גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

הרמת מסך לצורך גביית מסי יבוא

בקשת יבואן ישראלי למתן צו לגילוי מסמכים

בית המשפט מכריע בענין סיווגן של ערכות משקפי קריאה

בית המשפט: המכס קיבל את עמדת היבואן וישלם הוצאות ליבואן

השבת מסי יבוא בגין טובין שנדרשו לאיסוף מהשוק (recall)

משרדי הממשלה בוחנים רפורמה בתחום היבוא אישי

יש לכלול בערך הטובין לצרכי מכס ומע"מ עזרים לייצור שסופקו למוכר ללא תמורה

מכס על תמלוגים: החוזה אינו חזות הכל

האם מע"מ ששולם באירופה צריך להיכלל בערך העסקה ביבוא?

בית המשפט: אין מניעה לזמן לעדות עובד מכס אשר פרש מתפקידו, ואין להעלות בתצהירים טענות סיווג שלא נטענו

10   [11-19]