גיל נדל משרד עורכי דין

 

גם במיסי יבוא: נוהל חדש לגילוי מרצון

עוד בנושא
בית המשפט השלום בפתח תקוה: כלי הרכב נראה ומשמש כרכב שטח ועל כן יסווג ככזה
המכס פסל את ההנחה - בית המשפט הכשיר
על גבולותיו של "השופינג הסיווגי"
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים בסוגיית סיווג מכשירי אלקטרוניקה
עוד בנושא
גילוי מסמכים במחלוקת סיווג מול רשות המכס
בית המשפט דחה בקשה לחשיפת מידע אודות יבואנים
בית המשפט: לא ניתן לאשר בדיעבד חתימה על תעודות מקור
ארגז כלים המורכב ברכב אך משמש לאחסנה לא יסווג כ"משמש ברכב מנועי"
מקדחי כוס נפטרו מתשלום מכס
סוגיית התמלוגים והמכס - פסק דין נוסף
בית המשפט אישר הרמת ערך ביבוא אישי של רכב
הכרעת בית המשפט בנושא סיווג מערכות תקשורת חזותית
התקבלה תביעתו של יבואן אישי כנגד חברה ליבוא רכביםבגין מסי יבוא נוספים שנדרש לשלם למכס
הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא
בקשת יבואן ישראלי למתן צו לגילוי מסמכים
בית המשפט מכריע בענין סיווגן של ערכות משקפי קריאה
בית המשפט: המכס קיבל את עמדת היבואן וישלם הוצאות ליבואן
השבת מסי יבוא בגין טובין שנדרשו לאיסוף מהשוק (recall)
משרדי הממשלה בוחנים רפורמה בתחום היבוא אישי
יש לכלול בערך הטובין לצרכי מכס ומע"מ עזרים לייצור שסופקו למוכר ללא תמורה
מכס על תמלוגים: החוזה אינו חזות הכל
האם מע"מ ששולם באירופה צריך להיכלל בערך העסקה ביבוא?
בית המשפט: אין מניעה לזמן לעדות עובד מכס אשר פרש מתפקידו, ואין להעלות בתצהירים טענות סיווג שלא נטענו
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
התקבלה ארכה להסדרת עלויות הכשרות מול המכס עד ליום 31.12.16
בית המשפט המחוזי בירושלים: אין להקנות חיסיון לרשות המיסים על מסמכים ששימשו בקבלת החלטה מנהלית
כשרות באור הזרקורים
בית המשפט קובע שחובת הגילוי גוברת על הוראות החסיון של רשויות המס
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
ערכו של רכב אספנות ייקבע על פי עמדת רשות המכס
אימתי תוכר הנחה לצורך חישוב מסי יבוא?
בית המשפט: אין לחשוף פרטים אודות "גילוי מרצון" שבוצע באופן אנונימי
הגילוי נגד החיסיון- על חובת השקיפות של רשות המכס
בית המשפט מרכך את סעיף ההתיישנות להגשת תביעות להשבת מסי יבוא
יעוץ בנושא סחר בינלאומי חייב בדיווח לרשות המיסים
לא כל עיכוב של המכס מצדיק פיצוי
בית המשפט: יבואן אישי של רכב לא יקבל מידע על יבואנים אחרים
סוף הסאגה בבית המשפט העליון: כשרות חייבת במכס
בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל
טעות בסיווג מסננים לא תמיד גוררת תשלום מס
פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן
בית המשפט: לא כל חלק של גלאי ייחשב כגלאי
מיהו בית המשפט המוסמך לדון בהשגה על דרישת תשלום מסי יבוא?
בית המשפט: היבואן (ולא המכס) נדרש להוכיח שתעודת המקור קבילה
בית המשפט פטר מחסן מטענים מתשלום מסי יבוא על סחורה שנגנבה
בניגוד לעמדת המכס: שעון דופק יסווג בהתאם לעמדת היבואן
מחלוקת בסיווג של גלאי עשן מוכרעת לטובת היבואן
רשות המכס תחשוף ותמסור ליבואן 100 רשימונים של סיווגים דומים
הפחתת מכס על מוצרים "ירוקים" התורמים לאיכות הסביבה
בית המשפט: הרמת מסך חלקית לגביית מיסי יבוא
מייצבים בתעשיית הפלסטיקה יסווגו בהתאם לעמדת רשות המכס
מכס על כשרות: שמן נגרר אחרי בשר כבש
עובד מכס שסייע להתחמקות מתשלום מס - מה דינו?
בית המשפט: רשות המכס תחשוף סיווגי מכס של יבואנים אחרים
המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות
עדכון ליבואנים: גם רשות המכס מבקשת לעיין בתיקים משפטיים
רשות המכס מרחיבה את חובת הגשת תצהיר יבואן שנתי
עיקול על רכב ביבוא אישי מונע הליכי גביית מיסים
בית המשפט: פרוטוקולים של דיוני ארגון המכס העולמי רלוונטיים לתיקי סיווג הנידונים בבתי המשפט
מכס על תמלוגים: התנהגות הצדדים גוברת על לשון החוזה
הליכי גביית חוב מיסים ביבוא אישי לא יעוכבו עד להכרעה בתביעה אחרת
יבואן של מיסבים מפרי סימן מסחר יפצה את בעל המותג
בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"
בדומה לבשר כבש: יוטל מכס על כשרות של שמן מיובא
מס כשרות על מוצר מזון מיובא - פסק-דין נוסף וקשה עבור ציבור היבואנים
רשיון יבוא שווה הרבה יותר מקליפת השום
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
העליון דחה את ערעור גוטקס: לא תקבל הישבון על בגדים שהוצגו ולא נמכרו
פסילת תעודת מקור - יש צורך בהתערבות המחוקק
תיקוני מכס חדשים שכדאי להכיר
בית המשפט: יש מקום לאפשר הגשת תעודות מקור באיחור קל
בית המשפט: שמן יסווג לפי ייעודו ולא לפי החומר ממנו הוא עשוי
עדכון ליבואני המזון: כיצד יש לנהוג בעקבות "מס הכשרות"?)בעקבות פסק-הדין המחייב במכס עלויות כשרות(
אי שמירת מסמכים חושפת יבואן לתשלום גרעונות מכס
המחוזי מאשר: יוטל מכס על כשרות של בשר כבש
האם רשות המיסים יכולה להרים את מסך ההתאגדות לצורך גביית חובות מיסים?
האם יתוקן החוק בנושא מכס על כשרות?
סלחנות כלפי איחור או פגם טכני בהגשת תעודות מקור- לא בכל המקרים
יבואן יהיה זכאי לקבל מידע מהמכס חרף סעיפי החסיון
יבוא בחלקים או שינוי יעוד לאחר היבוא - מהו הסיווג הנכון?
סדקים נוספים בסעיף ההתיישנות בפקודת המכס?
עיכוב הליכי אכיפה וגבייה- בית המשפט מאזן בין זכויות המכס לזכויות היבואן
תעודות מקור על פי הסכמי הסחר – סיכויים וסיכונים
חברת פנדור תובעת את המכס: פרופילים יש לסווג כפרופילים, ולא כמוצרים אחרים
בשורה רעה ליבואני הדגים: העלאת מכס על דגים מעובדים
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג עפיפוני גלישה
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג תיקים
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג כלי רכב תפעוליים (שופכנים)
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
לידיעת היבואנים - הגדלת הערך לצרכי מכס בדלת האחורית (במסגרת חוק ההסדרים)
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג שמיכות פעילות לתינוקות
על קו הגבול שבין אופניים חשמליים לאופניים רגילים
רוח ליברלית מבית המשפט העליון בעניין השבת מסי יבוא
שחרור דגים שסיווגם שנוי במחלוקת - ערבות בנקאית במקום תשלום המכס
מה ניתן לעשות בעקבות פסק הדין החדש בענין מכס על תמלוגים
עדכון פסיקה: סיווג בוטנים למאכל או לתעשייה
דחיית תביעה נגד המכס בגין התיישנות- עדכוני פסיקה
בקיצור נמרץ: עדכונים בתחום המזון
פטור ממכס באמצעות תעודות מקור – הסיכונים, והדרך להימנע מהם
הנחות פרסום, דמי הפצה ואחריות ‑ וערך טובין-(הרחבה בעקבות הנחיה חדשה של רשות המכס)
שמן למאכל לעומת שמן לשימושים אחרים - ביקורת על ההנחיה החדשה של המכס
נדחתה תביעת יבואן להשבת מחרטות שנתפסו על ידי המכס
באילו תנאים יקבל נישום מידע אודות נישומים אחרים?
סיווג יין ושאלת ההתיישנות - פסק-דין קשה עבור הנישומים
הנחות פרסום, דמי הפצה ודמי אחריות - האם הם חלק מהערך לצרכי מכס?
בית המשפט: לא בנקל יימחקו על הסף תביעות נגד המכס
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
בית המשפט המחוזי פסק: הפיסטוקים מתורכיה ולא מאיראן
בית המשפט פסק: מכס גם על הקרח
. בית המשפט המחוזי וארגון המכס העולמי - על פרשיית סיווג רסקיו רמדי
היבואן מול המכס - נטל ההוכחה במקרה של פסילת ערך העסקה (אוגוסט 2011)
המחיר שהוצהר נמוך מדי? על דחיית תביעת יבואן משקאות אלכוהוליים נגד רשות המכס
האם מחיר היבוא כפוף לתנאי שלא ניתן לאומדן?
חברת גוטקס הורשעה בבית המשפט בהטעיית המכס והתחמקות ממסים
עם קרח או בלי קרח? על אופן הטלת המכס על דגים מיובאים
טעיתם? תשלמו! על הפעלה לקויה של סמכות הגבייה של רשות המסים
סמכות רשות המכס לערוך בדיקות ביטחוניות בטובין מיובאים מקבלת רוח גבית מבית המשפט
מחסום ההתיישנות בפקודת המכס - הגיע הזמן לשנות
פיסטוקים מתורכיה ולא מאיראן - המכס ישיב את הסחורה ליבואן
סיגריות במקום מפיות נייר - המבריח נתפס והורשע
בית המשפט - תושב החוץ התכוון להבריח יהלומים לישראל
בית המשפט - המכס פעל כדין בתפיסת חלקי אופנוע האסור ביבוא לישראל
בית המשפט העליון – המכס לא ישיב את המס ליבואן בגין טובין שנגנבו ממחסן הרשוי
מסלול אדום - מסלול ירוק
בית המשפט העליון – הרשות המנהלית לא תוכל לנקוט בהליכי גבייה לחובות מס שהתיישנו
על קורקינטים שנתפסו על ידי המכס
ויתור על קנס פיגורים - נקודות למחשבה
בית המשפט איפשר עריכת "מקצה שיפורים" בהוצאת דרישות חיוב לתשלום מכס
תשלום כופר כסף ותשלום אגב מחאה – בעקבות מכתבו של מר ראובן מלצר, סגן ראש מינהל המכס
חובת דיווח על הכנסה והוצאה של כספים מישראל
עונשי מאסר בפועל למנמיכי מחירים לצורך הקטנת תשלומי מכס
הרמת מסך לצורך גביית מס – הפסיקה העדכנית
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
על סיווגו של מקלחון לאמבטיה
יצוא מוצרי יו"ש לאיחוד אירופי - בעקבות פסק דינו האחרון של בית המשפט האירופי
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק ראשון
סיווג טובין ופמיניזם – גלגול נוסף
האם יש לקבל הודעת נאשם בעבירות מס אשר נגבתה שלא כדין?
פרשנות כלל 2 לחלק ה - XVI של צו תעריף המכס
פטור ממכסים לפי הסכמי אזור סחר חופשי של מדינת ישראל - חלק א`
פסק הדין בענין אגרוקל - על מעמדם של דברי ההסבר (explanatory notes) של השיטה ההרמונית
אימתי ייפטר היבואן מתשלום גרעונות מכס?
תיקוני חקיקה - פקודת המכס-מספיחי התוכנית הכלכלית - הקשחה והחמרה של הוראות בפקודת המכס
יצוא מהשטחים ומרמת הגולן לקהילייה האירופית - יש פתרון!
תשלומי מכס אגב מחאה
סיווג טובין בצו תעריף המכס – שאלות פרשניות
תשלום מכס / מס קניה אגב מחאה
מכס על היבוא – דרושה רפורמה והפחתת מכסים
חידושי חקיקה ופסיקה בענייני מסים עקיפים
תשלומי אגרה בתביעות מול רשות המכס בענייני מיסי יבוא (בעקבות פסק הדין בענין טבע)
בית המשפט וסיווג טובין: כיצד מפרשים את המונח "המיוחדים ל...."
ישראל מפירה את ההסכם הבינלאומי בענייני מכס לגבי תשלום תמלוגים ויבואני המותגים הגדולים משלמים על כך
פסק דין מחמיר בענין פסילת ערך עיסקה לצרכי מכס
יבואנים אישיים של רכב: משרד התחבורה עיכב את הנפקת רישיונות היבוא, ובשל כך נאלץ לשלם יותר מיסים
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
היבואן והמכס בבית המשפט - מי צריך להוכיח את עמדתו? חלק א'
סיווג טובין ופמיניזם – על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א בענין סיווג אימובילייזר
שימוש בתעודות מקור ביבוא טובין לישראל - היתרונות והחשיפות
על תחילת נפילתו של סעיף 154 לפקודת המכס
נדחתה תביעת ענק של יבואנית סוללות לטלפונים סלולריים נגד רשות המכס
האם ניתן לבצע הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא?
סעיף 154 לרעת היבואן - בעקבות החלטתו האחרונה של בית משפט השלום בראשון לציון
ביקורת קשה על רשות המכס בעקבות הפרת חובותיה כלפי האזרח
בית המשפט העליון – צמצום הזכות לקבלת הישבון
תשלום מסים ביבוא דוגמאות ללא תמורה – האם לא מדובר בכפל מס?
אל תגעו לי במחיר – על פסילת ערך עיסקה לצרכי מכס
תשלומי מכס אגב מחאה – פסק דין מחמיר של בית המשפט המחוזי
הרמת מסך לצרכי גבית מסי יבוא
בית משפט השלום בת"א: חיזוק נוסף של זכויות הנחקר בחקירת מס
עדכוני פסיקה קצרים בענייני מכס
ארגון המכס העולמי: "גם לנו קשה להקפיד על אחידות ביישום השיטה ההרמונית"
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
בית המשפט העליון קורא למחוקק לתקן את סעיף 154 לפקודת המכס
איזו אגרה צריך לשלם בתביעה לביטול גרעונות?
בית המשפט אישר את פסילת תעודות המקור
פרשנות תעריף המכס – הבחנה בין סוגים שונים של שימוש בטובין
בית משפט השלום בירושלים: ריכוך הדרישה לתשלום "אגב מחאה"
סיגריות שנגנבו ממסוף מטענים: המסוף יפצה, המכס לא יחזיר את המס
היבואן נגד המכס – הצלחות בבתי המשפט בשנת 2006
עיכוב הליכי אכיפה וגביה בגין חוב מסי יבוא
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"ו – 2006
הרמת מסך ההתאגדות לצרכי גבית מס
בית המשפט המחוזי: לפעמים לא צריך להיעזר בדברי ההסבר של השיטה ההרמונית
תצהיר יבואן וערך טובין לצרכי מכס – דברים שחייבים לדעת (חלק ראשון)
בית המשפט המחוזי בירושלים: הרמת מסך בין חברות לצורך גביית מס צריכה להיעשות בצמצום
הסתמכות לגיטימית של היבואן על התנהגות רשות המכס
סיווגן של במות הרמה של חברת החשמל, וגם - האם בית מכס אחד יכול לשנות מקביעתו של בית מכס אחר?
אחוז הישבון שנקבע לפי שיטת האחוזים הינו אחוז זמני בלבד
תשלום מס על אריזת מוצר הנמכרת יחד עם המוצר
הישבון על יבוא מוחזר לא יינתן כאשר היבואן מכר את הסחורה והיא הוחזרה לחו"ל ע"י גורם אחר
פרשנות סעיף 150 לפקודת מכס - לטובת היבואן
בית משפט השלום חוזר וקובע – הסתמכות על תעודת יורו 1 (שנפסלה) לא תספק הגנה לצורך חוק מסים עקיפים
ערכות (קיטים) - האם מקור הטובין יקבע לפי המרכיב המאפיין אותם ביותר
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלן

 

רשות המיסים פרסמה ביום 7 לספטמבר, 2014 נוהל חדש לגילוי מרצון של הכנסות ונכסים בלתי מדווחים וכן הוראת שעה זמנית, אשר יחליפו את הנוהל הקודם אשר היה בתוקף משנת 2005 ואת הוראת השעה אשר היתה בתוקף משנת 2011.

 

כידוע, מטרתו של הנוהל לגילוי מרצון אשר יושם במדינת ישראל מאז שנת 2005 היא לעודד נישומים שעברו עבירות על חוקי המס השונים לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת וזאת בדרך של מתן הקלות מסוימות לגבי היקף המס שישולם מחד וחסינות מנקיטה בהליכים פליליים כנגד הנישום מאידך.

 

במסגרתו של הנוהל החדש יוכלו משלמי המס הישראליים להצהיר על כלל הכנסותיהם ונכסיהם הלא מדווחים וזאת בין אם מדובר בהכנסה שמקורה זר או בישראל. מבחינת היבואנים הישראליים, המשמעות הינה כי אלו יוכלו לפנות אל רשויות המס ולדווח על מיסים שלא שולמו בעת יבוא טובין שונים לישראל, בין היתר בשל סיווג טובין בפרט מכס שגוי בעת היבוא, השמטת סכומים מערכם של הטובין לצרכי מכס, אי בעמידה בתנאי מקור ליבוא טובין על פי הסכמי הסחר ועוד. הנוהל יחול גם על יצרנים שחייבים לשלם מס קניה על טובין מסוימים בעת מכירתם בישראל.

 

יודגש כי כמו בדומה לנוהל הקודם, גם הגשת בקשות על פי הנוהל החדש לא תתאפשר לנישומים אשר נכסיהם או הכנסותיהם הופקו ממקורות בלתי חוקיים (הכנסות שהופקו תוך עבירה על החוק, למעט חוקי מס). כמו כן, הגשת בקשות על פי הנוהל לא תתאפשר גם עבור נישומים אשר רשות המיסים כבר פתחה בחקירה נגדם בעת הגשת הבקשה לגילוי מרצון. מאידך, מגישי בקשה אשר יעמדו בקריטריונים שמציב הנוהל יזכו בחסינות מהליכים פליליים ומהעמדה לדין פלילי.

 

נוהל חדש עבור כלל הנישומים

 

הנוהל החדש מחליף כאמור את הנוהל הקודם  אשר היה בתוקף משנת 2005 וחל על הכנסות ונכסים שהופקו תוך עבירה על חוקי המס השונים, כולל מיסי יבוא, ולרבות עבירות על פקודת המכס (נוסח חדש); עבירות על חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש"ט – 1949; עבירות על חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975; עבירות על חוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב- 1952 וכן פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961.

 

מטרתו של הנוהל החדש הינה, בין היתר, לפשט את התהליך הכרוך בהגשתה ואישורה של הבקשה לגילוי מרצון, כאשר לשם כך הנוהל מציע לראשונה פרוצדורה ברורה ומסודרת להגשתן הבקשות לאישורן, לרבות פירוט הגורמים אליהם יש להפנות את הבקשות, טפסים ונתונים שיש להגיש ולוחות זמנים לטיפול בבקשות.

 

על פי הנוהל החדש הבקשות לגילוי מרצון יוגשו על גבי טופס מיוחד (המצורף כנספח לנוהל) ובו יפורטו פרטיו של המבקש, עובדות המקרה וכן סכומי ההכנסה שלא דווחה או הנכסים שהיו חייבים בדיווח ובתשלום המס. הבקשה תוגש אל הגורם האזרחי הרלבנטי (ככל שמדובר בציבור היבואנים הפניה תיערך אל כגון גובה המכס או אל ממונה תחנת המע"מ) אשר מולו ינוהל ההליך לשם קביעת חבות המס של המבקש. יודגש כי במסגרת הגשת הפניה המבקש מצהיר כי הכספים הכלולים בבקשה אינם נובעים מהכנסות שמקורן בפעילות בלתי חוקית.

 

נקבע כי הנוהל החדש יהיה בתוקף עד ליום 31.12.2016, אולם אנו צופים כי תקופה זו תוארך בעתיד.

 

כאמור, תנאי להפעלת הנוהל הוא שבמועד הפנייה, לא בוצעה חקירה בעניינו של מגיש הבקשה.

 

הוראת שעה זמנית - תכנית אנונימית בת שנה

 

בנוסף לנוהל החדש, רשות המיסים פרסמה גם הוראת שעה אשר תעמוד בתוקף לשנה אחת, כלומר עד ליום 7 בספטמבר, 2015.

 

במסגרת הוראת השעה יוכלו משלמי המס, לרבות יבואנים, להגיש בקשות לגילוי מרצון כאמור בנוהל אך זאת על בסיס אנונימי ולהגיע להסכמה על סכום חבות המס עוד לפני חשיפת זהותם בפני הרשויות. מבחינה מעשית, המשמעות הינה כי ניתן יהיה לגשת לרשות המיסים ולתאר בפניה את מסכת העובדות (לרבות שנות המס בהן לא דווחה ההכנסה, מקור ההון, הסכומים שהושמטו ואמדן המס לתשלום) אך זאת מבלי לציין פרטים מזהים אודות היבואן.

 

הפניה עצמה תעשה אל מחלקת החקירות ברשות המיסים על ידי מייצגו של המבקש, וזו תפנה את הבקשה אל הגורם האזרחי הרלבנטי על מנת לברר את חבות המס. רק לאחר הסכמה על סכום אותו יש לשלם המס בין המייצג לבין רשות המיסים, ייחשף שמו של המבקש ומחלקת החקירות של רשות המיסים תתבקש לבדוק את הבקשה ולאשר שלא התקיימה כל חקירה בעניינו בעת הגשת הפניה.

 

לפיכך, מרגע שהמבקש יגיש את בקשתו לגילוי מרצון במסלול האנונימי ועד לרגע חשיפת שמו, יוכל המבקש מבחינה עקרונית לחזור בו ולהחליט שלא לחשוף את פרטיו בפני רשות המיסים.

 

גם על פי הוראת השעה כמו על פי הנוהל עצמו, היה ויתברר כי בעת הגשתה של הבקשה החלה להיערך חקירה או בדיקה בעניינו של היבואן, בקשתו של היבואן לגילוי מרצון לא תתקבל וההסכמות בגין סכום המס שיש לשלמו יהיו מבוטלות.

 

הוראת שעה זמנית – מסלול "מקוצר"

 

במקביל למסלול האנונימי, הוראת השעה מאפשרת בנסיבות מסוימות להגיש בקשות ב"מסלול מקוצר" ופשוט למדי, מבלי שיהיה צורך לנהל משא ומתן מול רשות המיסים על סכום המס.

 

הפניה למסלול המקוצר תעשה תוך גילוי שם המבקש ולא ניתן לערוך אותה באופן אנונימי. על פי מסלול זה, המבקש יוכל למלא טופס סטנדרטי ובו שומה עצמית מתוקנת בגין השנים הרלבנטיות ולהגישו למחלקת החקירות ברשות המיסים בצירוף לדוחות השנתיים שלו או לדוחות אחרים רלבנטיים.

 

יודגש כי גם תיקון דיווח במסלול זה כפוף לתנאים העקרוניים של הליך הגילוי מרצון, ובפרט כי ההכנסות והנכסים נשוא הדיווח לא הופקו ממקורות בלתי חוקיים וכי טרם נפתחה חקירה או בדיקה בעניינו של המבקש. על כן, ולאחר שמחלקת החקירות ברשות המיסים תאשר כי התנאים האמורים התקיימו, הפניה תועבר אל הגורם האזרחי אשר יוציא שובר לתשלום בגין סכום המס שהנישום דיווח עליו.

 

יצוין כי השומות המתוקנות יבדקו על ידי רשות המיסים באופן דומה לכל שומה עצמית אחרת ולפיכך לא יהיה צורך בניהול משא ומתן מול רשות המיסים.

 

יחד עם זאת, נישומים יוכלו לעשות שימוש במסלול זה רק במקרה שבו היקף הנכסים וההכנסות שלא דווח עליהם הינו יחסית קטן בהיקפו: נדרש כי סכום הון שלא דווח עליו ושייכללבבקשהלא יעלהעל2 מיליון₪וכי ההכנסה החייבתהנובעתמההון ואשר לא דווחה לא תעלה על סכום של 0.5 מיליון₪.

 

גם מסלול זה יהיה פתוח בפני נישומים למשך שנה אחת, עד ליום  7 בספטמבר, 2015.

 

*             *             *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.