גיל נדל משרד עורכי דין

 

יבוא ויצוא-ומה שביניהם

עלון משפטי בענייני סחר בינלאומי

בעמוד זה תוכלו להוריד מאמרים בנושאי סחר חוץ מפרי עטו של עו"ד גיל נדל, וחומר משפטי אחר.
הערה: המידע שניתן להוריד מעמוד זה הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש לפנות עם מלוא פרטי המקרה לעורך דין.

לעלון הרבעוני המודפס לחץ כאן

גליון מספר 6 - מרץ 2004
*מי ישלם עבור השהיית מכולות?
*כיצד נוצרת התחייבות לתשלום דמי השהייה?
*מה תוקפן של האותיות הקטנות שבשטר המטען? *זכות עיכבון במטען של יבואן שנקלע לקשיים
*חובת מתן הודעה מוקדמת ביבוא מזון לארה"ב
*קיבלתם דרישה לתשלום רטרואקטיבי - מה עושים? מדיך לעוסק הנבוך (חלק ראשון)

גליון מספר 5 - ינואר 2004
*פיצויים בגין השביתה במשק - עדכון
*על חשיבות הביטחון והיציבות בסחר הבינלאומי - פסק דין חדש של בית המשפט העליון
*הישבון על יבוא מוחזר לא יינתן כאשר היבואן מכר את הסחורה והיא הוחזרה לחו"ל ע"י גורם אחר
*יצוא מהשטחים לקהילייה האירופית
*חיטוי וסימון אריזות

גליון מספר 4 - ספטמבר 2003
*פיצויים בגין נזקי השביתה במשק

גליון מספר 3 - אוגוסט 2003
*השבתו של מס ששולם ביתר
*מספיחי התוכנית הכלכלית - הקשחה והחמרה של הוראות בפקודת המכס

גיליון מספר 2 - יולי 2003
*אימתי ייפטר היבואן מתשלום גרעונות מכס?, *אחוז הישבון שנקבע לפי שיטת האחוזים הינו אחוז זמני בלבד, *תשלום מס קניה על אריזת מוצר הנמכרת יחד עם המוצר.
*הזכות לקבל מידע המוחזק בידי הרשויות - חלק ראשון, *האם המוביל רשאי לעכב/לקזז טובין וכספים בגין חוב כספי?, *פיצויים בגין נזקי השביתה במשק, *אחריות למוצרים פגומים - חקיקה ופסיקה אמריקאית וישראלית, *שיווק והפצה של חומרים מסוכנים בקהילייה האירופית

גליון מספר 1 - אפריל 2003
*סעיף בוררות בלתי תקף בשטר המטען
*מתי ניתן לפרוץ את גבולות האחריות של המוביל האווירי, וגם - האם המשלח אחראי בגין נזק שנגרם לסחורה?
*מכירת סב"ן - האם רשות המכס צריכה להודיע ליבואן על מכירת הטובין כסב"ן?
*סיווגן של במות הרמה של חברת חשמל, וגם - האם בית מכס אחד יכול לשנות מקביעתו של בית מכס אחר?