גיל נדל משרד עורכי דין

 

מס כשרות על מוצר מזון מיובא - פסק-דין נוסף וקשה עבור ציבור היבואנים

עוד בנושא
בית המשפט השלום בפתח תקוה: כלי הרכב נראה ומשמש כרכב שטח ועל כן יסווג ככזה
המכס פסל את ההנחה - בית המשפט הכשיר
על גבולותיו של "השופינג הסיווגי"
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים בסוגיית סיווג מכשירי אלקטרוניקה
עוד בנושא
גילוי מסמכים במחלוקת סיווג מול רשות המכס
בית המשפט דחה בקשה לחשיפת מידע אודות יבואנים
בית המשפט: לא ניתן לאשר בדיעבד חתימה על תעודות מקור
ארגז כלים המורכב ברכב אך משמש לאחסנה לא יסווג כ"משמש ברכב מנועי"
מקדחי כוס נפטרו מתשלום מכס
סוגיית התמלוגים והמכס - פסק דין נוסף
בית המשפט אישר הרמת ערך ביבוא אישי של רכב
הכרעת בית המשפט בנושא סיווג מערכות תקשורת חזותית
התקבלה תביעתו של יבואן אישי כנגד חברה ליבוא רכביםבגין מסי יבוא נוספים שנדרש לשלם למכס
הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא
בקשת יבואן ישראלי למתן צו לגילוי מסמכים
בית המשפט מכריע בענין סיווגן של ערכות משקפי קריאה
בית המשפט: המכס קיבל את עמדת היבואן וישלם הוצאות ליבואן
השבת מסי יבוא בגין טובין שנדרשו לאיסוף מהשוק (recall)
משרדי הממשלה בוחנים רפורמה בתחום היבוא אישי
יש לכלול בערך הטובין לצרכי מכס ומע"מ עזרים לייצור שסופקו למוכר ללא תמורה
מכס על תמלוגים: החוזה אינו חזות הכל
האם מע"מ ששולם באירופה צריך להיכלל בערך העסקה ביבוא?
בית המשפט: אין מניעה לזמן לעדות עובד מכס אשר פרש מתפקידו, ואין להעלות בתצהירים טענות סיווג שלא נטענו
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
התקבלה ארכה להסדרת עלויות הכשרות מול המכס עד ליום 31.12.16
בית המשפט המחוזי בירושלים: אין להקנות חיסיון לרשות המיסים על מסמכים ששימשו בקבלת החלטה מנהלית
כשרות באור הזרקורים
בית המשפט קובע שחובת הגילוי גוברת על הוראות החסיון של רשויות המס
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
ערכו של רכב אספנות ייקבע על פי עמדת רשות המכס
אימתי תוכר הנחה לצורך חישוב מסי יבוא?
בית המשפט: אין לחשוף פרטים אודות "גילוי מרצון" שבוצע באופן אנונימי
הגילוי נגד החיסיון- על חובת השקיפות של רשות המכס
בית המשפט מרכך את סעיף ההתיישנות להגשת תביעות להשבת מסי יבוא
יעוץ בנושא סחר בינלאומי חייב בדיווח לרשות המיסים
לא כל עיכוב של המכס מצדיק פיצוי
בית המשפט: יבואן אישי של רכב לא יקבל מידע על יבואנים אחרים
סוף הסאגה בבית המשפט העליון: כשרות חייבת במכס
בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל
טעות בסיווג מסננים לא תמיד גוררת תשלום מס
פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן
בית המשפט: לא כל חלק של גלאי ייחשב כגלאי
מיהו בית המשפט המוסמך לדון בהשגה על דרישת תשלום מסי יבוא?
בית המשפט: היבואן (ולא המכס) נדרש להוכיח שתעודת המקור קבילה
בית המשפט פטר מחסן מטענים מתשלום מסי יבוא על סחורה שנגנבה
בניגוד לעמדת המכס: שעון דופק יסווג בהתאם לעמדת היבואן
מחלוקת בסיווג של גלאי עשן מוכרעת לטובת היבואן
רשות המכס תחשוף ותמסור ליבואן 100 רשימונים של סיווגים דומים
הפחתת מכס על מוצרים "ירוקים" התורמים לאיכות הסביבה
בית המשפט: הרמת מסך חלקית לגביית מיסי יבוא
מייצבים בתעשיית הפלסטיקה יסווגו בהתאם לעמדת רשות המכס
מכס על כשרות: שמן נגרר אחרי בשר כבש
עובד מכס שסייע להתחמקות מתשלום מס - מה דינו?
בית המשפט: רשות המכס תחשוף סיווגי מכס של יבואנים אחרים
המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות
עדכון ליבואנים: גם רשות המכס מבקשת לעיין בתיקים משפטיים
גם במיסי יבוא: נוהל חדש לגילוי מרצון
רשות המכס מרחיבה את חובת הגשת תצהיר יבואן שנתי
עיקול על רכב ביבוא אישי מונע הליכי גביית מיסים
בית המשפט: פרוטוקולים של דיוני ארגון המכס העולמי רלוונטיים לתיקי סיווג הנידונים בבתי המשפט
מכס על תמלוגים: התנהגות הצדדים גוברת על לשון החוזה
הליכי גביית חוב מיסים ביבוא אישי לא יעוכבו עד להכרעה בתביעה אחרת
יבואן של מיסבים מפרי סימן מסחר יפצה את בעל המותג
בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"
בדומה לבשר כבש: יוטל מכס על כשרות של שמן מיובא
רשיון יבוא שווה הרבה יותר מקליפת השום
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
העליון דחה את ערעור גוטקס: לא תקבל הישבון על בגדים שהוצגו ולא נמכרו
פסילת תעודת מקור - יש צורך בהתערבות המחוקק
תיקוני מכס חדשים שכדאי להכיר
בית המשפט: יש מקום לאפשר הגשת תעודות מקור באיחור קל
בית המשפט: שמן יסווג לפי ייעודו ולא לפי החומר ממנו הוא עשוי
עדכון ליבואני המזון: כיצד יש לנהוג בעקבות "מס הכשרות"?)בעקבות פסק-הדין המחייב במכס עלויות כשרות(
אי שמירת מסמכים חושפת יבואן לתשלום גרעונות מכס
המחוזי מאשר: יוטל מכס על כשרות של בשר כבש
האם רשות המיסים יכולה להרים את מסך ההתאגדות לצורך גביית חובות מיסים?
האם יתוקן החוק בנושא מכס על כשרות?
סלחנות כלפי איחור או פגם טכני בהגשת תעודות מקור- לא בכל המקרים
יבואן יהיה זכאי לקבל מידע מהמכס חרף סעיפי החסיון
יבוא בחלקים או שינוי יעוד לאחר היבוא - מהו הסיווג הנכון?
סדקים נוספים בסעיף ההתיישנות בפקודת המכס?
עיכוב הליכי אכיפה וגבייה- בית המשפט מאזן בין זכויות המכס לזכויות היבואן
תעודות מקור על פי הסכמי הסחר – סיכויים וסיכונים
חברת פנדור תובעת את המכס: פרופילים יש לסווג כפרופילים, ולא כמוצרים אחרים
בשורה רעה ליבואני הדגים: העלאת מכס על דגים מעובדים
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג עפיפוני גלישה
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג תיקים
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג כלי רכב תפעוליים (שופכנים)
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
לידיעת היבואנים - הגדלת הערך לצרכי מכס בדלת האחורית (במסגרת חוק ההסדרים)
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג שמיכות פעילות לתינוקות
על קו הגבול שבין אופניים חשמליים לאופניים רגילים
רוח ליברלית מבית המשפט העליון בעניין השבת מסי יבוא
שחרור דגים שסיווגם שנוי במחלוקת - ערבות בנקאית במקום תשלום המכס
מה ניתן לעשות בעקבות פסק הדין החדש בענין מכס על תמלוגים
עדכון פסיקה: סיווג בוטנים למאכל או לתעשייה
דחיית תביעה נגד המכס בגין התיישנות- עדכוני פסיקה
בקיצור נמרץ: עדכונים בתחום המזון
פטור ממכס באמצעות תעודות מקור – הסיכונים, והדרך להימנע מהם
הנחות פרסום, דמי הפצה ואחריות ‑ וערך טובין-(הרחבה בעקבות הנחיה חדשה של רשות המכס)
שמן למאכל לעומת שמן לשימושים אחרים - ביקורת על ההנחיה החדשה של המכס
נדחתה תביעת יבואן להשבת מחרטות שנתפסו על ידי המכס
באילו תנאים יקבל נישום מידע אודות נישומים אחרים?
סיווג יין ושאלת ההתיישנות - פסק-דין קשה עבור הנישומים
הנחות פרסום, דמי הפצה ודמי אחריות - האם הם חלק מהערך לצרכי מכס?
בית המשפט: לא בנקל יימחקו על הסף תביעות נגד המכס
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
בית המשפט המחוזי פסק: הפיסטוקים מתורכיה ולא מאיראן
בית המשפט פסק: מכס גם על הקרח
. בית המשפט המחוזי וארגון המכס העולמי - על פרשיית סיווג רסקיו רמדי
היבואן מול המכס - נטל ההוכחה במקרה של פסילת ערך העסקה (אוגוסט 2011)
המחיר שהוצהר נמוך מדי? על דחיית תביעת יבואן משקאות אלכוהוליים נגד רשות המכס
האם מחיר היבוא כפוף לתנאי שלא ניתן לאומדן?
חברת גוטקס הורשעה בבית המשפט בהטעיית המכס והתחמקות ממסים
עם קרח או בלי קרח? על אופן הטלת המכס על דגים מיובאים
טעיתם? תשלמו! על הפעלה לקויה של סמכות הגבייה של רשות המסים
סמכות רשות המכס לערוך בדיקות ביטחוניות בטובין מיובאים מקבלת רוח גבית מבית המשפט
מחסום ההתיישנות בפקודת המכס - הגיע הזמן לשנות
פיסטוקים מתורכיה ולא מאיראן - המכס ישיב את הסחורה ליבואן
סיגריות במקום מפיות נייר - המבריח נתפס והורשע
בית המשפט - תושב החוץ התכוון להבריח יהלומים לישראל
בית המשפט - המכס פעל כדין בתפיסת חלקי אופנוע האסור ביבוא לישראל
בית המשפט העליון – המכס לא ישיב את המס ליבואן בגין טובין שנגנבו ממחסן הרשוי
מסלול אדום - מסלול ירוק
בית המשפט העליון – הרשות המנהלית לא תוכל לנקוט בהליכי גבייה לחובות מס שהתיישנו
על קורקינטים שנתפסו על ידי המכס
ויתור על קנס פיגורים - נקודות למחשבה
בית המשפט איפשר עריכת "מקצה שיפורים" בהוצאת דרישות חיוב לתשלום מכס
תשלום כופר כסף ותשלום אגב מחאה – בעקבות מכתבו של מר ראובן מלצר, סגן ראש מינהל המכס
חובת דיווח על הכנסה והוצאה של כספים מישראל
עונשי מאסר בפועל למנמיכי מחירים לצורך הקטנת תשלומי מכס
הרמת מסך לצורך גביית מס – הפסיקה העדכנית
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
על סיווגו של מקלחון לאמבטיה
יצוא מוצרי יו"ש לאיחוד אירופי - בעקבות פסק דינו האחרון של בית המשפט האירופי
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק ראשון
סיווג טובין ופמיניזם – גלגול נוסף
האם יש לקבל הודעת נאשם בעבירות מס אשר נגבתה שלא כדין?
פרשנות כלל 2 לחלק ה - XVI של צו תעריף המכס
פטור ממכסים לפי הסכמי אזור סחר חופשי של מדינת ישראל - חלק א`
פסק הדין בענין אגרוקל - על מעמדם של דברי ההסבר (explanatory notes) של השיטה ההרמונית
אימתי ייפטר היבואן מתשלום גרעונות מכס?
תיקוני חקיקה - פקודת המכס-מספיחי התוכנית הכלכלית - הקשחה והחמרה של הוראות בפקודת המכס
יצוא מהשטחים ומרמת הגולן לקהילייה האירופית - יש פתרון!
תשלומי מכס אגב מחאה
סיווג טובין בצו תעריף המכס – שאלות פרשניות
תשלום מכס / מס קניה אגב מחאה
מכס על היבוא – דרושה רפורמה והפחתת מכסים
חידושי חקיקה ופסיקה בענייני מסים עקיפים
תשלומי אגרה בתביעות מול רשות המכס בענייני מיסי יבוא (בעקבות פסק הדין בענין טבע)
בית המשפט וסיווג טובין: כיצד מפרשים את המונח "המיוחדים ל...."
ישראל מפירה את ההסכם הבינלאומי בענייני מכס לגבי תשלום תמלוגים ויבואני המותגים הגדולים משלמים על כך
פסק דין מחמיר בענין פסילת ערך עיסקה לצרכי מכס
יבואנים אישיים של רכב: משרד התחבורה עיכב את הנפקת רישיונות היבוא, ובשל כך נאלץ לשלם יותר מיסים
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
היבואן והמכס בבית המשפט - מי צריך להוכיח את עמדתו? חלק א'
סיווג טובין ופמיניזם – על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א בענין סיווג אימובילייזר
שימוש בתעודות מקור ביבוא טובין לישראל - היתרונות והחשיפות
על תחילת נפילתו של סעיף 154 לפקודת המכס
נדחתה תביעת ענק של יבואנית סוללות לטלפונים סלולריים נגד רשות המכס
האם ניתן לבצע הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא?
סעיף 154 לרעת היבואן - בעקבות החלטתו האחרונה של בית משפט השלום בראשון לציון
ביקורת קשה על רשות המכס בעקבות הפרת חובותיה כלפי האזרח
בית המשפט העליון – צמצום הזכות לקבלת הישבון
תשלום מסים ביבוא דוגמאות ללא תמורה – האם לא מדובר בכפל מס?
אל תגעו לי במחיר – על פסילת ערך עיסקה לצרכי מכס
תשלומי מכס אגב מחאה – פסק דין מחמיר של בית המשפט המחוזי
הרמת מסך לצרכי גבית מסי יבוא
בית משפט השלום בת"א: חיזוק נוסף של זכויות הנחקר בחקירת מס
עדכוני פסיקה קצרים בענייני מכס
ארגון המכס העולמי: "גם לנו קשה להקפיד על אחידות ביישום השיטה ההרמונית"
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
בית המשפט העליון קורא למחוקק לתקן את סעיף 154 לפקודת המכס
איזו אגרה צריך לשלם בתביעה לביטול גרעונות?
בית המשפט אישר את פסילת תעודות המקור
פרשנות תעריף המכס – הבחנה בין סוגים שונים של שימוש בטובין
בית משפט השלום בירושלים: ריכוך הדרישה לתשלום "אגב מחאה"
סיגריות שנגנבו ממסוף מטענים: המסוף יפצה, המכס לא יחזיר את המס
היבואן נגד המכס – הצלחות בבתי המשפט בשנת 2006
עיכוב הליכי אכיפה וגביה בגין חוב מסי יבוא
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"ו – 2006
הרמת מסך ההתאגדות לצרכי גבית מס
בית המשפט המחוזי: לפעמים לא צריך להיעזר בדברי ההסבר של השיטה ההרמונית
תצהיר יבואן וערך טובין לצרכי מכס – דברים שחייבים לדעת (חלק ראשון)
בית המשפט המחוזי בירושלים: הרמת מסך בין חברות לצורך גביית מס צריכה להיעשות בצמצום
הסתמכות לגיטימית של היבואן על התנהגות רשות המכס
סיווגן של במות הרמה של חברת החשמל, וגם - האם בית מכס אחד יכול לשנות מקביעתו של בית מכס אחר?
אחוז הישבון שנקבע לפי שיטת האחוזים הינו אחוז זמני בלבד
תשלום מס על אריזת מוצר הנמכרת יחד עם המוצר
הישבון על יבוא מוחזר לא יינתן כאשר היבואן מכר את הסחורה והיא הוחזרה לחו"ל ע"י גורם אחר
פרשנות סעיף 150 לפקודת מכס - לטובת היבואן
בית משפט השלום חוזר וקובע – הסתמכות על תעודת יורו 1 (שנפסלה) לא תספק הגנה לצורך חוק מסים עקיפים
ערכות (קיטים) - האם מקור הטובין יקבע לפי המרכיב המאפיין אותם ביותר
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

בימים אלה, ניתן פסק-דין שני בנושא הטלת מכס על עלויות כשרות של מוצר מזון מיובא.

בית משפט השלום בתל-אביב קבע כי עלויות כשרות של בשר כבש מיובא נחשבות כחלק בלתי נפרד מערך הכבש לצרכי

המכס.

פסק-דין זה הולך באותו כיוון שבו צעד בית משפט השלום בראשון לציון לפני כחודש וחצי בפסק-הדין הראשון שניתן

.] בנושא זה ]ת.א. / 695380 נטו מלינדה סחר בע"מ ואח' נ' רשות המכס, ניתן ביום 11.7.26

סיפור המקרה:

מדובר במחלוקת בין יבואני בשר כבש כשר לישראל לבין רשות המכס, לגבי השאלה האם יש להוסיף לערך הבשר ביבוא

את עלויות הכשרות שמוציא היבואן, הכוללות תשלום לרבנות הראשית או לצד ג' לצורך שליחת שוחט ומשגיחים

כשרות למפעל הבשר בחו"ל.

על פי החוק, לא ניתן לייבא לישראל בשר כבש שאינו כשר ולפיכך היבואן נדרש לשלוח לחו"ל צוות של משגיחי כשרות

ושוחטים על מנת לקבל את תעודת הכשרות.

היבואן נשא בתשלומים לספק בשר כבש עבור הבשר, ובנפרד, שילם לעובדי הרבנות הראשית בעבור הליכי ההשגחה

והשחיטה, והשאלה הייתה האם ניתן לחייב במכס רק את המוצר בנפרד מעלויות הכשרות.

פסק-הדין:

השאלה העקרונית: האם יש לכלול את מרכיב הכשרות בערך לצרכי מכס

ראשית ערך בית המשפט הבחנה בין סעיפים 261 ל 266- לפקודת המכס.

בית המשפט קבע כי סעיף 261 המתייחס למחיר העסקה, לא בא לכלול את כל העלויות שבהן נושא היבואן לצורך ביצוע

עסקה, שאחרת- סעיף 266 המתייחס ל"תוספות" למחיר העסקה )כמו הובלה, ביטוח וכו'(, מתייתר.

בעניין זה קבע ביתה משפט כך:

"נראה, כי הכוונה למינוח "שיש לשלמו" )בעד הטובין(, אינה לכלל התשלומים וההוצאות שיש לשלמם לצורך ייבוא

המוצרים על ידי היבואן. הוצאות שונות אליהן נדרש היבואן לצורך ייבוא המוצר ושאינן נכללות מלכתחילה במחיר

העסקה ואשר יש להוסיפן על מחיר הטובין הן אלה המפורטות בסעיף 311 לפקודת המכס. פרשנות אחרת הרואה

במינוח "שיש לשלמו" כמינוח המהווה סעיף סל להכנסת הוצאות אחרות, למעשה מאיינת את מטרת סעיף 311

לפקודה הקובע מפורשות: "לצורך קביעת ערך העסקה בסעיף 311 , יווספו למחיר העסקה אך ורק ההוצאות והסכומים

המפורטים להלן".

יחד עם זאת, בית המשפט דחה את פרשנות היבואן לפיה מחיר העסקה מתייחס אך ורק למחיר ששילם היבואן ליצואן

)עסקת הרכישה(. בית המשפט קבע כי יש להביט על עסקת היבוא במבט רחב יותר ויש לכלול תחת כנפי סעיף 261

לפקודה, המתייחס למחיר העסקה, כל הוצאה שהוצאה בחו"ל לצורך קבלת המוצר כפי שהוא בעת היבוא. וכך קבע בית

המשפט:

"בטרם אמשיך את הדיון אדגיש כי "מבחן העסקה" אינו מתמקד ביצואן , אלא בעסקה בכללותה. קרי, מבחן זה יכול

לכלול מספר גורמים להם שילם היבואן על מנת לקבל את המוצר המבוקש על ידו. כך לדוגמה במקרה שבו ייבוא מוצר

דורש שני שלבים להכנת המוצר, כאשר בשני השלבים היבואן מוציא מכספו לצורך הכנת המוצר לייבוא, סך כל

הכספים שהוצאו בחו"ל הוא למעשה "מחיר העסקה" לצורך המכס".

בהמשך, הדגים בית המשפט את קביעתו בכך שאם יבואן שולח למפעל היצרן עובדים לצורך מילוי בקבוקים, אזי יש

לראות את עבודת אותם עובדים כחלק בלתי נפרד ממחיר העסקה ביבוא. וכך נאמר שם:

"עובדים בחו"ל, להם משלם היבואן בחו"ל לשם מילוי הבקבוקים, יש לראות בהם ביחד עם היצואן העיקרי )היצרן

העיקרי(, כמקשה אחת, יצואן )מוכר( אחד. כולם ביחד. במילים אחרות, עבודתם של העובדים בחו"ל, עליה משלם

היבואן בחו"ל, היא עסקה נוספת שיש להוסיפה בחישוב "מחיר העסקה"";

לכן, בסופו של דבר, קיבל בית המשפט את עמדת המכס וקבע כי הליך הכשרות הוא בלתי נפרד מעסקת יבוא הבשר. וכך

נאמר שם:

"חלק מהליך הכשרות הינה שחיטת בעל החיים, על מנת להופכו לבשר, בוודאי שחלק השחיטה, המתתו של בעל

החיים, הינה חלק אינטגרלי מתהליך הייצור, שכן לא ניתן לבצע יבוא בשר כלל ועיקר ללא המתתו של בעל החיים,

ובענייננו, כדי להופכו למוצר מבוצעת שחיטה. לפיכך, לטעמי לא ניתן להפריד בין עסקת ייבוא הבשר, כעסקה אחת,

לבין הכשרתו של הבשר, כאשר החלק המרכזי של הכשרתו הינה שחיטתו בהתאם לדיני הכשרות, ובכך בפועל להופכו

לבשר".

בשולי הדברים, דחה בית המשפט את הטענה החלופית של המכס לפיה הליך ההכשרה והשחיטה מהווה "תוספת"

למחיר העסקה על פי סעיף 266 )א() 1()ד( לפקודת המכס, וקבע כי הכשרות לא מהווה "הנדסה, פיתוח, עבודות אמנות"

על פי לשון הסעיף.

האם היבואן עמד בתנאי סעיף 1 לחוק מסים עקיפים?

בנוסף, דחה בית המשפט את טענת היבואן בדבר עמידתו בתנאי סעיף 6 לחוק מסים עקיפים.

נקבע כי מאחר והיבואן לא מסר למכס הודעה כי הוא נושא בעלויות נוספות עבור ההכשרה והשחיטה מעבר לתשלום

עבור הכבש, אזי אין הוא עומד בתנאי החוק ואינו זכאי לפטור מהגרעונות שנדרשו ממנו.

לאור כל האמור, נדחתה התביעה.

, ]ת.א. )שלום ת"א( / 9011180 מאסטרפוד בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל- אגף המכס ומע"מ, פסק-דין מיום 5.5.26

השופטת רחל ערקובי. שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בפסק-הדין[.

כיצד על יבואני המזון לפעול לאור פסק-דין זה?

חשוב לזכור כי מדובר בפסק-דין של בית משפט שלום בלבד, שפסיקותיו אינן מחייבות את בתי המשפט האחרים, וקיים

סיכוי שבנסיבות אחרות יגיעו בתי המשפט לתוצאה אחרת. אנו מקווים כי באם יוגש ערעור על פסק-דין זה, תתהפך

התוצאה בבית המשפט המחוזי.

משרדנו מטפל גם הוא בסוגיה דומה הנוגעת לעלויות כשרות על מוצר מיובא בתחום המזון, ובאותו המקרה טרם ניתן

פסק-דין.

באם תוצאת פסק-הדין תיושם באופן גורף על ידי המכס על כל יבואני המזון הכשר, הדבר עשוי להטיל עליהם נטל כספי

כבד שככל הנראה יגולגל, בסופו של דבר, על כתפי הציבור הרחב.

בשלב הביניים, הצעתנו ליבואני המזון הינה להמתין לקבלת פסקי-דין נוספים בסוגיה זו, ולנהל הליכי השגה עם המכס

בניסיון להגיע להסדרים כאלו ואחרים עד להכרעה סופית בנושא. אפשרות נוספת היא לפנות לרשות המיסים באופן

מסודר על מנת להגיע להסדר מוסכם על שינוי המצב באמצעות נוהל או בחקיקה.

ראוי לציין כי מדובר כבר בפסק-דין שני שצועד באותה הדרך. בחודש יולי 1026 ניתן פסק-הדין הראשון בנושא זה בבית

משפט השלום בראשון לציון ]ת.א. / 695380 נטו מלינדה סחר בע"מ ואח' נ' רשות המכס, ניתן ביום 11.7.26 [, אשר הגיע

לתוצאה דומה.

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת

פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל

Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 8469606 - .41