גיל נדל משרד עורכי דין

 

איחור של שבוע בהגעת מטען- אינו באחריות המשלח

 
עוד בנושא
בית המשפט: מה שמותר למוביל הימי, מותר גם לאחרים
בית המשפט: משלח אינו צריך לבלוש אחרי יבואן בקשר לתוכן המשלוח
העליון מאשר: תביעה נגד משלח אמריקאי תתברר בישראל
נכנסו לתוקף תקנות חדשות המגבירות את חובת הגילוי בהצעות מחיר של משלחים בינלאומיים
עוד בנושא
בית המשפט קבע שוב: תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל
האם תניית שיפוט ייחודית בחוזה/שטר מטען תכובד בכל מצב?
תביעת שיפוי של משלח נגד מוביל אווירי- כפופה להתיישנות מקוצרת
מי שאין בידיו שטר מטען מקורי- לא זכאי לקבל את הסחורה
תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל? הדעות בנושא חלוקות
מה היקף השירותים הנלווים שמשלח בינלאומי נדרש לספק ללקוחותיו?
אין לסלק על הסף תביעה נגד מוביל אווירי בגין נזק למטען
מתי יעניק בית המשפט פטור למוביל הימי ולמשלח הבינלאומי מאחריות למטען שהגיע באיחור?
יבואן שתבע חברת תעופה יחשוף בפניה נתוני רווחיות
תביעה נגד משלח בינלאומי מגרמניה תתברר בישראל
בפעם הנוספת: מסוף המטענים סוויספורט לא יהנה מהגבלת אחריות של מוביל אווירי
על מי מוטלת האחריות במקרה של גניבת מכולה?
האם סוכן אנייה אחראי לפצות את המדינה בגין נזק שגרמה האניה?
לא מסרת סחורה במקום המוסכם? הנטל ההוכחתי עובר אליך
מי יפצה את בעלי המכולות? בעקבות טביעתה של MOL Comfort
המשלח, האורז או המבטח- מי יישא באחריות למטען שניזוק?
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
משלח בינלאומי יישא באחריות לנזק למשלוח של תכשיטים
בית המשפט: ממ"ן איננה מוביל אווירי ; תפצה בגין סחורות אשר נגנבו ממחסניה
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור יצואן ; יפוצה על ידי משלח הבינלאומי בגין נזק לסחורה
נזק למטען שנשלח מארה"ב ליוון? הדיון המשפטי יתקיים בישראל
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
מי אחראי לנזק למכונות צילום- המוכר או הקונה?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
משלח בינלאומי אינו אחראי לאיחור של כעשרה ימים בהגעת משלוח לישראל
האם משלח בינלאומי רשאי לעדכן הצעת מחיר שכבר נתן ללקוחו היבואן?
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
למי שייכים הלקוחות?
בית המשפט: המוביל וממ"ן פטורים מאחריות בגין נזק למטען מיובא
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
אחריות משלח בינלאומי לאיחורים בהגעת המטען- עדכונים
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
כתב ויתור שנחתם מול משלח בינלאומי - האם בעל תוקף?
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
האם משלח בינלאומי יכול לחזור בו מהצעת מחיר?
שירותי שילוח מישראל לדנמרק- מי ישלם בעבורם - השולח או המקבל?
בית המשפט: יש למכור סחורה המוחזקת בנמל - ושאלת הבעלות בה תוכרע בעתיד
אוניה זרה חויבה להפקיד ערבות על מנת לבטל צו מעצר שהוצא נגדה
גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה שהוכנסו שלא לצורך למאבק בין יבואן ליצואן – יפוצו
הליכי משא ומתן לפשרה בתחום השילוח- בעקבות פסק-דין חדש מאנגליה
נדחה ניסיון של משלח להסתמך על התיישנות קצרה שהופיעה בשטר מטען
נדחתה בקשת משלח לסלק תביעה שהוגשה נגדו לאור תנית הימלאיה
תנאי המכר אינקוטרמס 2010 נכנסו לתוקף
משלח בינלאומי הטיל עיקול בגובה של כ-900,000 ש"ח על כספי לקוחו
האומנם משלח לא זכאי לתקופת התיישנות מקוצרת, מכוח שטר מטען?
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
דמי הובלה בהיעדר סיכום בכתב- על סכסוך בין יבואן לחברת הובלות
בית המשפט מכריע בהתחשבנות בין יבואן ומשלח בינלאומי
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
"הרמת מסך" בעקבות קנסות השהיית מכולה
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
בית המשפט הורה לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות מספיקה
בית המשפט: אין לאפשר לחברת שילוח לבצע קיזוז בין חוב של סוכן מכירות לבין כספים המגיעים ליבואן
יש לשלם לחברת שילוח גם כשהסחורה לא משוחררת מהמכס בפועל
בית המשפט הרשיע יבואן ישראלי בהברחת טובין לרשות הפלסטינאית
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים
בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען
בשלב מקדמי: היבואן הצליח להתגבר על תניית שיפוט בשטר מטען
בית המשפט: אי הפעלת זכות העיכבון מלמדת על ויתור מצידו של בעל הזכות
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי וכמוביל אווירי? עדכוני פסיקה
חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות
בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
יבואן: שילמת עמלות מיותרות לדעתך? אל תישן על זכויותיך
נדחתה בקשה מקדמית של משלח בינלאומי ליהנות מהוראות אמנת ורשה
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
עם מי נכרת חוזה ההובלה?
המשלח יפצה בשל מסירת סחורה שלא כנגד שטר מטען - סקירה ביקורתית
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
האם המשלח הבינלאומי יזכה להגנות הניתנות למוביל הימי?
בית המשפט המחוזי בחיפה: המוביל התרשל באי שמירה על מסמכי השחרור
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
מה עושים במקרה של חובות אחסנה? - חלק ראשון
בית משפט השלום: המשלח יפצה את היצואנית בשל אי הגעת המשלוח במועד ליעדו
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
היבואן ישלם למשלח השהיות, אבל לא ישלם לו ריביות
משלח הפועל כמתאם הובלה אינו חסין מתביעות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
המשלח התרשל אך לא חויב לפצות את היצואן
ההתיישנות חסמה את המשלח
שילוח בינלאומי – עד כמה ניתן להגביל את ניידות העובדים
משלח בינלאומי שהסתבך בטיפול באשראי דוקומנטרי
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
הגבינות התקלקלו, אך האירוע לא כוסה בפוליסת הביטוח
על טעות של משלח בינלאומי ברישום היעד
על מקרה שבו נמצא המוביל היבשתי אחראי לנזק
סעיף פטור גורף בשטר מטען של משלח בינלאומי לא התקבל
היבואן התעשר על חשבון המשלח
סעיף בוררות בלתי תקף בשטר המטען
מתי ניתן לפרוץ את גבולות האחריות של המוביל האווירי. וגם- האם המשלח אחראי בגין נזק שנגרם לסחורה.
משלח בינלאומי אחראי בגין מילוי לא נכון של שטר המטען האווירי
האם מי שפועל כסוכן (AS AGENT) אחראי לנזקים הקשורים להובלה?
על סעיפי הגבלת אחריות והתיישנות בשטר מטען משולב
חסר במטען - על סכסוך בין יבואן, מבטח, סוכן מכס, ומוביל יבשתי
עוד בנושא

עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף

 

רקע:

במהלך שינוע מטענים לישראל, נוהגים יבואנים להיעזר בגורמי לוגיסטיקה שונים כגון מוביל ימי/אווירי, משלח בינלאומי, סוכן מכס, מחסן לוגיסטי, ועוד ועוד.

שינוע מטענים ברחבי העולם אינו מדע מדויק, שכן זמני יציאה וזמני הגעה תלויים לא רק בגורמי ההובלה, אלא גם בתנאי מזג אוויר, בעומס בנמל מוצא או היעד, במצבי לחימה, בשביתות שמתנהלות בנמל, וגורמים רבים נוספים.

באילו מקרים ניתן להטיל אחריות בגין איחור בהגעת משלוח על המשלח הבינלאומי?

בסקירה זו נתאר תביעה שהגיש יבואן רהיטים ע"ס יותר מ-500,000 ש"ח נגד חברת שילוח, בגין איחור של שבוע בהגעת מטען מסין לישראל, כאשר נטען שהסחורה יועדה לתערוכה ולא הגיעה במועד.

בית המשפט בחן את הראיות ופטר את המשלח מאחריות.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

היבואן רכש סחורה מסין במטרה לשווקה ללקוחותיו במהלך תערוכה שארגן לרגל חג הרמדאן, בין התאריכים 10.8.09 עד 15.8.09. היבואן הזמין מחברת השילוח הובלה של הסחורה מסין לנמל חיפה כשתאריך הגעת הסחורה נקבע ליום 6.8.09, ארבעה ימים לפני פתיחת התערוכה. עם זאת, הסחורה הגיעה ליעדה רק ביום 13.8.09, כך שהתערוכה התקיימה מבלי להציג את הסחורה החדשה.

היבואן טען כי חברת השילוח גרמה לו הפסדים אדירים בשל אובדן מכירות של אלפי מוצרים מהסחורה שלא הגיעה ארצה בזמן.

חברת השילוח טענה כי מאחר והמשלוח הגיע ליעדו בשלום, הרי שהיא מילאה את תפקידה. חברת השילוח טענה כי בהצעת המחיר ובחשבוניות שהונפקו צוין, כי תאריך צפי הגעת המשלוח הוא תאריך משוער ולא סופי, אשר נמסר על ידי חברת הספנות ובאחריותה. עוד טענה כי היבואן לא הדגיש לה את חשיבות מועד ההגעה, וכי בכל מקרה היה עליו להיערך מבעוד מועד ולהזמין את הסחורה מוקדם יותר.

חברת השילוח הגישה תביעה כספית כנגד היבואן בסך של כ-115,000 ש"ח בגין חוב שטרם שולם.

פסק-הדין:

היבואן טען כי הזמין הפלגה ישירה וחברת השילוח תיאמה הפלגה עם שטעון (החלפת כלי שיט) שלוקחת יותר זמן.

בית המשפט בחן את הראיות וקבע כי לא הוכח שהיבואן דרש דווקא הפלגה ישירה וכן לא הוכח כי היבואן הביא לידיעתה של חברת השילוח כי מועד הגעת הסחורה הינו קריטי. עוד לא הוכח כי הפלגה ישירה הייתה אפשרית באותה תקופה ומאותו היעד.

כמו כן, מבחינה עובדתית נדחתה טענת היבואן כי הסחורה הובאה לארץ בהפלגה עם שטעון.

חברת השילוח טענה שהעלתה את המטען על האופציה הזמינה הכי קרובה שהייתה במקום.

בית המשפט קבע כי גם אם נניח שניתן היה לשלוח את הסחורה בהפלגה ישירה ובפועל היא נשלחה בהפלגה עם שטעון, הרי שלא הוכח כי ההפלגה הישירה, בכפוף למועדי יציאתה, הייתה מגיעה קודם. 

בית המשפט זקף לחובת היבואן את ידיעתו כי מדובר בצפי הגעה ולא במועד הגעה וודאי, וכי עלול להיות עיכוב של מספר ימים. בית המשפט קבע כי למרות ידיעתו, היבואן הזמין סחורה במועד כה סמוך לתערוכה, כשהוא לוקח סיכון שכל עיכוב בהגעת הסחורה משמעותו שהסחורה לא תוצג לפחות בחלק מימי התערוכה.

בית המשפט קבע כי היה על היבואן להיערך אחרת ולהזמין את הסחורה הרצויה לה במועד מוקדם יותר, ולא במועד כה סמוך לתערוכה.

בית המשפט בחן את פעולת חברת השילוח וקבע כי לא הוכח שהיא התרשלה ולא טיפלה בהובלת הסחורה במועד. נפסק כי הדברים התבצעו בדחיפות והמשלוח שוחרר בישראל תוך זמן יחסית לא ארוך.

באשר לתביעתה הנגדית של חברת השילוח לתשלום חוב כספי שטרם נפרע -

חברת השילוח טענה כי מדובר בחוב של היבואן שאינו נובע מההפלגה האחרונה שהגיעה באיחור, בלבד, אלא בגין משלוחים נוספים.  מנגד, היבואן טען כי החוב הנ"ל נובע רק מן ההפלגה שהגיעה באיחור ובגין אותו איחור הוא אינו מוכן לשלם.

בית המשפט קבע כי גם אם נניח שהחוב נובע רק מן ההפלגה האחרונה, הרי שהיבואן קיבל שירות והמשלוח הגיע לישראל ולכן נדרש עבורו תשלום.

לאור האמור לעיל, התביעה הנגדית שהגישה חברת השילוח נגד היבואן לתשלום חוב, התקבלה, והוא חויב לשלם לה סך של כ-115,000 ש"ח. תביעת היבואן נגד חברת השילוח בגין האיחוד בהגעת המטען, נדחתה.

היבואן חויב לשלם הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 20,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

[ת.א. (שלום נצרת) 3594-09-10 14761-02-11, פסק-דין מיום 4.2.16, השופטת עירית הוד. ב"כ הצדדים: ליבואן- עו"ד ל.הווארי. למשלח הבינלאומי- עו"ד מ. טל].

למאמרים נוספים שנכתבו על ידי צוות משרדנו בנושא אחריות של משלח בינלאומי או גורמים אחרים בשרשרת לאיחורים או עיכובים בהגעה או שחרור של מטענים, אנא לחצו על הקישורים הבאים:

משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים

משלח בינלאומי אינו אחראי לאיחור של כעשרה ימים בהגעת משלוח לישראל

העליון: מלחמה שהייתה ידועה לא מצדיקה איחור באספקת מטען

אחריות משלח בינלאומי לאיחורים בהגעת המטען- עדכונים

משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח

מתי יעניק בית המשפט פטור למוביל הימי ולמשלח הבינלאומי מאחריות למטען שהגיע באיחור?

המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד

*             *             *

 

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.