גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט: ממ"ן איננה מוביל אווירי ; תפצה בגין סחורות אשר נגנבו ממחסניה

עוד בנושא
בית המשפט: מה שמותר למוביל הימי, מותר גם לאחרים
בית המשפט: משלח אינו צריך לבלוש אחרי יבואן בקשר לתוכן המשלוח
העליון מאשר: תביעה נגד משלח אמריקאי תתברר בישראל
נכנסו לתוקף תקנות חדשות המגבירות את חובת הגילוי בהצעות מחיר של משלחים בינלאומיים
עוד בנושא
בית המשפט קבע שוב: תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל
האם תניית שיפוט ייחודית בחוזה/שטר מטען תכובד בכל מצב?
תביעת שיפוי של משלח נגד מוביל אווירי- כפופה להתיישנות מקוצרת
מי שאין בידיו שטר מטען מקורי- לא זכאי לקבל את הסחורה
תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל? הדעות בנושא חלוקות
מה היקף השירותים הנלווים שמשלח בינלאומי נדרש לספק ללקוחותיו?
אין לסלק על הסף תביעה נגד מוביל אווירי בגין נזק למטען
מתי יעניק בית המשפט פטור למוביל הימי ולמשלח הבינלאומי מאחריות למטען שהגיע באיחור?
יבואן שתבע חברת תעופה יחשוף בפניה נתוני רווחיות
תביעה נגד משלח בינלאומי מגרמניה תתברר בישראל
בפעם הנוספת: מסוף המטענים סוויספורט לא יהנה מהגבלת אחריות של מוביל אווירי
על מי מוטלת האחריות במקרה של גניבת מכולה?
האם סוכן אנייה אחראי לפצות את המדינה בגין נזק שגרמה האניה?
לא מסרת סחורה במקום המוסכם? הנטל ההוכחתי עובר אליך
מי יפצה את בעלי המכולות? בעקבות טביעתה של MOL Comfort
המשלח, האורז או המבטח- מי יישא באחריות למטען שניזוק?
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
משלח בינלאומי יישא באחריות לנזק למשלוח של תכשיטים
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור יצואן ; יפוצה על ידי משלח הבינלאומי בגין נזק לסחורה
נזק למטען שנשלח מארה"ב ליוון? הדיון המשפטי יתקיים בישראל
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
מי אחראי לנזק למכונות צילום- המוכר או הקונה?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
משלח בינלאומי אינו אחראי לאיחור של כעשרה ימים בהגעת משלוח לישראל
האם משלח בינלאומי רשאי לעדכן הצעת מחיר שכבר נתן ללקוחו היבואן?
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
למי שייכים הלקוחות?
בית המשפט: המוביל וממ"ן פטורים מאחריות בגין נזק למטען מיובא
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
אחריות משלח בינלאומי לאיחורים בהגעת המטען- עדכונים
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
כתב ויתור שנחתם מול משלח בינלאומי - האם בעל תוקף?
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
האם משלח בינלאומי יכול לחזור בו מהצעת מחיר?
שירותי שילוח מישראל לדנמרק- מי ישלם בעבורם - השולח או המקבל?
בית המשפט: יש למכור סחורה המוחזקת בנמל - ושאלת הבעלות בה תוכרע בעתיד
אוניה זרה חויבה להפקיד ערבות על מנת לבטל צו מעצר שהוצא נגדה
גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה שהוכנסו שלא לצורך למאבק בין יבואן ליצואן – יפוצו
הליכי משא ומתן לפשרה בתחום השילוח- בעקבות פסק-דין חדש מאנגליה
נדחה ניסיון של משלח להסתמך על התיישנות קצרה שהופיעה בשטר מטען
נדחתה בקשת משלח לסלק תביעה שהוגשה נגדו לאור תנית הימלאיה
תנאי המכר אינקוטרמס 2010 נכנסו לתוקף
משלח בינלאומי הטיל עיקול בגובה של כ-900,000 ש"ח על כספי לקוחו
האומנם משלח לא זכאי לתקופת התיישנות מקוצרת, מכוח שטר מטען?
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
דמי הובלה בהיעדר סיכום בכתב- על סכסוך בין יבואן לחברת הובלות
בית המשפט מכריע בהתחשבנות בין יבואן ומשלח בינלאומי
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
"הרמת מסך" בעקבות קנסות השהיית מכולה
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
בית המשפט הורה לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות מספיקה
בית המשפט: אין לאפשר לחברת שילוח לבצע קיזוז בין חוב של סוכן מכירות לבין כספים המגיעים ליבואן
יש לשלם לחברת שילוח גם כשהסחורה לא משוחררת מהמכס בפועל
בית המשפט הרשיע יבואן ישראלי בהברחת טובין לרשות הפלסטינאית
איחור של שבוע בהגעת מטען- אינו באחריות המשלח
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים
בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען
בשלב מקדמי: היבואן הצליח להתגבר על תניית שיפוט בשטר מטען
בית המשפט: אי הפעלת זכות העיכבון מלמדת על ויתור מצידו של בעל הזכות
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי וכמוביל אווירי? עדכוני פסיקה
חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות
בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
יבואן: שילמת עמלות מיותרות לדעתך? אל תישן על זכויותיך
נדחתה בקשה מקדמית של משלח בינלאומי ליהנות מהוראות אמנת ורשה
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
עם מי נכרת חוזה ההובלה?
המשלח יפצה בשל מסירת סחורה שלא כנגד שטר מטען - סקירה ביקורתית
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
האם המשלח הבינלאומי יזכה להגנות הניתנות למוביל הימי?
בית המשפט המחוזי בחיפה: המוביל התרשל באי שמירה על מסמכי השחרור
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
מה עושים במקרה של חובות אחסנה? - חלק ראשון
בית משפט השלום: המשלח יפצה את היצואנית בשל אי הגעת המשלוח במועד ליעדו
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
היבואן ישלם למשלח השהיות, אבל לא ישלם לו ריביות
משלח הפועל כמתאם הובלה אינו חסין מתביעות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
המשלח התרשל אך לא חויב לפצות את היצואן
ההתיישנות חסמה את המשלח
שילוח בינלאומי – עד כמה ניתן להגביל את ניידות העובדים
משלח בינלאומי שהסתבך בטיפול באשראי דוקומנטרי
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
הגבינות התקלקלו, אך האירוע לא כוסה בפוליסת הביטוח
על טעות של משלח בינלאומי ברישום היעד
על מקרה שבו נמצא המוביל היבשתי אחראי לנזק
סעיף פטור גורף בשטר מטען של משלח בינלאומי לא התקבל
היבואן התעשר על חשבון המשלח
סעיף בוררות בלתי תקף בשטר המטען
מתי ניתן לפרוץ את גבולות האחריות של המוביל האווירי. וגם- האם המשלח אחראי בגין נזק שנגרם לסחורה.
משלח בינלאומי אחראי בגין מילוי לא נכון של שטר המטען האווירי
האם מי שפועל כסוכן (AS AGENT) אחראי לנזקים הקשורים להובלה?
על סעיפי הגבלת אחריות והתיישנות בשטר מטען משולב
חסר במטען - על סכסוך בין יבואן, מבטח, סוכן מכס, ומוביל יבשתי
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, אור כהן-ששון

לאחרונה ) 92.01.01 ( ניתן פסק-דין על ידי בית משפט השלום בתל-אביב, במסגרתו התקבלה תביעה של יבואן נגד

עובד של DHL בגין גניבת מטען. אחריות מופחתת הוטלה גם על חברת DHL ועל מחסן ממן.

טענתה של ממן כי דינה כדין מוביל אווירי )חברת תעופה( ולכן היא זכאית להגנות שבאמנות הבינלאומיות-

נדחתה.

סיפור המקרה:

חברת תגה רכיבים אלקטרוניים )"היבואן"( ביקשה לייבא מאנגליה לישראל רכיבים אלקטרוניים לציוד מחשבים.

חברת הביטוח הפניקס )"המבטחת"( ביטחה את הטסת המשלוחים לישראל, אלא בזמן שאלו היו מאוחסנים

במחסני חברת ממ"ן מסופי מטען וניטול )"ממן"( בנתב"ג, הם נגנבו על ידי עובד של DHL בטרם סופקו ליבואן.

לאור גניבת המשלוחים והנזק שנגרם בשל כך, הגישו היבואן והמבטחת תביעות נגד ארבעה נתבעים:

.0 DHL ישראל, אשר קלטה את המשלוחים בנתב"ג.

.9 DHL העולמית, אשר סיפקה שירותי שילוח והובלה לטובין מאנגליה לישראל והנפיקה את שטרי המטען.

1. אלון גל, עובד DHL ישראל, אשר הואשם בגניבת המטענים.

4.חברת ממן, שבמחסן שבשליטתה אוחסנו הטובין טרם גניבתם.

לאחר הרשעתו בגניבה של עובד DHL , בית המשפט קבע כי הוא זה שיישא בתשלום מלוא סכום הנזק.

לגבי יתר הנתבעים, נקבע כי יש לראותם כ-"מוביל אווירי או סוכנו" על פי אמנת ורשה, ולכן הם יישאו יחדיו

בתשלום פיצוי מוגבל, כקבוע באותה אמנה, בגובה של 0,911 דולר ליבואן ולמבטחת.

היבואן והמבטחת ערערו על פסק הדין, וטענו כי שגה בית המשפט בהתייחסו לממ"ן כ-"מוביל אווירי או סוכנו" ;

לדעתן, ממ"ן איננה מוביל אווירי או סוכן, ועל כן אין לה הזכות ליהנות מהאחריות המוגבלת אשר מקנה אמת

ורשה, וכי יש להטיל עליה את מלוא האחריות לנזק.

במסגרת הערעור, בית המשפט המחוזי הפך את החלטת בית משפט השלום, וקבע כי ממ"ן לא תיחשב למוביל

אווירי או סוכנו, ולכן יש מקום לדון בשאלת אחריותה בגין הנזק שנגרם לתגה ולמבטחת.

בית המשפט תמך את מסקנתו בעצם הגדרתה ותפקידה של חברת ממ"ן, כפי שמופיעים בכללי רשות שדות

התעופה )פריקת כלי טיס וטעינתם(, התשמ"ח 0211- , כגוף הקמה ותפעול מסוף בנמל התעופה, ולא כמוביל אווירי.

ממ"ן הינה בעלת מעמד מונופוליסטי, המחייב יבואנים לעשות שימוש בשירותיה, והלכה למעשה משמשת כידה

הארוכה של רשות המכס.

לאור זאת, קבע בית המשפט כי לא ניתן ואף לא מוצדק להרחיב את תחולת אמנת ורשה גם לגבי ממ"ן, דבר אשר

יקנה לה אחריות מוגבלת לגבי הנזקים הנגרמים בתוך תחומי אחריותה.

בית המשפט המחוזי הורה על החזרת הדיון בעניין גובה הפיצוי לבית משפט השלום, אשר נתן את פסק-דינו בימים

אלה.

פסק-הדין:

בית המשפט קבע כי משעה שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי כי ממ"ן לא נכנסת בגדר ההגנה הניתנת למוביל

האווירי או סוכנו באמנת ורשה, אין מנוס אלא מלבחון את אחריותה מבחינה נזיקית במקרה.

בית משפט מצא כי ממ"ן תהא חייבת בפיצוי היבואן והמבטחת, זאת על פי חוק השומרים, התשכ"ז 0291- , וכן על

פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(.

בסופו של דבר, נפסק כי ממ"ן תשלם ליבואן ולמבטחת סכום של 040,141 ש"ח, וכן תוסיף 91,111 ש"ח בגין שכר

טרחה והוצאות משפט.

]פסק הדין לעניין גובה הנזק: ת"א )שלום תל-אביב( 99101-10-01 ארק אקסטרים אלקטרוניים בע"מ ואח' נ'

ישראל בע"מ ואח', פסק-דין מיום 92.01.01 , השופט יאיר דלוגין. ב"כ הצדדים: ליבואן ולמבטחת – עו"ד DHL

יואב שפיגלר, לממ"ן- עו"ד משה לשם[

]הערעור בעניין תחולת אמנת ורשה על ממן- ע"א )מחוזי תל-אביב( 4411-01-01 תגה רכיבי אלקטרוניים בע"מ נ'

ישראל בע"מ, פסק דין מיום 99.1.09 , השופטים אסתר קובו, מיכל רובינשטיין ועופרה צ'רניאק. ב"כ DHL

הצדדים: ליבואן ולמבטחת- עוה"ד אילן אורלי ושות', לממ"ן- עו"ד מ. לשם ו/או א.לשם קיפרמן[.

הערות:

קביעה זו, לפי ממ"ן לא חוסה בכנפי ההגנה הניתנת למוביל האווירי או לסוכנו על פי אמנת ורשה, איננה חדשה.

בפסיקה רבה, ובכלל זאת גם בפסיקתו של בית המשפט העליון ]ע"א 414/14 ממ"ן נ' פיליב גייבל רייט, פורסם

בנבו[, נאמרו דברים דומים, ונקבע כי אמנת ורשה אינה חלה על ממ"ן.

משמעות הדבר היא הגברת האחריות בה נושאת ועתידה לשאת ממ"ן, בעת קרות אי אלו נזקים במסגרת מילוי

תפקידה.

להרחבה והשוואה עם מקרים נוספים, ראו:

http://www.chamber.org.il/content.aspx?code=20373&cat=0

http://www.nadel-law.co.il/Index.asp?ArticleID=2242&CategoryID=194&Page=1

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי

להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

. ו/או בטלפון 90-8940484 Gill.Nadel@goldfarb.com במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל