גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

תשלום כופר כסף ותשלום אגב מחאה – בעקבות מכתבו של מר ראובן מלצר, סגן ראש מינהל המכס
01/06/10

חובת דיווח על הכנסה והוצאה של כספים מישראל
01/06/10

עונשי מאסר בפועל למנמיכי מחירים לצורך הקטנת תשלומי מכס
01/06/10

הרמת מסך לצורך גביית מס – הפסיקה העדכנית
06/04/10

חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
15/03/10

על סיווגו של מקלחון לאמבטיה
15/03/10

יצוא מוצרי יו"ש לאיחוד אירופי - בעקבות פסק דינו האחרון של בית המשפט האירופי
15/03/10

חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק שני
03/02/10

חברות קשורות וערך העסקה לצורכי מסי יבוא - חלק ראשון
03/02/10

סיווג טובין ופמיניזם – גלגול נוסף
03/02/10

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20