גיל נדל משרד עורכי דין

 

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

 

תביעה כנגד מוביל ימי לא תסולק, חרף קיומה של תניית שיפוט זר

סוכן אוניה אינו אחראי לכסות את חובות האוניה

המוביל הימי והמשלח הבינלאומי אינם אחראים לאיחור בהגעת המשלוחים לנמל היעד

העליון: מלחמה שהייתה ידועה לא מצדיקה איחור באספקת מטען

היכן נרטב וניזוק מטען גלילי נייר - בים או ביבשה?

תביעות הקשורות לנזק למטען מיובא יפוצלו בין ישראל לאנגליה
18/03/13

חברת ביטוח תוכל לתבוע בישראל מחסן בלגי בגין נזק למטען
24/02/13

חברת ספנות תשיב ליבואן חלק מדמי המתנה שנגבו שלא כדין
24/02/13

יבואן חויב לשלם לחברת שירותי נמל בגין פריקת משלוח עץ
23/01/13

האם תנאי שטר המטען הימי מחייבים את היבואן?
30/12/12