גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

חלק ב': כיצד מתמודדים עם טענות סיווג של רשות המכס?

חלק ג': הסכמי סחר וכללי מקור - אם נפלתם אולי גם תוכלו לקום!

חלק ד': הליכי אכיפה וגביה - מה עושים?

חלק ה': כיבוש יעד מבוצר - פטור לפי חוק מסים עקיפים

חלק ו': הצמדה, רבית וקנס פיגורים

פטור מתשלום חסר-מס (סעיף 3 לחוק מסים עקיפים) - פרשנות מקילה עם הנישום

הודעת גירעון תיוותר על כנה גם אם היבואן לא היה שותף לתרמית כלפי רשויות המס

מהו ההליך הנכון בהגשת דרישה לביטול גרעון?

בית המשפט מציב גבולות לעניין גילוי מסמכים בסוגית חיוב מכס על תמלוגים

בית המשפט דחה תביעת יבואן כנגד החלטת המכס לפסול את ערך העסקה