גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

גילוי מסמכים במחלוקת סיווג מול רשות המכס

בית המשפט דחה בקשה לחשיפת מידע אודות יבואנים

בית המשפט: לא ניתן לאשר בדיעבד חתימה על תעודות מקור

ארגז כלים המורכב ברכב אך משמש לאחסנה לא יסווג כ"משמש ברכב מנועי"

מקדחי כוס נפטרו מתשלום מכס

סוגיית התמלוגים והמכס - פסק דין נוסף

בית המשפט אישר הרמת ערך ביבוא אישי של רכב

הכרעת בית המשפט בנושא סיווג מערכות תקשורת חזותית

התקבלה תביעתו של יבואן אישי כנגד חברה ליבוא רכביםבגין מסי יבוא נוספים שנדרש לשלם למכס

הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא

10   [11-20]