גיל נדל משרד עורכי דין

 
מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו (תשע"ד)

"זכור לנו ברית אבות" (תשע"ג)

על המרחב של ראש השנה (תשע"ב)

ראש השנה - לשמוע קול שופר (התש"ע)

חגי תשרי – מבט אחר