – הבחנה בין סוגים שונים של שימוש בטובין
בית משפט השלום בירושלים: ריכוך הדרישה לתשלום "אגב מחאה"
סיגריות שנגנבו ממסוף מטענים: המסוף יפצה, המכס לא יחזיר את המס
היבואן נגד המכס – הצלחות בבתי המשפט בשנת 2006
עיכוב הליכי אכיפה וגביה בגין חוב מסי יבוא
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"ו – 2006
הרמת מסך ההתאגדות לצרכי גבית מס
בית המשפט המחוזי: לפעמים לא צריך להיעזר בדברי ההסבר של השיטה ההרמונית
תצהיר יבואן וערך טובין לצרכי מכס – דברים שחייבים לדעת (חלק ראשון)
בית המשפט המחוזי בירושלים: הרמת מסך בין חברות לצורך גביית מס צריכה להיעשות בצמצום
הסתמכות לגיטימית של היבואן על התנהגות רשות המכס
סיווגן של במות הרמה של חברת החשמל, וגם - האם בית מכס אחד יכול לשנות מקביעתו של בית מכס אחר?
אחוז הישבון שנקבע לפי שיטת האחוזים הינו אחוז זמני בלבד
תשלום מס על אריזת מוצר הנמכרת יחד עם המוצר
הישבון על יבוא מוחזר לא יינתן כאשר היבואן מכר את הסחורה והיא הוחזרה לחו"ל ע"י גורם אחר
פרשנות סעיף 150 לפקודת מכס - לטובת היבואן
בית משפט השלום חוזר וקובע – הסתמכות על תעודת יורו 1 (שנפסלה) לא תספק הגנה לצורך חוק מסים עקיפים
ערכות (קיטים) - האם מקור הטובין יקבע לפי המרכיב המאפיין אותם ביותר
עוד בנושא

 

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר, רו"ח )משפטן( עמית זומר

לעיתים, עומדת רשות המיסים בפני שוקת שבורה כאשר הגורם שחב לה כספי מיסים נכנס להליכי כינוס נכסים או

פשיטת רגל, ואין לרשות יכולת לגבות את חוב המס כאמור.

בסיטואציות מסוימות, טוענת רשות המיסים כי הגורם שחב לה את כספי המיסים ביצע העברת נכסים או העברת

פעילות לישות משפטית אחרת- וכל זאת על מנת להתחמק מתשלום המס.

במקרים מעין אלו, נוהגת רשות המיסים לטעון כי החברה ה"חדשה" שקמה מהווה ממשיכת דרכה של החברה

הישנה בעלת החוב וכי לא הייתה הצדקה כלכלית אמיתית להעברת הפעילות לחברה החדשה.

האם במצב כזה, ידה של רשות המיסים בגביית החוב כבולה? או שמא רשות המיסים מוסמכת לבצע "הרמת מסך"

ולגבות את החוב מן החברה החדשה, ממשיכת דרכה של החברה בעלת החוב?

בנושא זה סעיף החקיקה המרכזי הינו 601 )ב( לחוק מע"מ, הקובע:

"היה לחייב במס חוב סופי והוא העביר את נכסיו בלא תמורה, או העבירם למי שיש לו עמו יחסים מיוחדים

בלא תמורה או בתמורה חלקית, בלי שנותרו לו בישראל אמצעים לסילוק החוב )להלן – המעביר(, ניתן

לגבות את החוב הסופי... ממי שקיבל את הנכסים מאותו חבר בני אדם בנסיבות האמורות".

סעיף זה הוחל גם על חובות במיסי יבוא כגון מס קניה ומכס.

כאשר מתקיימים התנאים שבסעיף, רשאית רשות המיסים לבצע "הרמת מסך" עצמאית מבלי לפנות לבית

המשפט.

. בשנים האחרונות ניתנו מספר פסקי-דין בנושאים אלו, כאשר פסק-הדין העדכני ניתן בחודש מרץ 4062

חברת נרדיה- אולם האירועים:

חברת נרדיה אירועים הפעילה מספר אולמות אירועים באזור הקריות, ושכרה מחברת "ביג מרכזים מסחריים"

שותפות מוגבלת ו"מצוקים חיפה" ) 6991 ( אולם אירועים הנמצא במתחם הידוע כ"מרכז ביג" בצומת קרית אתא.

לאחר זמן מה, נקלעה חברת נרדיה לקשיים כלכליים וחדלה לשלם את דמי השכירות לביג, וזו ביטלה את חוזה

השכירות ופנתה לבית המשפט בבקשה לאכיפת שעבוד צף על נכסי נרדיה ובהמשך אף הוגשה בקשת פירוק לנרדיה.

סמוך לאחר מכן, נחתם בין ביג לבין חברה חדשה- ג.נ.י. רוני, שבעל המניות היחיד בה הוא יורם קדש, הסכם

שכירות חדש להשכרת אולם האירועים לתקופה שבין דצמבר -4002 מאי 4060 , שלאחר מכן הוארך לחמש שנים

נוספות.

באוקטובר 4009 ממונה אזורי מע"מ בחיפה העביר לג.נ.י. רוני ולנרדיה הודעה לפי סעיף 601 לחוק מס ערך מוסף,

תשל"ו - 6991 בה נאמר שלנרדיה חוב מע"מ על סך של כ 010,000- ש"ח, וכי בכוונתו לגבות את החוב מחברת ג.נ.י.

רוני, שכן היא ממשיכת דרכה של נרדיה בהפעלת אולם האירועים וביצוע אירועים שהוזמנו אצל נרדיה, כך

שלמעשה "צבר ההזמנות" של נרדיה שכלל 21 אירועים עבר לג.נ.י. רוני ללא תמורה וכי היא משתמשת במיטלטלין

של נרדיה ללא תמורה. כמו כן נטען שג.נ.י רוני עושה שימוש בשם המסחרי של אולם האירועים כפי שהיה בתקופת

נרדיה.

לחילופין טען ממונה מע"מ כי בין נרדיה לבין ג.נ.י. רוני מתקיימים יחסים מיוחדים.

ג.נ.י. רוני טענה בבית המשפט שלא הוכח קיומו של קשר כלשהו בינה לבין חברת נרדיה, וכי כל ההתקשרות בקשר

להפעלת אולם האירועים הייתה בינה לבין ביג. ג.נ.י. רוני טענה שרכשה את זכויות השימוש באולם כדין ישירות

מביג ולא קיבלה אותם ללא תמורה מנרדיה. כמו כן טענה כי היא סילקה בעצמה את חלק מחובות נרדיה לספקים

ולכן לא ניתן לטעון כי היא המשיכה את דרכה ללא תמורה.

בית המשפט קבע כי העובדה שחברת ג.נ.י רוני קיבלה לידיה צבר הזמנות של 21 אירועים מנרדיה וביצעה אותם

תוך גביית כספים מן הלקוחות, מהווה קבלת נכס ללא תמורה, על אף העובדה שחלק מהחובות לספקים שולמו על

ידי חברת ג.נ.י. רוני.

לעניין המוניטין ושמו המסחרי של אולם האירועים, קבע בית המשפט כי המשך השימוש בשם העולם לאחר

קריסת נרדיה, מצביע על העברת מוניטין לג.נ.י. רוני ללא תמורה.

באשר לטענתה החלופית של רשות המיסים, קבע בית המשפט כי לא הוכח קיומם של יחסים מיוחדים כהגדרתם

בסעיף 649 לפקודת המכס, בין ג.נ.י. רוני לבין נרדיה.

בסופו של דבר, ערעורה של ג.נ.י. רוני נדחה והיא חויבה בהוצאות משפט בסך כולל של 40,000 ש"ח.

]ע"מ )מחוזי חיפה( 122-02-66 חברת ג.נ.י רוני בע"מ נ' מדינת ישראל – רשות המיסים, ניתן ביום 49.0.62 , בפני

כבוד השופט א' קיסרי[.

בי.אי.סי.סי- פסילת מקור של בגדים מאירופה

בשנת 4001 הוכרע בבית המשפט מקרה שבו רשות המכס דרשה גרעון מכס רטרואקטיבי בגין פסילת תעודות מקור

של בגדי ילדים מהאיחוד האירופי.

החברה שייבאה את הבגדים נקלעה לקשיים כלכליים בשנת 4004 ובשנה זו החלה לפעול חברה חדשה שחתמה על

חוזה זכיינות חדש מול הספק ועל הסכם שכירות מול בעלת החנות, והמשיכה את דרכה.

רק בשנת 4002 דרשה רשות המכס את הגרעון הרטרואקטיבי בגין פסילת תעודת המקור, והיות והחברה החייבת

נקלעה לקשיים, דרשה רשות המכס את החוב מן החברה החדשה ממשיכת דרכה.

החברה החדשה טענה בבית המשפט כי ניתן להפעיל את סעיף 601 לחוק מע"מ רק כאשר החוב הסופי מתגבש,

ולאחריו מתבצעת העברת נכסים או פעילות ללא תמורה או לחברה שיש עימה יחסים מיוחדים.

במקרה זה, טענה החברה, לא הייתה כלל העברת נכסים אך גם אם הייתה, היא בוצעה בשנת 4004 ואילו החוב

הסופי הנטען התגבש רק ב 4002- עם הוצאת דרישת הגרעון.

בית המשפט קיבל את טענת החברה וקבע כי הגרעון הוצא שלא כדין. יצוין כי במקרה זה החברה יוצגה על ידי

משרדנו.

) )ע"ש 1060501 , בי.אי.סי.סי נ' רשות המכס, פס"ד מיום 60.2.01

? המקרה של חברת זיתון תעשיות שמנים- הרמת מסך ללא סעיף 601

במקרה זה דרשה רשות המכס חוב מכס של 900,000 ש"ח מחברת זיתון תעשיות שמנים, וטענה כי היא ממשיכת

דרכה של חברת בית הבד, בעלת החוב המקורי.

היה מדובר בחוב מכס שהתגבש לפני שנת 4000 , ורשות המכס טענה כי היא רשאית לבצע הרמת מסך עצמאית

מכח סעיף 1 לחוק החברות היות ובאותן שנים טרם נכנס לתוקפו תיקון לסעיף 601 לחוק מע"מ שהחיל את הסעיף

על חוב מכס.

בית המשפט הכיר בחשיבות של המלחמה בסרבני מס אך לגופו של עניין קבע שרשות המיסים, במצבים בהם סעיף

601 לחוק מע"מ לא חל, אינה רשאית לבצע הרמת מסך מכח חוק החברות אלא שבמצב כזה עליה להגיש תביעה

לבית המשפט ולבקש סעד של הרמת מסך, ובכך למעשה הביא לביטול חוב המס.

]ע"א 902-02 זייתון תעשיות שמנים בע"מ נ' מדינת ישראל-אגף המכס ומע"מ[

יצוין כי רשות המכס הגישה ערעור לבית המשפט העליון במסגרת רע"א 0124560 והתיק עדיין תלוי ועומד.

מסקנות

כפי שניתן להתרשם, המחוקק העניק לרשות המיסים כלים רבי עוצמה לצורך המלחמה בסרבני מס ורשות

המיסים נוטה לעשות בהם שימוש. יחד עם זאת, מאחר ומדובר בסמכות חריגה שפוגעת באופן קשה בקניינו של

הנישום שממנו נדרש המס, לעיתים, בתי המשפט מציבים גבולות לרשות המיסים בהפעלת סמכות זו.

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 1040484 - .00