גיל נדל משרד עורכי דין

 

בית המשפט העליון: לא יתקיים דיון נוסף בעניין קמור

עוד בנושא
בית המשפט השלום בפתח תקוה: כלי הרכב נראה ומשמש כרכב שטח ועל כן יסווג ככזה
המכס פסל את ההנחה - בית המשפט הכשיר
על גבולותיו של "השופינג הסיווגי"
בית המשפט קיבל את עמדת רשות המיסים בסוגיית סיווג מכשירי אלקטרוניקה
עוד בנושא
גילוי מסמכים במחלוקת סיווג מול רשות המכס
בית המשפט דחה בקשה לחשיפת מידע אודות יבואנים
בית המשפט: לא ניתן לאשר בדיעבד חתימה על תעודות מקור
ארגז כלים המורכב ברכב אך משמש לאחסנה לא יסווג כ"משמש ברכב מנועי"
מקדחי כוס נפטרו מתשלום מכס
סוגיית התמלוגים והמכס - פסק דין נוסף
בית המשפט אישר הרמת ערך ביבוא אישי של רכב
הכרעת בית המשפט בנושא סיווג מערכות תקשורת חזותית
התקבלה תביעתו של יבואן אישי כנגד חברה ליבוא רכביםבגין מסי יבוא נוספים שנדרש לשלם למכס
הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא
בקשת יבואן ישראלי למתן צו לגילוי מסמכים
בית המשפט מכריע בענין סיווגן של ערכות משקפי קריאה
בית המשפט: המכס קיבל את עמדת היבואן וישלם הוצאות ליבואן
השבת מסי יבוא בגין טובין שנדרשו לאיסוף מהשוק (recall)
משרדי הממשלה בוחנים רפורמה בתחום היבוא אישי
יש לכלול בערך הטובין לצרכי מכס ומע"מ עזרים לייצור שסופקו למוכר ללא תמורה
מכס על תמלוגים: החוזה אינו חזות הכל
האם מע"מ ששולם באירופה צריך להיכלל בערך העסקה ביבוא?
בית המשפט: אין מניעה לזמן לעדות עובד מכס אשר פרש מתפקידו, ואין להעלות בתצהירים טענות סיווג שלא נטענו
לא יוחזרו מסי יבוא בגין סחורה ששוחררה מפיקוח המכס אך נותרה במחסניו
התקבלה ארכה להסדרת עלויות הכשרות מול המכס עד ליום 31.12.16
בית המשפט המחוזי בירושלים: אין להקנות חיסיון לרשות המיסים על מסמכים ששימשו בקבלת החלטה מנהלית
כשרות באור הזרקורים
בית המשפט קובע שחובת הגילוי גוברת על הוראות החסיון של רשויות המס
מי שנתפס בעבר בהנמכת מחיר- נדרש להוכיח אמינות ברף ראייתי גבוה
ערכו של רכב אספנות ייקבע על פי עמדת רשות המכס
אימתי תוכר הנחה לצורך חישוב מסי יבוא?
בית המשפט: אין לחשוף פרטים אודות "גילוי מרצון" שבוצע באופן אנונימי
הגילוי נגד החיסיון- על חובת השקיפות של רשות המכס
בית המשפט מרכך את סעיף ההתיישנות להגשת תביעות להשבת מסי יבוא
יעוץ בנושא סחר בינלאומי חייב בדיווח לרשות המיסים
לא כל עיכוב של המכס מצדיק פיצוי
בית המשפט: יבואן אישי של רכב לא יקבל מידע על יבואנים אחרים
סוף הסאגה בבית המשפט העליון: כשרות חייבת במכס
בית המשפט: הודעת חיוב במכס שאינה נתמכת בראיות מוחשיות עשויה להתבטל
טעות בסיווג מסננים לא תמיד גוררת תשלום מס
פרוטוקולים והחלטות של ועדות המכס יימסרו ליבואן
בית המשפט: לא כל חלק של גלאי ייחשב כגלאי
מיהו בית המשפט המוסמך לדון בהשגה על דרישת תשלום מסי יבוא?
בית המשפט: היבואן (ולא המכס) נדרש להוכיח שתעודת המקור קבילה
בית המשפט פטר מחסן מטענים מתשלום מסי יבוא על סחורה שנגנבה
בניגוד לעמדת המכס: שעון דופק יסווג בהתאם לעמדת היבואן
מחלוקת בסיווג של גלאי עשן מוכרעת לטובת היבואן
רשות המכס תחשוף ותמסור ליבואן 100 רשימונים של סיווגים דומים
הפחתת מכס על מוצרים "ירוקים" התורמים לאיכות הסביבה
בית המשפט: הרמת מסך חלקית לגביית מיסי יבוא
מייצבים בתעשיית הפלסטיקה יסווגו בהתאם לעמדת רשות המכס
מכס על כשרות: שמן נגרר אחרי בשר כבש
עובד מכס שסייע להתחמקות מתשלום מס - מה דינו?
בית המשפט: רשות המכס תחשוף סיווגי מכס של יבואנים אחרים
המחוזי קובע: לא ניתן להמיר תשלום מסי יבוא במחאה בהפקדת ערבות
עדכון ליבואנים: גם רשות המכס מבקשת לעיין בתיקים משפטיים
גם במיסי יבוא: נוהל חדש לגילוי מרצון
רשות המכס מרחיבה את חובת הגשת תצהיר יבואן שנתי
עיקול על רכב ביבוא אישי מונע הליכי גביית מיסים
בית המשפט: פרוטוקולים של דיוני ארגון המכס העולמי רלוונטיים לתיקי סיווג הנידונים בבתי המשפט
מכס על תמלוגים: התנהגות הצדדים גוברת על לשון החוזה
הליכי גביית חוב מיסים ביבוא אישי לא יעוכבו עד להכרעה בתביעה אחרת
יבואן של מיסבים מפרי סימן מסחר יפצה את בעל המותג
בית המשפט מאמץ את עמדת המכס - מיכלי כיבוי אש הם "מטפים"
בדומה לבשר כבש: יוטל מכס על כשרות של שמן מיובא
מס כשרות על מוצר מזון מיובא - פסק-דין נוסף וקשה עבור ציבור היבואנים
רשיון יבוא שווה הרבה יותר מקליפת השום
בית המשפט תמך בעמדת רשות המכס: ניתן לתפוס חלקים לייצור קורקינטים
העליון דחה את ערעור גוטקס: לא תקבל הישבון על בגדים שהוצגו ולא נמכרו
פסילת תעודת מקור - יש צורך בהתערבות המחוקק
תיקוני מכס חדשים שכדאי להכיר
בית המשפט: יש מקום לאפשר הגשת תעודות מקור באיחור קל
בית המשפט: שמן יסווג לפי ייעודו ולא לפי החומר ממנו הוא עשוי
עדכון ליבואני המזון: כיצד יש לנהוג בעקבות "מס הכשרות"?)בעקבות פסק-הדין המחייב במכס עלויות כשרות(
אי שמירת מסמכים חושפת יבואן לתשלום גרעונות מכס
המחוזי מאשר: יוטל מכס על כשרות של בשר כבש
האם רשות המיסים יכולה להרים את מסך ההתאגדות לצורך גביית חובות מיסים?
האם יתוקן החוק בנושא מכס על כשרות?
סלחנות כלפי איחור או פגם טכני בהגשת תעודות מקור- לא בכל המקרים
יבואן יהיה זכאי לקבל מידע מהמכס חרף סעיפי החסיון
יבוא בחלקים או שינוי יעוד לאחר היבוא - מהו הסיווג הנכון?
סדקים נוספים בסעיף ההתיישנות בפקודת המכס?
עיכוב הליכי אכיפה וגבייה- בית המשפט מאזן בין זכויות המכס לזכויות היבואן
תעודות מקור על פי הסכמי הסחר – סיכויים וסיכונים
חברת פנדור תובעת את המכס: פרופילים יש לסווג כפרופילים, ולא כמוצרים אחרים
בשורה רעה ליבואני הדגים: העלאת מכס על דגים מעובדים
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג עפיפוני גלישה
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג תיקים
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג כלי רכב תפעוליים (שופכנים)
עדכון משפטי: בוטל בהסכמה פסק-דין שמתח ביקורת על רשות המכס
לידיעת היבואנים - הגדלת הערך לצרכי מכס בדלת האחורית (במסגרת חוק ההסדרים)
על מחלוקות עם המכס בעניין סיווג שמיכות פעילות לתינוקות
על קו הגבול שבין אופניים חשמליים לאופניים רגילים
רוח ליברלית מבית המשפט העליון בעניין השבת מסי יבוא
שחרור דגים שסיווגם שנוי במחלוקת - ערבות בנקאית במקום תשלום המכס
מה ניתן לעשות בעקבות פסק הדין החדש בענין מכס על תמלוגים
עדכון פסיקה: סיווג בוטנים למאכל או לתעשייה
דחיית תביעה נגד המכס בגין התיישנות- עדכוני פסיקה
בקיצור נמרץ: עדכונים בתחום המזון
פטור ממכס באמצעות תעודות מקור – הסיכונים, והדרך להימנע מהם
הנחות פרסום, דמי הפצה ואחריות ‑ וערך טובין-(הרחבה בעקבות הנחיה חדשה של רשות המכס)
שמן למאכל לעומת שמן לשימושים אחרים - ביקורת על ההנחיה החדשה של המכס
נדחתה תביעת יבואן להשבת מחרטות שנתפסו על ידי המכס
באילו תנאים יקבל נישום מידע אודות נישומים אחרים?
סיווג יין ושאלת ההתיישנות - פסק-דין קשה עבור הנישומים
הנחות פרסום, דמי הפצה ודמי אחריות - האם הם חלק מהערך לצרכי מכס?
בית המשפט: לא בנקל יימחקו על הסף תביעות נגד המכס
מי יכול לתבוע השבת רכב שנתפס על ידי המכס?
בית המשפט המחוזי פסק: הפיסטוקים מתורכיה ולא מאיראן
בית המשפט פסק: מכס גם על הקרח
. בית המשפט המחוזי וארגון המכס העולמי - על פרשיית סיווג רסקיו רמדי
היבואן מול המכס - נטל ההוכחה במקרה של פסילת ערך העסקה (אוגוסט 2011)
המחיר שהוצהר נמוך מדי? על דחיית תביעת יבואן משקאות אלכוהוליים נגד רשות המכס
האם מחיר היבוא כפוף לתנאי שלא ניתן לאומדן?
חברת גוטקס הורשעה בבית המשפט בהטעיית המכס והתחמקות ממסים
עם קרח או בלי קרח? על אופן הטלת המכס על דגים מיובאים
טעיתם? תשלמו! על הפעלה לקויה של סמכות הגבייה של רשות המסים
סמכות רשות המכס לערוך בדיקות ביטחוניות בטובין מיובאים מקבלת רוח גבית מבית המשפט
מחסום ההתיישנות בפקודת המכס - הגיע הזמן לשנות
פיסטוקים מתורכיה ולא מאיראן - המכס ישיב את הסחורה ליבואן
סיגריות במקום מפיות נייר - המבריח נתפס והורשע
בית המשפט - תושב החוץ התכוון להבריח יהלומים לישראל
בית המשפט - המכס פעל כדין בתפיסת חלקי אופנוע האסור ביבוא לישראל
בית המשפט העליון – המכס לא ישיב את המס ליבואן בגין טובין שנגנבו ממחסן הרשוי
מסלול אדום - מסלול ירוק
בית המשפט העליון – הרשות המנהלית לא תוכל לנקוט בהליכי גבייה לחובות מס שהתיישנו
על קורקינטים שנתפסו על ידי המכס
ויתור על קנס פיגורים - נקודות למחשבה
בית המשפט איפשר עריכת "מקצה שיפורים" בהוצאת דרישות חיוב לתשלום מכס
תשלום כופר כסף ותשלום אגב מחאה – בעקבות מכתבו של מר ראובן מלצר, סגן ראש מינהל המכס
חובת דיווח על הכנסה והוצאה של כספים מישראל
עונשי מאסר בפועל למנמיכי מחירים לצורך הקטנת תשלומי מכס
הרמת מסך לצורך גביית מס – הפסיקה העדכנית
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
על סיווגו של מקלחון לאמבטיה
יצוא מוצרי יו"ש לאיחוד אירופי - בעקבות פסק דינו האחרון של בית המשפט האירופי
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק ראשון
סיווג טובין ופמיניזם – גלגול נוסף
האם יש לקבל הודעת נאשם בעבירות מס אשר נגבתה שלא כדין?
פרשנות כלל 2 לחלק ה - XVI של צו תעריף המכס
פטור ממכסים לפי הסכמי אזור סחר חופשי של מדינת ישראל - חלק א`
פסק הדין בענין אגרוקל - על מעמדם של דברי ההסבר (explanatory notes) של השיטה ההרמונית
אימתי ייפטר היבואן מתשלום גרעונות מכס?
תיקוני חקיקה - פקודת המכס-מספיחי התוכנית הכלכלית - הקשחה והחמרה של הוראות בפקודת המכס
יצוא מהשטחים ומרמת הגולן לקהילייה האירופית - יש פתרון!
תשלומי מכס אגב מחאה
סיווג טובין בצו תעריף המכס – שאלות פרשניות
תשלום מכס / מס קניה אגב מחאה
מכס על היבוא – דרושה רפורמה והפחתת מכסים
חידושי חקיקה ופסיקה בענייני מסים עקיפים
תשלומי אגרה בתביעות מול רשות המכס בענייני מיסי יבוא (בעקבות פסק הדין בענין טבע)
בית המשפט וסיווג טובין: כיצד מפרשים את המונח "המיוחדים ל...."
ישראל מפירה את ההסכם הבינלאומי בענייני מכס לגבי תשלום תמלוגים ויבואני המותגים הגדולים משלמים על כך
פסק דין מחמיר בענין פסילת ערך עיסקה לצרכי מכס
יבואנים אישיים של רכב: משרד התחבורה עיכב את הנפקת רישיונות היבוא, ובשל כך נאלץ לשלם יותר מיסים
המכס מכר ולא השמיד ובכל זאת לא יפצה
היבואן והמכס בבית המשפט - מי צריך להוכיח את עמדתו? חלק א'
סיווג טובין ופמיניזם – על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א בענין סיווג אימובילייזר
שימוש בתעודות מקור ביבוא טובין לישראל - היתרונות והחשיפות
על תחילת נפילתו של סעיף 154 לפקודת המכס
נדחתה תביעת ענק של יבואנית סוללות לטלפונים סלולריים נגד רשות המכס
האם ניתן לבצע הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא?
סעיף 154 לרעת היבואן - בעקבות החלטתו האחרונה של בית משפט השלום בראשון לציון
ביקורת קשה על רשות המכס בעקבות הפרת חובותיה כלפי האזרח
בית המשפט העליון – צמצום הזכות לקבלת הישבון
תשלום מסים ביבוא דוגמאות ללא תמורה – האם לא מדובר בכפל מס?
אל תגעו לי במחיר – על פסילת ערך עיסקה לצרכי מכס
תשלומי מכס אגב מחאה – פסק דין מחמיר של בית המשפט המחוזי
הרמת מסך לצרכי גבית מסי יבוא
בית משפט השלום בת"א: חיזוק נוסף של זכויות הנחקר בחקירת מס
עדכוני פסיקה קצרים בענייני מכס
ארגון המכס העולמי: "גם לנו קשה להקפיד על אחידות ביישום השיטה ההרמונית"
נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
בית המשפט העליון קורא למחוקק לתקן את סעיף 154 לפקודת המכס
איזו אגרה צריך לשלם בתביעה לביטול גרעונות?
בית המשפט אישר את פסילת תעודות המקור
פרשנות תעריף המכס – הבחנה בין סוגים שונים של שימוש בטובין
בית משפט השלום בירושלים: ריכוך הדרישה לתשלום "אגב מחאה"
סיגריות שנגנבו ממסוף מטענים: המסוף יפצה, המכס לא יחזיר את המס
היבואן נגד המכס – הצלחות בבתי המשפט בשנת 2006
עיכוב הליכי אכיפה וגביה בגין חוב מסי יבוא
בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"ו – 2006
הרמת מסך ההתאגדות לצרכי גבית מס
בית המשפט המחוזי: לפעמים לא צריך להיעזר בדברי ההסבר של השיטה ההרמונית
תצהיר יבואן וערך טובין לצרכי מכס – דברים שחייבים לדעת (חלק ראשון)
בית המשפט המחוזי בירושלים: הרמת מסך בין חברות לצורך גביית מס צריכה להיעשות בצמצום
הסתמכות לגיטימית של היבואן על התנהגות רשות המכס
סיווגן של במות הרמה של חברת החשמל, וגם - האם בית מכס אחד יכול לשנות מקביעתו של בית מכס אחר?
אחוז הישבון שנקבע לפי שיטת האחוזים הינו אחוז זמני בלבד
תשלום מס על אריזת מוצר הנמכרת יחד עם המוצר
הישבון על יבוא מוחזר לא יינתן כאשר היבואן מכר את הסחורה והיא הוחזרה לחו"ל ע"י גורם אחר
פרשנות סעיף 150 לפקודת מכס - לטובת היבואן
בית משפט השלום חוזר וקובע – הסתמכות על תעודת יורו 1 (שנפסלה) לא תספק הגנה לצורך חוק מסים עקיפים
עוד בנושא

בית המשפט העליון דחה את עתירתה של חברת קמור רכבבע"מ לקיום דיון נוסף על פסק דינו.

כזכור, בית המשפט העליון קבע כי יבואן הדורש מרשות המכס להשיב לו מסי יבוא ששולמו אגב מחאה חייב להוכיח כי הוא לא כלל את המסבמחיר שהקונה שילם לו (כלומר, עליו להוכיח שלא גלגל את המס על הקונה).

על כך פנתה קמור לבית המשפט העליון, באמצעותעורכי הדין דן מ. רוטשילד וגיל נדל, ועתרה לקיום דיון נוסף על פסק הדין, לאורחשיבותו של הענין וחדשנותו וקשיותו של פסק הדין. ארגון התאגידים של סוכני המכסוהמשלחים הבינלאומיים ואיגוד לשכות המסחר ביקשו להצטרף לעתירה.

קמור רכב, ארגון התאגידים ואיגוד לשכות המסחרהעלו מספר טענות מרכזיות כנגד פסק הדין של בית המשפט העליון, והסבירו מדוע השבתו שלמס ששולם אגב מחאה אינה צריכה להיות מותנית בכך שהיבואן יוכיח שלא גלגל את המס עלהקונים. הנה כמה מהטענות:

א. מנגנון התשלום אגב מחאה שימש כמכשיר איזוןכנגד דרישות מס בלתי מוצדקות ו/או בלתי חוקיות שהציגה רשות המכס בעת שחרור הטוביןמפיקוחה. כאשר סבר היבואן כי אין מקום לדרישת מס מיידית מצד רשות המכס, יהא זהבעניין סיווג, הערכה, או מקור, היה היבואן משלם את המס אגב מחאה, והיה פותח תיקתביעה אצל רשויות המכס. באם רשות המכס לא היתה מקבלת את עמדת היבואן תוך 3 חודשיםהיה היבואן פונה להארכת המועד ו/או מגיש תביעה לבית המשפט. מנגנון התשלום אגב מחאה, והבירור שבעקבותיו, שימשו כלי בקרה לרשות המכס עצמה על פקידיה בתחנות המכס השונות, וכלי בקרה לבתי המשפט על רשויות המכס.

בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון נשוא עתירהזאת קרס מנגנון התשלום אגב מחאה. הואיל והשבתו של מס ששולם אגב מחאה כפופה להוכחתאי גלגול, אין ליבואן תמריץ כלשהו להעביר את החלטת המעריך/הפקיד ברשות המכס תחת שבט הביקורת של רשות המכס עצמה או בית המשפט. הרי ברור כי בשלב הביניים, עד לקבלת החלטה מינהלית/שיפוטית, עשוי היבואן לגלגל את המס - כולו או חלקו - על הקונים, על מנתלהבטיח את עצמו במקרה בו טענותיו יידחו. כעת, הואיל והשבת המס כפופה להוכחת איגלגול, יניח היבואן כי לא יקבל בחזרה, בכל מקרה, גם אם יצדק, את המסים ששילם (שהריגלגלם), ומלכתחילה ימנע מהגשת תביעה להחזר המס.

ב. הוכחת אי גלגול כרוכה בקשיים מרובים. כאשר מדובר בשוק תחרותי, היבואן אינו יכול לגלגל את מלוא המס על הקונים, שכן גלגול המסיביא להפחתה בכמויות המכירה. ליבואן ייגרם חסרון כיס בכל מקרה: תיאורטית, אם היבואןיכלול את מלוא המס במחיר המכירה - תרד כמות המכירות ויקטנו כלל תקבולי המכירה; אםהיבואן לא יכלול את מלוא המס במחיר המכירה - נמצא נושא בעצמו בעלות המס.

למעשה, כדי להוכיח שלא גלגל את המס, ייצטרך היבואן להוכיח קיומם של שוק תחרותי ושל מדיניות מחירים תחרותית, ולכמת - ולגמרי לאברור כיצד - מהו שיעור הסכום שלא גולגל. ההתמודדות עם סוגיות אלו, ברמה העיונית, ועל אחת כמה וכמה - ההוכחתית, הינה סבוכה ומורכבת. ככל הנראה, יידרש היבואן להציגבפני בית המשפט חוות דעת כלכלית מטעמו של מומחה לכלכלה שתבחן את תחרותיות השוק אתמדיניות המחירים של היבואן, ותנסה לכמת את סכום המס שגולגל. ניהול הליך משפטי שכזהיהיה ארוך, סבוך, ויטיל עלויות כבדות על היבואן. ללא ספק, כאשר סכום המס ששולם אגבמחאה, שהשבתו תהיה ריאלית, לא יהיה גבוה דיו ולא יצדיק נקיטה בהליכים משפטייםומימון חוות דעת מומחה, יעדיף היבואן, בלית ברירה, לוותר כליל על תביעתו להשבת המס. בסיכומו של דבר, יימצא היבואן ניזוק וסובל מחסרון כיס בלתי מוצדק, "לטובת" התעשרותהשלא כדין של המדינה.

ג. פסק הדין של בית המשפט העליון העמיד את סוכן המכס במצב בלתי אפשרי, שכן לסוכן המכס כיום אין יכולת להעמיד את הענין השנויבמחלוקת לבירור עם רשות המכס מבלי שלבירור זה תהיינה תוצאות כלכליות על היבואן. למשל, בסוגיה של סיווג מוצר, סוכן מכס "שמרני" מדי עלול לייעץ ללקוחו לשלם מסבשיעור עודף. סוכן מכס "ליברלי" מדי עלול לגרום ללקוח לשלם מס בחסר. כך או כך, עלולהיבואן להאשים את סוכן המכס בכך שלא הצביע על הסיווג הנכון. בעבר, הדרך היעילה, במקרה של ספיקות, היתה לשלם את המס אגב מחאה, תוך העמדת הענין לבירור מול רשותהמכס, מבלי שתהיה לדבר השפעה על השבת המס. בעקבות פסק הדין נשלל מסוכן המכס מכשירזה. מצב זה פוגע במילוי חובתו המקצועית של סוכן מכס כלפי לקוחותיו (ראה סעיף 20לחוק סוכני המכס, תשכ"ה-1964 "סוכן-מכס יפעל בפעולות-מכס במהימנות, בנאמנות וביושרהן כלפי רשות המכס והן כלפי לקוחותיו"), ומונע מסוכן המכס להעניק שירות טוב ליבואן. סוכן המכס עלול למצוא את עצמו כיעד לתביעות נזיקין מטעם יבואנים, בגין נקיטה בעמדתסיווג לא נכונה.

ד. גם ציבור הצרכנים נפגע מהענין. אם מס ששולםאגב מחאה יוחזר אך ורק בכפוף להוכחת אי גלגול, הרי שהיבואנים יעדיפו, מכאן ולהבא, בכל המשלוחים שבהווה ובעתיד של אותם טובין, לגלגל מראש את המס על הקונים, שכן לאיהיה ליבואנים תמריץ להשקיע זמן ומשאבים בניהול המחלוקת מול רשות המכס. מי שישאבנטל המס, כולו או חלקו, הם הקונים.

עוד הוסיפו העותרים כי פסק דינו של בית המשפטהעליון עמד בסתירה לפרקטיקה של רשות המכס עצמה, כפי שהתבטאה לא רק בחיי המעשה עצמם אלא גם בפרק 35 של תדריך אגף המכס ומע"מ (תאמ"ו).

עוד טענו העותרים כי בנסיבות של תשלום אגב מחאה, שבו היבואן מודיע לרשות המכס כי אין הוא מקבל את עמדתה, ופועל בלוח זמנים צפוף(הגשת תביעה תוך 3 חודשים), המדינה אינה מסתמכת על כספי המס בתכנון התקציב, ועל כןלא יכולה להתנגד להשבת המס בטענה של ערעור התקציב.

 

בית המשפט העליון לא קיבל את עתירה קמור לקיוםדיון נוסף.

למעשה, בית המשפט לא נכנס לעובי הקורה ולא בחן אתנימוקי קמור. בית המשפט נאחז בנימוקים פרוצדורליים לדחית העתירה, בטענה כי הליךהדיון הנוסף הינו הליך חריג ביותר:

"בבואנו להכריע בעתירה לקיומו של דיון נוסף, נזכיר לעצמנו כי הוראת סעיף 30 לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], תשנ"ד-1984, מורהאותנו כי הליך הדיון הנוסף הליך חריג הוא עד-למאוד..."

"אכן, כבר נפסק לא אחת כי הדיון הנוסף הואחריג-שבחריגים, שופט לא יורה על קיומו אלא במקרים נדירים, והמקרים שבהם יקויםמעטים-שבמעטים הם, נער יספרם..."

"החלטתו של בית-המשפט בענייננו - הגם שנפסקהבהקשר "תשלום אגב מחאה" - נסמכת היא על דברים שנפסקו בפרשתטמפוומהווה היא נדבך נוסף וישיר לאותה הלכה. נדבך זה נדבך חדש הוא - אפשר אף נדבך חשוב הוא - אולם אין הוא חורג מן הנתיבשהיתוותה ההלכה ואין הוא מצדיק כי יקוים בו דיון נוסף".

הלכת קמור נותרה, אפוא, במקומה. על קשייה המרובים והשלכותיה על ציבור היבואנים, סוכני המכס והצרכנים עמדנו לעיל. ההתמודדות עוברת כעתלזירה אחרת - לכנסת, שכן נפתחו מהלכים לקידומה של הצעת חוק, המציעה לקבוע בחקיקהשהשבתו של מס ששולם אגב מחאה לא תהיה כפופה להוכחת אי גלגול.

 

לראש העמוד