גיל נדל משרד עורכי דין

 

יבוא ויצוא-ומה שביניהם

עלון משפטי בענייני סחר בינלאומי

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

לעלון הרבעוני המודפס לחץ כאן

גליון מס' 31 - פברואר 2008
* היכן כדאי לתבוע ספק סיני שהפר חוזה?
* מה עושים במקרה של חובות אחסנה? - חלק שני
* יש לחשוף פרוטוקולים של ועדות חוק מסים עקיפים
* הרמת מסך לצרכי גבית מסי יבוא
* בית המשפט העליון: נדבך נוסף לזכותו של הנישום לקבלת מידע מהרשות
* תשלומי מכס אגב מחאה – פסק דין מחמיר של בית המשפט המחוזי
* בית משפט השלום ברחובות: נוהל משלוח קטן של המכס – תקף
* בית משפט השלום בראשל"צ: המדינה אחראית לנזק בעקבות תפיסת טובין לתקופה ארוכה ובלתי סבירה
* בית המשפט המחוזי בחיפה: המוביל התרשל באי שמירה על מסמכי השחרור
* מה חדש במשרדנו
* סדרת ספרים ופרסומים בנושאי סחר בינלאומי בעריכת עו"ד גיל נדל

גליון מס' 30 - דצמבר 2007
* מה עושים במקרה של חובות אחסנה? - חלק ראשון
* פרשנות נוחה ליבואן בעניין אי גלגול מס
* היבואן היה צריך לדעת על גירעון המס
* עדכוני פסיקה קצרים בענייני מכס
* עיכוב טובין החשודים כמפרי קניין רוחני – האם קיימת העדפת יתר של בעל הזכויות?
* שימוש ב-express release ככלי ראייתי ופרשני
* דרושה זהירות בהסקת מסקנות מפסק דינו של בית משפט השלום בעכו בעניין סוכני המכס
* אשדוד בונדד תחשוף כיצד קבעה את המחירים של אגרקסקו
* בית משפט השלום בת"א: חיזוק נוסף של זכויות הנחקר בחקירת מס
* יש לפרסם את ההנחיות הפנימיות של הרשות
* מה חדש במשרדנו

גליון מס' 29 - אוקטובר - נובמבר 2007
* בית המשפט העליון קורא למחוקק לתקן את סעיף 154 לפקודת המכס
* נדבך נוסף לזכות הציבור לקבלת מידע בענייני מכס
* גרעונות מכס, אגרות, והסדרי תשלומים - עדכון
* אחריות הנמל לנזקים למכולות - שני פסקי דין חדשים
* ההסכם עם הסוכן נחתם או לא נחתם?
* עונש מאסר בפועל לשני פקידים רשויים שהורשעו במתן שוחד לבודקי מכס
* ארגון המכס העולמי: "גם לנו קשה להקפיד על אחידות ביישום השיטה ההרמונית"
* מה חדש במשרדנו


גליון מס' 28 - ספטמבר 2007
* ההסכמים הבינלאומיים של מדינת ישראל יכולים לעזור לך !
* ושוב נקבע שיבואן לא הוכיח שהמס לא גולגל (אבל הנימוקים מעוררים סימני שאלה)
* בית המשפט המחוזי זיכה יבואן מעבירת הטעייה לפי חוק הגנת הצרכן
* בית משפט השלום: המשלח יפצה את היצואנית בשל אי הגעת המשלוח במועד ליעדו
* הנוהל החדש של המכס בענין קנין רוחני – טבלה השוואתית
* איזו אגרה צריך לשלם בתביעה לביטול גרעונות?
*מה חדש במשרדנו

גליון מספר 27 - אוגוסט 2007
* היבואן ישלם למשלח השהיות, אבל לא ישלם לו ריביות
* סוכריה ליבואנים, יצואנים, סוכני מכס ומשלחים
* בית משפט השלום: המוביל היבשתי חויב לשפות את סוכן המכס
* הצימוקים שהתחפשו לאוכמניות – פסק דינו האחרון של בית המשפט העליון
* בית המשפט אישר את פסילת תעודות המקור
* הובלה ימית: סעיפי שיפוט דומים, שופטת זהה, והחלטות שונות
* בית המשפט המחוזי הוציא צו מניעה זמני האוסר על שופרסל לשווק חיקויי CROCS
* מה חדש במשרדנו

גליון מספר 26 - יולי 2007
* משלח הפועל כמתאם הובלה אינו חסין מתביעות
* "עשית ולא הודעת – לא עשית" - רשות המס מחוייבת למסור הודעה מנומקת על החלטתה
* פרשנות תעריף המכס – הבחנה בין סוגים שונים של שימוש בטובין
* סוכן המכס נמצא אחראי לנזק שאירע לאחר ביצוע בדיקה פיזית של המטען
* מה חדש במשרדנו

גליון מספר 25 - יוני 2007
* מבטחים ומשלחים – היזהרו גם אתם! התיישנות מקוצרת בהובלה ימית
* הסדר שאושר על ידי בית המשפט: היבואן לא ייחשב כמפר אמון מול מכון התקנים
* בית משפט השלום בירושלים: ריכוך הדרישה לתשלום "אגב מחאה"
* בית משפט השלום בתל אביב ביטל "הרמת מחיר" שנעשתה ליבואן וודקה
* מה יעשה סוכן המכס כדי למנוע העמסת עלויות בצ'קים פתוחים שניתנו על ידו ?
* מה חדש במשרדנו

גליון מספר 24 - מאי 2007
* היצוא הישראלי ותעודות המקור – רק אל תאמר "יהיה בסדר"
* שילוח בינלאומי – עד כמה ניתן להגביל את ניידות העובדים
* ההתיישנות חסמה את המשלח
* עיכבון סחורות בידי מחסן ערובה – גם כאשר היבואן אינו צד לחוזה
* סיגריות שנגנבו ממסוף מטענים: המסוף יפצה, המכס לא יחזיר את המס
* נמל אשדוד לא חויב בפיצוי בגין מכולה שנעלמה
* המשלח התרשל אך לא חויב לפצות את היצואן
* מה חדש במשרדנו - הצלחות ללקוחות המשרד

גליון מספר 23 - מרץ 2007
* אבסורד (!) - ההנחיות החדשות לגבי צירוף אישורים ורישיונות לטובין מיובאים
* "עוף מוזר" שכדאי להכיר: פיצוי ללא הוכחת נזק בתחום הקניין הרוחני
* שיווק משחקי וידאו ומחשב מזויפים עלה ביוקר רב !
* על סימן מסחר שלא התקבל לרישום
* האם סוכן מכס מחויב לשלם דמי השהייה?
* משלח בינלאומי שהסתבך בטיפול באשראי דוקומנטרי
* גרעונות מכס - ביטול הצמדה רבית וקנס פיגורים
* מה חדש במשרדנו (הצלחות בועדת הכספים של הכנסת, ברשות המכס ובוועדת היבוא)

גליון מספר 22 - פברואר 2007
* היבואן נגד המכס – הצלחות בבתי המשפט בשנת 2006
* תיקון לצו הגנת הצרכן – סימון טובין
* מה חדש במשרדנו (על הצלחות בועדת היבוא, ועוד)

גליון מספר 21 - ינואר 2007
* כמה סיבות לכך שאין די בהכרת ה – INCOTERMS 2000
* גם לעיכוב יש סוף – על נוהל קנין רוחני של רשות המכס
* סעיף פטור גורף בשטר מטען של משלח בינלאומי לא התקבל
* כשלון בתביעה לפיצוי בגין נזק למכולות
* בית המשפט המחוזי בתל אביב: החזקה לקויה של המטען =אריזה לקויה
* על מקרה שבו נמצא המוביל היבשתי אחראי לנזק
* על טעות של משלח בינלאומי ברישום היעד
* הגבינות התקלקלו, אך האירוע לא כוסה בפוליסת הביטוח
* הסחורה בבעלות הספק עד לפרעון מלא של התשלום - על סעיף שימור בעלות שלא תפס
* מי מגן על חיילי המילואים ?
* מה חדש במשרדנו

גליון מספר 20 - דצמבר 2006
* גם לרשויות יש חובות כלפי האזרח!
* בית המשפט המחוזי בירושלים - יבואן זכאי לקבל מרשות המכס מידע אודות סיווג מוצרים שונים
* עיכוב הליכי אכיפה וגביה בגין חוב מסי יבוא
* כרטסת החיובים לא הספיקה לסוכן המכס כדי לזכות בתביעה
* היבואן התעשר על חשבון המשלח
* פקודת מסירה, מסירה ישירה, ומניה – מה כולל מה?
* לתשומת לב היצואנים - צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים)
* מה חדש במשרדנו

גליון מספר 19 - אוקטובר 2006
* תצהיר יבואן וערך טובין לצרכי מכס – דברים שחייבים לדעת (חלק ראשון)
* בית המשפט המחוזי: לפעמים לא צריך להיעזר בדברי ההסבר של השיטה ההרמונית
* הרמת מסך ההתאגדות לצרכי גבית מס
* חובת מתן הודעה על נזק למטען אווירי: לא מחית – הפסדת!
* סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שלישי) - זכות העיכבון
* תקנות המכס (חישוב ערכם של טובין שיובאו לשימוש עצמי), התשס"ו – 2006
* תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006
* מה חדש במשרדנו
* הבהרה

גליון מספר 18 - אוגוסט 2006
* אתר האינטרנט החדש של משרדנו
* המלחמה והמטענים – מי ישלם את העלויות הנוספות והנזקים?
* על ספק ומפיץ – נקודות חשובות בהסכמי הפצה
* בית המשפט המחוזי בירושלים: הרמת מסך בין חברות לצורך גביית מס צריכה להיעשות בצמצום
* הסתמכות לגיטימית של היבואן על התנהגות רשות המכס
* סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק שני)
* הקמת מאגר החלטות ועדת היבוא
* על קריסת המשא ומתן בסבב הנוכחי של ארגון הסחר העולמי
* הקהיילייה האירופית: החקיקה בענין חבות סימון ארץ הייצור תופסת תאוצה
* מבזקי הקהילייה האירופית

גליון מספר 17 - יוני 2006
* "מיוצר בישראל"? MADE IN THE EU? על הקריטריונים לקביעת מקורו של מוצר
*שחרור מטען ללא שטר מטען מקורי – על פסק דינו האחרון של בית משפט השלום
*סוכן המכס כשלוחו של היבואן/היצואן – זכויות וחובות (חלק ראשון)
*מכס על היבוא – דרושה רפורמה והפחתת מכסים
*הכבדה משמעותית בצו יבוא חופשי החדש

גליון מספר 16 - מאי 2006
* מבוא קצר לפקודת היבוא והיצוא
* המועד הקובע להצגת אישורים על פי פקודת היבוא והיצוא
* בעיות קשות בהטלת כופר כסף
* בעיות הנלוות לאופן פעולת ועדת היבוא
* חוקיות היבוא – הצלחה בבית המשפט
* לפעמים כלל לא מדובר בהפרה של פקודת היבוא והיצוא
* מה חדש במשרדנו

גליון מספר 15 - מרץ-אפריל 2006
*חקיקה: תובענות ייצוגיות נגד רשות המכס
*מכס / מס קניה:פרשנות כלל 2 לחלק ה - XVI של צו תעריף המכס
*מכס / מס קניה:התשלום מכס / מס קניה אגב מחאה
*מסי יבוא: השבת מס ששולם ביתר - הוכחת אי גלגול המס על הקונים
*מס קניה: החזר מס קניה במקרה של חוב אבוד
*דיני עבודה: תשלום דמי חגים לעובדים

גליון מספר 14 - ינואר-פברואר 2006
*סחר בינלאומי: על ביטחון ויציבות וסחר בינלאומי – מסע בעקבות החקיקה והפסיקה במדינת ישראל
*סוכני מכס:אחריות מקצועית – היבואן דרש, וסוכן המכס לא נחשב כרשלן
*מסי יבוא:השבת מס ששולם ביתר – גישה ליברלית של בית משפט השלום בירושלים
*שילוח בינלאומי: על סעיפי הגבלת אחריות והתיישנות בשטר מטען משולב
*הובלה ושילוח בינלאומי: חסר במטען - על סכסוך בין יבואן, מבטח, סוכן מכס, ומוביל יבשתי
*הובלה ימית: לתשומת לב סוכני האוניה והמשלחים - איך לא נכון לתבוע דמי השהיית מכולה
*מכר טובין בינלאומי: יש לתעד התקשרות מחודשת

גליון מספר 13 - דצמבר 2005
*מכס: סיווג טובין בצו תעריף המכס – שאלות פרשניות
*מס קניה: סיווג אימובילייזר ומרכיבים למערכת אזעקה
*מכס: ערכות (קיטים) – האם מקור הטובין ייקבע לפי המרכיב המאפיין אותם ביותר?
*הובלה: זכות עיכבון של סוכן אוניה
*הובלה: תביעה כספית של מוביל ימי שנדחתה בשל העדר ראיות בכתב

גליון מספר 12 - אוקטובר-נובמבר 2005
*מכס: תשלום מכס אגב מחאה.
*חוק מסים עקיפים: על יבואן שלא הצליח להוכיח שלא גלגל את המס על הקונים.
*אחסנה: מחסן רשוי חויב לפצות יבואן בשל אי מסירת הודעה על מכירת הטובין כסב"ן.
*אחסנה: העברת נטל ההוכחה - סוגיה משפטית שכל מי שעוסק במטענים צריך להכיר.

גליון מספר 11 - ספטמבר 2005
תקינה – גליון מיוחד:
* הרפורמה בבדיקת התאמה לתקן של טובין מיובאים
* תיקון חדש לחוק התקנים: לתשומת לב מנהלי חברות – הוחמרה הענישה בחוק התקנים
* בית המשפט העליון קובע: מכון התקנים ימשיך להיות הגוף הבלעדי הבודק טובין מיובאים לצורכי התאמה לתקן
* בית המשפט העליון דחה עתירה של יבואן כנגד תקן הכרזה על רשמיות תקן

גליון מספר 10 - אוגוסט 2005
*מכס/מס קניה/חוק מסים עקיפים: קבלת פטור מתשלום חוב מסי יבוא – הסתמכות על התנהגות רשות המכס.
*היטלי סחר: צימוקים או דומדמניות – פסק דין שלישי (!) בשאלת הפירות המיובאים
*מכס: בית משפט השלום חוזר וקובע – הסתמכות על תעודת יורו 1 (שנפסלה) לא תספק הגנה לצורך חוק מסים עקיפים
*הובלה ימית: העדר קשר סיבתי: המוביל הימי התרשל, לטובין נגרם נזק, ובכל זאת המוביל לא חויב בתשלום פיצויים


גיליון מספר 9 - אפריל 2005
*מכס/מס קניה/חוק מסים עקיפים: פטור מתשלום חסר-מס (סעיף 3 לחוק מסים עקיפים) - פרשנות מקילה עם הנישום.
*חוקיות היבוא: מהתיאוריה לעולם המעשה - השפעת חוקי היסוד על סמכויות התפיסה והחילוט.
*סוכני מכס/פקידים רשויים: ערעור על צעדים משמעתיים כנגד סוכן מכס / פקיד רשוי.
*הובלה ימית: תקופת התיישנות מקוצרת - חיזוק נוסף על ידי בית המשפט העליון.
*הובלה ימית / שילוח בינלאומי: האם מי שפועל כסוכן (AS AGENT) אחראי לנזקים הקשורים להובלה? *משפט מינהלי: האם ניתן לפנות לרשויות המס לקבלת מידע על תיקי מס של גופים אחרים?
*דיני נזיקין: גרימת נזק ראייתי, או - מה קורה כאשר הנתבע איבד, ברשלנותו, מסמך שיכול להיות לעזר לתובע ?

גליון מספר 8 - נובמבר 2004
*חוקיות היבוא: כופר כסף בגין הפרת הוראות חוקיות היבוא - הגיע הזמן לשינוי!
*מכס ומס קניה: פרשנות סעיף 150 לפקודת המכס - לטובת היבואן.
*חוק מסים עקיפים: כיצד יוכל היבואן להוכיח שלא גלגל את המס על הקונים?
*כיצד ניתן לקבל פטור מתשלום מכס/מס קניה ששולמו בחסר?(חלק שלישי בסדרת המאמרים: קיבלתם דרישה לתשלום רטרואקטיבי - מה עושים?)
*הובלה ימית/שילוח בינלאומי:משלח בינלאומי אחראי בגין מילוי לא נכון של שטר המטען האוויר.
*מיסוי בינלאומי: חברה נשלטת זרה - סקירה תמציתית

גליון מספר 7 - ספטמבר 2004
*על מוביל שלא הצליח להוכיח את תביעתו לקבל דמי מכולה
*סוכן אוניה חויב לפצות יבואן בגין נזק שנגרם במהלך ההובלה
*ניתן להעלות טענת קיזוז גם לאחר חלוף תקופת ההתיישנות המקוצרת
*תביעות נזיקין נגד המדינה (!), *גם לרשויות יש חובות כלפיכם!
*קיבלתם דרישה לתשלום רטרואקטיבי - מה עושים? מדריך לעוסק הנבוך חלק שני