גיל נדל משרד עורכי דין

 

סוגיית התמלוגים והמכס - פסק דין נוסף

 
עוד בנושא
בית המשפט השלום בפתח תקוה: כלי הרכב נראה ומשמש כרכב שטח ועל כן יסווג ככזה
המכס פסל את ההנחה - בית המשפט הכשיר
על גבולותיו של "השופינג הסיווגי"
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים בסוגיית סיווג מכשירי אלקטרוניקה
עוד בנושא
גילוי מסמכים במחלוקת סיווג מול רשות המכס
בית המשפט דחה בקשה לחשיפת מידע אודות יבואנים
בית המשפט: לא ניתן לאשר בדיעבד חתימה על תעודות מקור
ארגז כלים המורכב ברכב אך משמש לאחסנה לא יסווג כ"משמש ברכב מנועי"
מקדחי כוס נפטרו מתשלום מכס
בית המשפט אישר הרמת ערך ביבוא אישי של רכב
הכרעת בית המשפט בנושא סיווג מערכות תקשורת חזותית
התקבלה תביעתו של יבואן אישי כנגד חברה ליבוא רכביםבגין מסי יבוא נוספים שנדרש לשלם למכס
הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא
בקשת יבואן ישראלי למתן צו לגילוי מסמכים
בית המשפט מכריע בענין סיווגן של ערכות משקפי קריאה
בית המשפט: המכס קיבל את עמדת היבואן וישלם הוצאות ליבואן
השבת מסי יבוא בגין טובין שנדרשו לאיסוף מהשוק (recall)
משרדי הממשלה בוחנים רפורמה בתחום היבוא אישי
יש לכלול בערך הטובין לצרכי מכס ומע"מ עזרים לייצור שסופקו למוכר ללא תמורה
מכס על תמלוגים: החוזה אינו חזות הכל
האם מע"מ ששולם באירופה צריך להיכלל בערך העסקה ביבוא?
בית המשפט: אין מניעה לזמן לעדות עובד מכס אשר פרש מתפקידו, ואין להעלות בתצהירים טענות סיווג שלא נטענו
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
התקבלה ארכה להסדרת עלויות הכשרות מול המכס עד ליום 31.12.16
בית המשפט המחוזי בירושלים: אין להקנות חיסיון לרשות המיסים על מסמכים ששימשו בקבלת החלטה מנהלית
כשרות באור הזרקורים
בית המשפט קובע שחובת הגילוי גוברת על הוראות החסיון של רשויות המס
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
ערכו של רכב אספנות ייקבע על פי עמדת רשות המכס
אימתי תוכר הנחה לצורך חישוב מסי יבוא?
בית המשפט: אין לחשוף פרטים אודות "גילוי מרצון" שבוצע באופן אנונימי
הגילוי נגד החיסיון- על חובת השקיפות של רשות המכס
בית המשפט מרכך את סעיף ההתיישנות להגשת תביעות להשבת מסי יבוא
יעוץ בנושא סחר בינלאומי חייב בדיווח לרשות המיסים
לא כל עיכוב של המכס מצדיק פיצוי
בית המשפט: יבואן אישי של רכב לא יקבל מידע על יבואנים אחרים
סוף הסאגה בבית המשפט העליון: כשרות חייבת במכס
בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל
טעות בסיווג מסננים לא תמיד גוררת תשלום מס
פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן
בית המשפט: לא כל חלק של גלאי ייחשב כגלאי
מיהו בית המשפט המוסמך לדון בהשגה על דרישת תשלום מסי יבוא?
בית המשפט: היבואן (ולא המכס) נדרש להוכיח שתעודת המקור קבילה
בית המשפט פטר מחסן מטענים מתשלום מסי יבוא על סחורה שנגנבה
בניגוד לעמדת המכס: שעון דופק יסווג בהתאם לעמדת היבואן
מחלוקת בסיווג של גלאי עשן מוכרעת לטובת היבואן
רשות המכס תחשוף ותמסור ליבואן 100 רשימונים של סיווגים דומים
הפחתת מכס על מוצרים "ירוקים" התורמים לאיכות הסביבה
בית המשפט: הרמת מסך חלקית לגביית מיסי יבוא
מייצבים בתעשיית הפלסטיקה יסווגו בהתאם לעמדת רשות המכס
מכס על כשרות: שמן נגרר אחרי בשר כבש
עובד מכס שסייע להתחמקות מתשלום מס - מה דינו?
בית המשפט: רשות המכס תחשוף סיווגי מכס של יבואנים אחרים
המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות
עדכון ליבואנים: גם רשות המכס מבקשת לעיין בתיקים משפטיים
גם במיסי יבוא: נוהל חדש לגילוי מרצון
רשות המכס מרחיבה את חובת הגשת תצהיר יבואן שנתי
עיקול על רכב ביבוא אישי מונע הליכי גביית מיסים
בית המשפט: פרוטוקולים של דיוני ארגון המכס העולמי רלוונטיים לתיקי סיווג הנידונים בבתי המשפט
מכס על תמלוגים: התנהגות הצדדים גוברת על לשון החוזה
הליכי גביית חוב מיסים ביבוא אישי לא יעוכבו עד להכרעה בתביעה אחרת
יבואן של מיסבים מפרי סימן מסחר יפצה את בעל המותג
בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"
בדומה לבשר כבש: יוטל מכס על כשרות של שמן מיובא
מס כשרות על מוצר מזון מיובא - פסק-דין נוסף וקשה עבור ציבור היבואנים
רשיון יבוא שווה הרבה יותר מקליפת השום
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
העליון דחה את ערעור גוטקס: לא תקבל הישבון על בגדים שהוצגו ולא נמכרו
פסילת תעודת מקור - יש צורך בהתערבות המחוקק
תיקוני מכס חדשים שכדאי להכיר
בית המשפט: יש מקום לאפשר הגשת תעודות מקור באיחור קל
בית המשפט: שמן יסווג לפי ייעודו ולא לפי החומר ממנו הוא עשוי
עדכון ליבואני המזון: כיצד יש לנהוג בעקבות "מס הכשרות"?)בעקבות פסק-הדין המחייב במכס עלויות כשרות(
אי שמירת מסמכים חושפת יבואן לתשלום גרעונות מכס
המחוזי מאשר: יוטל מכס על כשרות של בשר כבש
האם רשות המיסים יכולה להרים את מסך ההתאגדות לצורך גביית חובות מיסים?
האם יתוקן החוק בנושא מכס על כשרות?
סלחנות כלפי איחור או פגם טכני בהגשת תעודות מקור- לא בכל המקרים
יבואן יהיה זכאי לקבל מידע מהמכס חרף סעיפי החסיון
יבוא בחלקים או שינוי יעוד לאחר היבוא - מהו הסיווג הנכון?
סדקים נוספים בסעיף ההתיישנות בפקודת המכס?
עיכוב הליכי אכיפה וגבייה- בית המשפט מאזן בין זכויות המכס לזכויות היבואן
תעודות מקור על פי הסכמי הסחר – סיכויים וסיכונים
חברת פנדור תובעת את המכס: פרופילים יש לסווג כפרופילים, ולא כמוצרים אחרים
בשורה רעה ליבואני הדגים: העלאת מכס על דגים מעובדים
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג עפיפוני גלישה
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג תיקים
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג כלי רכב תפעוליים (שופכנים)
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
לידיעת היבואנים - הגדלת הערך לצרכי מכס בדלת האחורית (במסגרת חוק ההסדרים)
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג שמיכות פעילות לתינוקות
על קו הגבול שבין אופניים חשמליים לאופניים רגילים
רוח ליברלית מבית המשפט העליון בעניין השבת מסי יבוא
שחרור דגים שסיווגם שנוי במחלוקת - ערבות בנקאית במקום תשלום המכס
מה ניתן לעשות בעקבות פסק הדין החדש בענין מכס על תמלוגים
עדכון פסיקה: סיווג בוטנים למאכל או לתעשייה
דחיית תביעה נגד המכס בגין התיישנות- עדכוני פסיקה
בקיצור נמרץ: עדכונים בתחום המזון
פטור ממכס באמצעות תעודות מקור – הסיכונים, והדרך להימנע מהם
הנחות פרסום, דמי הפצה ואחריות ‑ וערך טובין-(הרחבה בעקבות הנחיה חדשה של רשות המכס)
שמן למאכל לעומת שמן לשימושים אחרים - ביקורת על ההנחיה החדשה של המכס
נדחתה תביעת יבואן להשבת מחרטות שנתפסו על ידי המכס
באילו תנאים יקבל נישום מידע אודות נישומים אחרים?
סיווג יין ושאלת ההתיישנות - פסק-דין קשה עבור הנישומים
הנחות פרסום, דמי הפצה ודמי אחריות - האם הם חלק מהערך לצרכי מכס?
בית המשפט: לא בנקל יימחקו על הסף תביעות נגד המכס
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
בית המשפט המחוזי פסק: הפיסטוקים מתורכיה ולא מאיראן
בית המשפט פסק: מכס גם על הקרח
. בית המשפט המחוזי וארגון המכס העולמי - על פרשיית סיווג רסקיו רמדי
היבואן מול המכס - נטל ההוכחה במקרה של פסילת ערך העסקה (אוגוסט 2011)
המחיר שהוצהר נמוך מדי? על דחיית תביעת יבואן משקאות אלכוהוליים נגד רשות המכס
האם מחיר היבוא כפוף לתנאי שלא ניתן לאומדן?
חברת גוטקס הורשעה בבית המשפט בהטעיית המכס והתחמקות ממסים
עם קרח או בלי קרח? על אופן הטלת המכס על דגים מיובאים
טעיתם? תשלמו! על הפעלה לקויה של סמכות הגבייה של רשות המסים
סמכות רשות המכס לערוך בדיקות ביטחוניות בטובין מיובאים מקבלת רוח גבית מבית המשפט
מחסום ההתיישנות בפקודת המכס - הגיע הזמן לשנות
פיסטוקים מתורכיה ולא מאיראן - המכס ישיב את הסחורה ליבואן
סיגריות במקום מפיות נייר - המבריח נתפס והורשע
בית המשפט - תושב החוץ התכוון להבריח יהלומים לישראל
בית המשפט - המכס פעל כדין בתפיסת חלקי אופנוע האסור ביבוא לישראל
בית המשפט העליון – המכס לא ישיב את המס ליבואן בגין טובין שנגנבו ממחסן הרשוי
מסלול אדום - מסלול ירוק
בית המשפט העליון – הרשות המנהלית לא תוכל לנקוט בהליכי גבייה לחובות מס שהתיישנו
על קורקינטים שנתפסו על ידי המכס
ויתור על קנס פיגורים - נקודות למחשבה
בית המשפט איפשר עריכת "מקצה שיפורים" בהוצאת דרישות חיוב לתשלום מכס
תשלום כופר כסף ותשלום אגב מחאה – בעקבות מכתבו של מר ראובן מלצר, סגן ראש מינהל המכס
חובת דיווח על הכנסה והוצאה של כספים מישראל
עונשי מאסר בפועל למנמיכי מחירים לצורך הקטנת תשלומי מכס
הרמת מסך לצורך גביית מס – הפסיקה העדכנית
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
על סיווגו של מקלחון לאמבטיה
יצוא מוצרי יו"ש לאיחוד אירופי - בעקבות פסק דינו האחרון של בית המשפט האירופי
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק ראשון
סיווג טובין ופמיניזם – גלגול נוסף
האם יש לקבל הודעת נאשם בעבירות מס אשר נגבתה שלא כדין?
פרשנות כלל 2 לחלק ה - XVI של צו תעריף המכס
פטור ממכסים לפי הסכמי אזור סחר חופשי של מדינת ישראל - חלק א`
פסק הדין בענין אגרוקל - על מעמדם של דברי ההסבר (explanatory notes) של השיטה ההרמונית
אימתי ייפטר היבואן מתשלום גרעונות מכס?
תיקוני חקיקה - פקודת המכס-מספיחי התוכנית הכלכלית - הקשחה והחמרה של הוראות בפקודת המכס
יצוא מהשטחים ומרמת הגולן לקהילייה האירופית - יש פתרון!
תשלומי מכס אגב מחאה
סיווג טובין בצו תעריף המכס – שאלות פרשניות
תשלום מכס / מס קניה אגב מחאה
מכס על היבוא – דרושה רפורמה והפחתת מכסים
חידושי חקיקה ופסיקה בענייני מסים עקיפים
תשלומי אגרה בתביעות מול רשות המכס בענייני מיסי יבוא (בעקבות פסק הדין בענין טבע)
בית המשפט וסיווג טובין: כיצד מפרשים את המונח "המיוחדים ל...."
ישראל מפירה את ההסכם הבינלאומי בענייני מכס לגבי תשלום תמלוגים ויבואני המותגים הגדולים משלמים על כך
פסק דין מחמיר בענין פסילת ערך עיסקה לצרכי מכס
יבואנים אישיים של רכב: משרד התחבורה עיכב את הנפקת רישיונות היבוא, ובשל כך נאלץ לשלם יותר מיסים
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
היבואן והמכס בבית המשפט - מי צריך להוכיח את עמדתו? חלק א'
סיווג טובין ופמיניזם – על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א בענין סיווג אימובילייזר
שימוש בתעודות מקור ביבוא טובין לישראל - היתרונות והחשיפות
על תחילת נפילתו של סעיף 154 לפקודת המכס
נדחתה תביעת ענק של יבואנית סוללות לטלפונים סלולריים נגד רשות המכס
האם ניתן לבצע הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא?
סעיף 154 לרעת היבואן - בעקבות החלטתו האחרונה של בית משפט השלום בראשון לציון
ביקורת קשה על רשות המכס בעקבות הפרת חובותיה כלפי האזרח
בית המשפט העליון – צמצום הזכות לקבלת הישבון
תשלום מסים ביבוא דוגמאות ללא תמורה – האם לא מדובר בכפל מס?
אל תגעו לי במחיר – על פסילת ערך עיסקה לצרכי מכס
תשלומי מכס אגב מחאה – פסק דין מחמיר של בית המשפט המחוזי
הרמת מסך לצרכי גבית מסי יבוא
בית משפט השלום בת"א: חיזוק נוסף של זכויות הנחקר בחקירת מס
עדכוני פסיקה קצרים בענייני מכס
ארגון המכס העולמי: "גם לנו קשה להקפיד על אחידות ביישום השיטה ההרמונית"
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
בית המשפט העליון קורא למחוקק לתקן את סעיף 154 לפקודת המכס
איזו אגרה צריך לשלם בתביעה לביטול גרעונות?
בית המשפט אישר את פסילת תעודות המקור
פרשנות תעריף המכס – הבחנה בין סוגים שונים של שימוש בטובין
בית משפט השלום בירושלים: ריכוך הדרישה לתשלום "אגב מחאה"
סיגריות שנגנבו ממסוף מטענים: המסוף יפצה, המכס לא יחזיר את המס
היבואן נגד המכס – הצלחות בבתי המשפט בשנת 2006
עיכוב הליכי אכיפה וגביה בגין חוב מסי יבוא
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"ו – 2006
הרמת מסך ההתאגדות לצרכי גבית מס
בית המשפט המחוזי: לפעמים לא צריך להיעזר בדברי ההסבר של השיטה ההרמונית
תצהיר יבואן וערך טובין לצרכי מכס – דברים שחייבים לדעת (חלק ראשון)
בית המשפט המחוזי בירושלים: הרמת מסך בין חברות לצורך גביית מס צריכה להיעשות בצמצום
הסתמכות לגיטימית של היבואן על התנהגות רשות המכס
סיווגן של במות הרמה של חברת החשמל, וגם - האם בית מכס אחד יכול לשנות מקביעתו של בית מכס אחר?
אחוז הישבון שנקבע לפי שיטת האחוזים הינו אחוז זמני בלבד
תשלום מס על אריזת מוצר הנמכרת יחד עם המוצר
הישבון על יבוא מוחזר לא יינתן כאשר היבואן מכר את הסחורה והיא הוחזרה לחו"ל ע"י גורם אחר
פרשנות סעיף 150 לפקודת מכס - לטובת היבואן
בית משפט השלום חוזר וקובע – הסתמכות על תעודת יורו 1 (שנפסלה) לא תספק הגנה לצורך חוק מסים עקיפים
ערכות (קיטים) - האם מקור הטובין יקבע לפי המרכיב המאפיין אותם ביותר
עוד בנושא

 

עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, עו"ד עומר וגנר

 

רקע

 

סוגית הטלת המכס על תמלוגים, או על תשלומים נוספים כגון עלויות פרסום או עלויות עיצוב חנויות, נמצאת בסערה משפטית, מזה מספר שנים.

 

על אף שבעניינים אלה ניתנו כבר מספר פסקי-דין, גם בבתי המשפט המחוזיים וגם בבית המשפט העליון (במקרה אחד), המילה האחרונה בנושא טרם נאמרה, וגם כיום, על-פי דעתנו, אין הלכה ברורה וחד משמעית בנושא.

 

מרוידקס ולי קופר - 2013-2016

 

תחילתה של הפרשה בפסק-הדין שניתן בבית המשפט המחוזי מרכז בשנת 2013. באותו מקרה, בו יבואני המותגים: "לי קופר", "Rip Curl", "No Fear", דיסני, "טום וג'רי", "סקובי דו", "גארפילד", "גלית לוי", "סנופי", "Pucca", "הסימפסונים", שילמו למפעלים שייצרו עבורם את המוצרים, כמקובל בענף, ובנפרד שילמו תמלוגים לבעלי המותגים.

 

רשות המכס טענה כי התמלוגים "נדבקים" למוצרים ולכן יש להטיל מכס על ערך המוצרים והתמלוגים יחדיו, ואילו החברות טענו כי יש לחייב במכס רק את המוצרים. רשות המכס טענה כי התמלוגים מהווים תנאי למכירת הטובין בישראל ולכן חייבים במכס. היבואנים טענו כי התמלוגים אינם מהווים תנאי לעסקת היבוא ולכן פטורים ממכס.

 

בית המשפט המחוזי קיבל באופן עקרוני את טענות החברות וקבע כי על מנת שתמלוגים יהיו חייבים במכס, יש להוכיח כי היבואן חייב לשלמם כתנאי ליבוא המוצרים למדינת ישראל (ולא לשלב המכירה בישראל). בית המשפט המחוזי קבע כי לצורך השאלה האם היבואן "חייב" בתשלומם, יש לבחון את לשון החוזה בינו לבין בעל המותג וכן את התנהגות הצדדים בפועל. על בסיס מבחנים אלה, חייב בית המשפט את היבואנים לגבי חלק מן המותגים ופטר אותם מן האחרים.

 

בחודש נובמבר 2016 פורסם פסק-הדין בבית המשפט העליון בעניין זה, בו נדחה רוב ערעורה של רשות המכס. בית המשפט העליון קבע כי על מנת שתמלוגים יהיו חייבים במכס, הם חייבים להיות קשורים למוצרים, וכן חייבים להיות תנאי ליבוא הטובין לישראל - לא לשלב המכירה בישראל.

בית המשפט העליון קבע כי על מנת לבחון האם תשלום התמלוגים מהווה תנאי ליבוא, אין להסתפק בלשון החוזה אלא יש לבחון גם את התנהגות הצדדים בפועל. כלומר, בית המשפט קבע כי ניתן לקבל עדות של בעל המותג כדי להבין האם הוא הפעיל את הפיקוח על היבואן, באיזו מידה הופעל הפיקוח וכיוצא בזאת, על מנת להכריע האם התמלוגים מהווים תנאי לעסקת היבוא.

 

עוד נציין כי בית המשפט העליון עשה שימוש רב בבחינת ההתנהלות במדינות אחרות בעולם ובהסכמים הבינלאומיים וקבע כי יש לפעול בהתאם לאמנות בינלאומיות ולא לסטות מהן.

 

[ע"א 5885/13 מרוידקס מוצרי גלישה (2004) בע"מ נ' מדינת ישראל - אגף המכס והמע"מ, פסק-דין מיום 1.11.16, הרכב השופטים: חיות, ג'ובראן ומזוז]

גוטקס- 1 - 2016

 

במקרה זה, יבואניות של המותגים "זארה", "פול אנד בר", "נאוטיקה", "ניין ווסט", "איזי ספיריט", "אן קליין", ייבאו לישראל מוצרי הלבשה והנעלה, בהתאם להסכמי זיכיון בין היבואניות לבין בעלות המותגים, ונמכרים ב"חנויות קונספט" ייעודיות. החנויות מוקמות ופועלות על-פי הנחיות מפורטות מטעם בעלות המותגים בכל ההיבטים השיווקיים והניהוליים, לרבות בחירת המיקום, העיצוב הפנימי והחיצוני, סוג הציוד, אופן סידור המוצרים הנושאים את המותגים על המדפים, מסעי הפרסום, שיטות המכירה ועוד.

היבואניות שילמו למפעלים בחו"ל בעד המוצרים עצמם, ובנפרד, שילמו לבעלי המותגים (שחלקם קשורים למפעלים) תמלוגים ותשלומים נוספים בעד השימוש בסימן המסחר, בעד מתן שירותי עיצוב החנויות בישראל, ייעוץ בנושא מסעות פרסום, שיטות מכירה ועוד.

 

בית המשפט קבע כי הזיקה המוחלטת, החד-ערכית והחד-משמעית בין הטובין המיובאים ובין אותן הנחיות שיווק וניהול שמתקבלות מבעלות המותגים, אינה מאפשרת להתייחס לאותן הנחיות אלא כחלק בלתי נפרד מתנאי הייבוא, שמטרתן אחת ויחידה – "לעשות את המותג למה שהוא". כמו כן קבע בית המשפט כי לא ניתן להפריד באופן רעיוני בין השירות לבין המוצר, היות והשירותים, ה"מעטפת" שקיבלו היבואניות מבעלי המותגים, הם שהופכים את המוצר, המותג, למה שהוא.

 

באשר לפרסום, בית המשפט קבע כי העובדה שבעל המותג "צובע" אותו תשלום כתשלום עבור השתתפות בהוצאות פרסומת, אינה מעלה ואינה מורידה, ואין משמעות אם התשלום עבור הפרסום משולם לבעל המותג או לצד שלישי, וזאת משום שלא מדובר בפרסום ביוזמת היבואן, אלא בפעולות המתבצעות על-ידי בעלת המותג שהיבואן נדרש לשאת בעלות חלק ממנה. לכן, נקבע כי קיים קשר הדוק בין השירות לבין המוצר, ואת המכס יש להטיל על שניהם יחד, שכן התשלום עבור השירותים "מתייחס לטובין" במשמעות פקודת המכס.

 

בית המשפט קבע עוד כי התשלומים הללו מהווים תנאי למכירת הטובין, שכן די בכך שלבעל המותג קיימת שליטה מסוימת על היצור המאפשרת לו לגרום לשינוי במוצרים המיובאים כך שלא יהיו אותם המוצרים הממותגים, על מנת לחייב את התמלוגים במכס.

 

[ת.א. (מחוזי מרכז) 4581-04-12 גוטקס אופנה בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל – רשות המכס, פסק-דין מיום 12.9.16, השופט ד"ר שמואל בורנשטיין. נציין כי משרדנו מייצג את היבואן בערכאת הערעור בבית המשפט העליון].

 

גוטקס- 2 – 2018

 

חברת גוטקס ייבאה בגדים אשר נמכרו בחנויות במותג "Mango". בגדים אלה יובאו בהתאם להסכם זיכיון שנחתם בין גוטקס לבין חברת Punto FA, בעל המותג "Mango". מעבר לתשלום עבור הבגדים, שילמה גוטקס עלויות נוספות הנגזרות מעלות הרכש, וביניהן עלויות פרסום ותמיכה בחנויות בישראל.

 

השותפות ג.ב. מותגים ייבאה לישראל בגדים, תיקים ונעליים אשר נמכרים בחנויות במותג "Gap". מוצרים אלה יובאו בהתאם להסכם זיכיון שנחתם בין ג.ב. מותגים לבין חברת GPS strategic alliance, בעל המותג "Gap". מעבר לתשלום עבור המוצרים, שילמה ג.ב. עלויות נוספות הנגזרות ממחזור המכירות בישראל, וביניהן עלויות פרסום.

 

רשות המכס טענה כי לפי סעיף 132 לפקודת המכס, אותן עלויות נוספות ששילמו החברות לבעלי המותגים, צריכות להיחשב כחלק אינטגרלי ממחיר המוצרים המיובאים, ולכן, יש לחייבם במכס.

 

ביחס לשתי החברות, בית המשפט קבע כי על-אף שהסכם הזיכיון מתנה את המשך יבוא הבגדים בתשלום דמי הפרסום, יש לראות בכך כשתי עסקאות נפרדות - עסקת היבוא ועסקת קבלת חומר הפרסום, ולכן, עסקת החומר הפרסומי הינה עסקה בעלת ערך כלכלי נפרד ואין לקשור בינה לבין עסקת יבוא הטובין לצורך חיוב במכס. לכן בית המשפט קיבל את עמדת היבואניות.

 

בית המשפט דחה את טענת רשות המכס, אבחן את פסק-הדין שניתן בעניין גוטקס במקרה אחר                                 (ת.א. 4581-04-12- שנמצא בערעור בבית המשפט העליון), וקבע כי שם הגיע בית המשפט למסקנה שבעל המותג לא נתן ליבואן שירותים אחרים בעלי ערך כלכלי מלבד הבגדים, בעוד בענייננו הוכח אחרת.

 

 

 

עם זאת, ביחס לתביעת ג.ב. מותגים, מצא בית המשפט לנכון לחייבן במכס על העלויות הנוספות, על בסיס סעיף 133(א)(4) לפקודת המכס, הקובע כי הרכיב הבא ייכלל בערך העסקה:

"ערכו של כל חלק שניתן ליחסו למוכר, במישרין או בעקיפין, בתקבולים הצפויים מכל מכירה של הטובין או משימוש בהם, שבוצעו לאחר מכירתם לייצוא לישראל";

 

[ת.א. (מחוזי ת"א) 66117-12-14 גוטקס ריטייל ברנדס בע"מ וג.ב מותגים-שותפות מוגבלת נ' מדינת ישראל (אגף המכס ומע"מ), פסק-דין מיום 25.7.18, כבוד השופט מגן אלטוביה]

 

היחס בין פסקי-הדין השונים

על-פי דעתנו, פסק-הדין של בית המשפט העליון בתיק מרוידקס/לי קופר הינו סביר וראוי, ובכל הכבוד, פסק-הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בתיק גוטקס-1, הינו מרחיק לכת, וחורג במידה מסוימת ממה שנקבע בתיק מרוידקס/לי קופר.

 

לדוגמה, בתיק לי קופר נקבע ואף נאמר כי רשות המכס מסכימה לכך כי תשלום שמשלם היבואן לבעל המותג בעבור "קונספט שיווקי", כגון ייעוץ בעיצוב חנויות, אינו מתייחס לטובין ופטור ממכס. לעומת זאת, בתיק גוטקס-1 נקבע עיקרון שונה, לפיו תשלום בעד קונספט שיווקי "נדבק" לטובין וחייב במכס.

 

בתיק מרוידקס/לי קופר נקבע כי כאשר בעל המותג יכול להביא להפסקת הייצור אם לא ישולמו לו התמלוגים, הרי ששליטה כזו גורמת לכך שהיבואן אכן חייב בתשלום התמלוגים כתנאי למכירה. לעומת זאת בתיק גוטקס-1 בוצעה הרחבה, ונקבע שאין צורך שבעל המותג יביא להפסקת הייצור, אלא גם אם הוא יכול להביא לשינוי תנאי הייצור כך שהמוצר כבר לא יהיה אותו המוצר, מתקיים התנאי שהיבואן חייב בתשלומם כתנאי למכירה והתמלוגים יהיו התמלוגים במכס.

 

כמו כן, לדעתנו, פסק-הדין שניתן בבית המשפט המחוזי בתיק גוטקס-2, נכון מבחינה עקרונית ביחס לשאלה האם דמי פרסום מהווים חלק מהערך לצרכי המכס, או לא, ויש בו סתירה מסוימת לקביעת בית המשפט המחוזי בעניין דומה בתיק גוטקס-1.

בעוד שבתיק גוטקס-2 נקבע כי תשלום עבור פרסום מהווה עסקה נפרדת שאינה קשורה ישירות ליבוא הטובין ואין לחייב אותה במכס, בתיק גוטקס-1 נקבע עיקרון שונה.

 

ביחס לתיק גוטקס-2, לדעתנו, בכל הכבוד הראוי, לא סביר כי הקביעה האם דמי פרסום חייבים במכס או לא, תיגזר מאופן ההסכמה החוזית בין הצדדים, בשאלה האם התשלומים חושבו על בסיס קניות או מכירות, וראוי לקבוע כלל מהותי, ולא כלל שנגזר מאופן חישוב שהוא טכני.

 

ראוי לציין כי תיק גוטקס-1 נמצא בשלב ערעור בבית המשפט העליון, בו היבואן מיוצג על-ידי משרדנו. אנו מניחים כי הצדדים יגישו ערעור על פסק-דין גוטקס-2 וגם הוא יגיע לפתחו של בית המשפט העליון.

 

 

*           *           *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089898.