גיל נדל משרד עורכי דין

 

סעיף פטור גורף בשטר מטען של משלח בינלאומי לא התקבל

 
עוד בנושא
בית המשפט: מה שמותר למוביל הימי, מותר גם לאחרים
בית המשפט: משלח אינו צריך לבלוש אחרי יבואן בקשר לתוכן המשלוח
העליון מאשר: תביעה נגד משלח אמריקאי תתברר בישראל
נכנסו לתוקף תקנות חדשות המגבירות את חובת הגילוי בהצעות מחיר של משלחים בינלאומיים
עוד בנושא
בית המשפט קבע שוב: תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל
האם תניית שיפוט ייחודית בחוזה/שטר מטען תכובד בכל מצב?
תביעת שיפוי של משלח נגד מוביל אווירי- כפופה להתיישנות מקוצרת
מי שאין בידיו שטר מטען מקורי- לא זכאי לקבל את הסחורה
תביעה נגד משלח אמריקאי תידון בישראל? הדעות בנושא חלוקות
מה היקף השירותים הנלווים שמשלח בינלאומי נדרש לספק ללקוחותיו?
אין לסלק על הסף תביעה נגד מוביל אווירי בגין נזק למטען
מתי יעניק בית המשפט פטור למוביל הימי ולמשלח הבינלאומי מאחריות למטען שהגיע באיחור?
יבואן שתבע חברת תעופה יחשוף בפניה נתוני רווחיות
תביעה נגד משלח בינלאומי מגרמניה תתברר בישראל
בפעם הנוספת: מסוף המטענים סוויספורט לא יהנה מהגבלת אחריות של מוביל אווירי
על מי מוטלת האחריות במקרה של גניבת מכולה?
האם סוכן אנייה אחראי לפצות את המדינה בגין נזק שגרמה האניה?
לא מסרת סחורה במקום המוסכם? הנטל ההוכחתי עובר אליך
מי יפצה את בעלי המכולות? בעקבות טביעתה של MOL Comfort
המשלח, האורז או המבטח- מי יישא באחריות למטען שניזוק?
המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד
הספק והנמל יישאו באחריות משותפת לנזק למטען מיובא
משלח בינלאומי יישא באחריות לנזק למשלוח של תכשיטים
בית המשפט: ממ"ן איננה מוביל אווירי ; תפצה בגין סחורות אשר נגנבו ממחסניה
בית המשפט המחוזי קיבל ערעור יצואן ; יפוצה על ידי משלח הבינלאומי בגין נזק לסחורה
נזק למטען שנשלח מארה"ב ליוון? הדיון המשפטי יתקיים בישראל
בית המשפט: סוכן מכס ונמל אינם אחראים לנזק שנגרם לרהיטים
מי אחראי לנזק למכונות צילום- המוכר או הקונה?
משלח וסוכן מכס הופטרו מאחריות לעיכוב שחרור משלוח
סוכן של מוביל ימי יפוצה בגין מכולות שלא הושבו
על הקו הגבול שבין משלח/סוכן מכס לבין יועץ לענייני יבוא ויצוא
משלח בינלאומי אינו אחראי לאיחור של כעשרה ימים בהגעת משלוח לישראל
האם משלח בינלאומי רשאי לעדכן הצעת מחיר שכבר נתן ללקוחו היבואן?
היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?
למי שייכים הלקוחות?
בית המשפט: המוביל וממ"ן פטורים מאחריות בגין נזק למטען מיובא
חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
אחריות משלח בינלאומי לאיחורים בהגעת המטען- עדכונים
יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
האם מוביל ימי חייב לשנות שם נשגר בשטר מטען, לבקשת לקוחו?
כתב ויתור שנחתם מול משלח בינלאומי - האם בעל תוקף?
עדכוני פסיקה: זכות העיכבון של משלח בינלאומי או מוביל ימי
העליון- הטלת אחריות על משלח בגין שחרור סחורה ללא שטר מטען מקורי
האם משלח בינלאומי יכול לחזור בו מהצעת מחיר?
שירותי שילוח מישראל לדנמרק- מי ישלם בעבורם - השולח או המקבל?
בית המשפט: יש למכור סחורה המוחזקת בנמל - ושאלת הבעלות בה תוכרע בעתיד
אוניה זרה חויבה להפקיד ערבות על מנת לבטל צו מעצר שהוצא נגדה
גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה שהוכנסו שלא לצורך למאבק בין יבואן ליצואן – יפוצו
הליכי משא ומתן לפשרה בתחום השילוח- בעקבות פסק-דין חדש מאנגליה
נדחה ניסיון של משלח להסתמך על התיישנות קצרה שהופיעה בשטר מטען
נדחתה בקשת משלח לסלק תביעה שהוגשה נגדו לאור תנית הימלאיה
תנאי המכר אינקוטרמס 2010 נכנסו לתוקף
משלח בינלאומי הטיל עיקול בגובה של כ-900,000 ש"ח על כספי לקוחו
האומנם משלח לא זכאי לתקופת התיישנות מקוצרת, מכוח שטר מטען?
עם או בלי ריבית? היבואן מול נותני השירותים
דמי הובלה בהיעדר סיכום בכתב- על סכסוך בין יבואן לחברת הובלות
בית המשפט מכריע בהתחשבנות בין יבואן ומשלח בינלאומי
היבואן אחראי לאיחור בהשבת המכולה למוביל הימי ועל כן ישיב לחברת השילוח את דמי ההשהיה ששולמו על ידה
"הרמת מסך" בעקבות קנסות השהיית מכולה
חוסר במטען - פיצוי נמוך בגין פגיעה במוניטין ואובדן לקוחות עתידיים
האם המשלח הבינלאומי יוכל ליהנות ממעמד של מוביל אווירי? עדכוני פסיקה
בית המשפט הורה לשחרר מטען ללא הצגת שטר מטען מקורי כנגד הפקדת ערבות מספיקה
בית המשפט: אין לאפשר לחברת שילוח לבצע קיזוז בין חוב של סוכן מכירות לבין כספים המגיעים ליבואן
יש לשלם לחברת שילוח גם כשהסחורה לא משוחררת מהמכס בפועל
בית המשפט הרשיע יבואן ישראלי בהברחת טובין לרשות הפלסטינאית
איחור של שבוע בהגעת מטען- אינו באחריות המשלח
שחרור רכב מפיקוח המכס שלא לידי היבואן המקורי – מי אחראי?
משלח בינלאומי אינו אחראי לעיכוב בשחרור סחורה עקב תקופת החגים
בית המשפט: יש לדקדק בזהות חברת תעופה הנתבעת בגין נזק למטען
בשלב מקדמי: היבואן הצליח להתגבר על תניית שיפוט בשטר מטען
בית המשפט: אי הפעלת זכות העיכבון מלמדת על ויתור מצידו של בעל הזכות
האם המשלח הבינלאומי יוכר כמוביל ימי וכמוביל אווירי? עדכוני פסיקה
חברה זרה שתבעה משלח בינלאומי חויבה בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות
בית המשפט: המשלח הבינלאומי לא שימש כיועץ לענייני מסי יבוא
ברוח הימים הגשומים: בית המשפט: הציוד נרטב – נהג המונית ישלם
יבואן: שילמת עמלות מיותרות לדעתך? אל תישן על זכויותיך
נדחתה בקשה מקדמית של משלח בינלאומי ליהנות מהוראות אמנת ורשה
סחר חוץ - מה קורה כאשר הצדדים חלוקים על העובדות –סקירת פסקי דין שניתנו לאחרונה
עם מי נכרת חוזה ההובלה?
המשלח יפצה בשל מסירת סחורה שלא כנגד שטר מטען - סקירה ביקורתית
על חשיבותם ומשמעותם של סעיפי שיפוט
על סכסוכים כספיים בגין סוכן מכס ליבואן
בית המשפט: דרישת פיקדון על חשבון דמי השהיית מכולה הינה סבירה
בית המשפט: החתימה של חברת השילוח חייבה את חברת העמילות
האם המשלח הבינלאומי יזכה להגנות הניתנות למוביל הימי?
בית המשפט המחוזי בחיפה: המוביל התרשל באי שמירה על מסמכי השחרור
שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
מה עושים במקרה של חובות אחסנה? - חלק ראשון
בית משפט השלום: המשלח יפצה את היצואנית בשל אי הגעת המשלוח במועד ליעדו
בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
היבואן ישלם למשלח השהיות, אבל לא ישלם לו ריביות
משלח הפועל כמתאם הובלה אינו חסין מתביעות
מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
המשלח התרשל אך לא חויב לפצות את היצואן
ההתיישנות חסמה את המשלח
שילוח בינלאומי – עד כמה ניתן להגביל את ניידות העובדים
משלח בינלאומי שהסתבך בטיפול באשראי דוקומנטרי
האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
הגבינות התקלקלו, אך האירוע לא כוסה בפוליסת הביטוח
על טעות של משלח בינלאומי ברישום היעד
על מקרה שבו נמצא המוביל היבשתי אחראי לנזק
היבואן התעשר על חשבון המשלח
סעיף בוררות בלתי תקף בשטר המטען
מתי ניתן לפרוץ את גבולות האחריות של המוביל האווירי. וגם- האם המשלח אחראי בגין נזק שנגרם לסחורה.
משלח בינלאומי אחראי בגין מילוי לא נכון של שטר המטען האווירי
האם מי שפועל כסוכן (AS AGENT) אחראי לנזקים הקשורים להובלה?
על סעיפי הגבלת אחריות והתיישנות בשטר מטען משולב
חסר במטען - על סכסוך בין יבואן, מבטח, סוכן מכס, ומוביל יבשתי
עוד בנושא

 
יצואנית שלחה משלוח לגרמניה באמצעות משלח בינלאומי אשר הנפיק שטר מטען שכיסה את כל המסע – מנקודת המוצא ועד היעד הסופי. המטען נרטב בגשם, ניזוק, ונדחה בחלקו על ידי הקונה הגרמני. היצואנית קיבלה מהמבטח חצי מסכום הנזק, ושניהם הגישו יחד תביעה בגין הנזק כנגד המשלח הבינלאומי, כנגד משלח נוסף שעימו התקשר המשלח הבינלאומי לצורך ביצוע השילוח בגרמניה, וכן כנגד מוביל יבשתי שטיפל בהובלת המטען ללקוח. המשלח הבינלאומי הגיש, מצידו, הודעת צד ג' נגד המשלח הגרמני וכנגד יתר הגורמים.
 
בית המשפט הגיע למסקנה שהנזק נגרם לאחר שהמוביל היבשתי ניסה להוביל את המטען לקונה בגרמניה ביום שישי מבלי לתאם עם הקונה, ומאחר שמחסני הקונה היו סגורים, הסחורה אוחסנה במחסני המוביל היבשתי כשהיא חשופה לגשם.
 
בית המשפט הטיל את אחריות לנזק שנגרם על המשלח הבינלאומי, וזאת לנוכח הוראות שטר המטען שהוציא המשלח הבינלאומי, שבהן נאמר שהמשלח מקבל על עצמו את האחריות לכל מעשה או מחדל של כל אדם שבשירותיו ייעשה שימוש לצורך ביצוע החוזה, וכן כי המשלח אחראי לכל הפסד או נזק לטובין.
 
בית המשפט דחה את טענתו של המשלח לפיה אין הוא אחראי לנזק לאור הוראתו של אחד מסעיפי שטר המטען, הקובע כי המשלח אינו אחראי במצב של "אירוע שהמשלח לא יכל להימנע ממנו ולא יכול היה למנוע את תוצאותיו בשקדנות סבירה". בית המשפט דחה את הטענה המשלח הבינלאומי כי הפטור חל משום שלמשלח הבינלאומי לא היתה שליטה פיזית על המטען, שכן לפי טענה זאת לא יהיו להתחייבויות החוזיות של המשלח הבינלאומי בשטר המטען שום משמעות. עוד קבע בית המשפט כי אותו סעיף בשטר המטען עוסק ב"אירועים", בעוד שבמקרה זה לא מדובר באירועים, אלא במעשים או מחדלים.
 
בית המשפט הטיל אחריות גם על המשלח הגרמני, מאחר שמצא כי הוא כבר טיפל במשלוחים קודמים של היצואנית (כקבלן משנה של המשלח הבינלאומי) ולכן הכיר את התנאים המיוחדים הדרושים לטיפול במטענים של היצואנית. בנוסף, קבע בית המשפט, כי היה על המשלח הגרמני להבין שמדובר במטען שצריך להימנע מחשיפה לגשם בגלל ההוראות שקיבל מהמשלח הבינלאומי להוביל את המטען במשאית סגורה דווקא (שהיא יותר יקרה ממשאית פתוחה). בית המשפט קבע כי המשלח הגרמני כשל בכך שלא הודיע לקונה הגרמני מראש על הגעת המטען ביום שישי, בכך שלא דיווח למשלח הבינלאומי על הארועים, ובכך שלא הנחה את המחסנאי לאחסן את המטען במקום מוגן מגשם.
 
בסיכומו של  דבר, בית המשפט חייב גם את המשלח הבינלאומי וגם את המשלח הגרמני באחריות לשלם את נזקם של היצואנית ושל המבטח, וחייב את המשלח הגרמני לשפות את המשלח הבינלאומי בגין הסכומים שישולמו על ידו ליצואנית ולמבטח.
 
כאמור, בית המשפט הטיל אחריות על משלח בינלאומי שהנפיק שטר מטען מנקודת המוצא לנקודת היעד, גם אם בפועל לא הוא ביצע את כל ההובלה. לטעמנו, משלח המנפיק שטר מטען, רצוי שידאג להכנת הסכמים מתאימים מול קבלני המשנה שלו, לרבות התייחסות לסעיפי שיפוי. מנגד, התבססות בלבדית על לשונו של שטר המטען שהנפיק המשלח הבינלאומי כאמצעי להפטר מאחריות לא תועיל, שכן בית המשפט לא יאפשר למשלח הבינלאומי להתנער מכל אחריות.
 
אין להסיק מכך כי משלח שאינו מנפיק שטר מטען, אלא רק מתאם הובלה, אינו נושא באחריות כלשהי לנזק. במקרה אחד שנדון על ידי בית, נשא המשלח באחריות בגין מתן פרטים לא נכונים למוביל האווירי. במקרה אחר, נשא המשלח באחריות בגין יצירת מצג בדבר זמן הגעה מסוים. ניתן להעלות על הדעת מקרים נוספים כמו תיאום נתיב לא מתאים או תיאום עם מובילים בלתי מהימנים.
 
פסיקת בית המשפט מצביעה על כך, ובצדק, לטעמנו, כי יש לבחון בכל מקרה ומקרה למה התחייב המשלח, והאם הנזק נגרם כתוצאה מהפרת התחייבותו. ניתן לקבל, עקרונית, כי היקף התחייבויותיו של משלח המנפיק שטר מטען שונה מזה של משלח המתאם הובלה, ואולם השורה התחתונה תיקבע בכל מקרה ומקרה לפי נסיבותיו. (ראה במאמרינו כאן: http://www.nadel-law.co.il/Index.asp?CategoryID=86, וראה והשווה: עו"ד א' אורלי, פרשנות מול פרשנות בענייני רשלנות, המטען, גליון מס' 40).
 
ת.א. 179283/02, פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב, מיום 21.8.06
 

 לראש העמוד